Stúpol počet dôchodcov i vzdelaných ľudí. Pribudlo slobodných i rozvedených. Prvé dáta zo sčítania obyvateľov sú známe

Ilustračné foto: TASR/Henrich Mišovič

Na Slovensku dnes žije 5 449 270 obyvateľov, čo je zhruba o 52-tisíc ľudí viac ako pred desiatimi rokmi. Vyplýva to z prvých zverejnených dát zo Sčítania obyvateľov, bytov a domov (SODB) 2021, ktoré v pondelok zverejnil Štatistický úrad SR.

Z takmer 5,5 milióna ľudí podiel detí do 14 rokov tvoril 15,9 percent a v produktívnom veku (od 15 do 64 rokov) bolo 67 percent Slovákov. Podiel ľudí nad 65 rokov predstavoval 17,1 percenta z celkového počtu obyvateľov.

Ešte v roku 2011 bol podiel seniorov na celkovej populácii len 12,7 percenta. Výsledky sčítania tak potvrdili starnutie populácie, keď za jednu dekádu od roku 2011 pribudlo takmer 250-tisíc dôchodcov. Oproti tomu výrazne ubudol počet i podiel produktívnych ľudí. K miernemu nárastu v oboch parametroch došlo v skupine detí do 14 rokov.

Zdroj: ŠÚ SR

Až 98,9 percenta obyvateľov s trvalým pobytom má slovenskú štátnu príslušnosť. Najviac osôb s inou štátnou príslušnosťou trvalo býva v Bratislavskom kraji, najmenej v Trenčianskom kraji.

V mestských aglomeráciách žije 53 percent Slovákov a vo vidieckych sídlach 47 percent ľudí.

Z celkového počtu obyvateľov je zhruba 49 percent mužov a 51 percent žien, od predchádzajúceho sčítania v roku 2011 sa rozdiel medzi mužmi a ženami v spoločnosti mierne znížil.

Zdroj: ŠÚ SR

Vzrástol počet vysokoškolsky vzdelaných ľudí

Jedným z pozitívnych trendov, ktoré ukázali výsledky SODB 2021, je, že vzrástol podiel vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov na 18,4 percenta, v roku 2011 malo vysokoškolský diplom 13,8 percenta Slovákov. Najviac obyvateľov má dosiahnuté úplné stredné vzdelanie s maturitou (24,7 percenta).

Výrazne najvyšší podiel obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním (31,7 percenta) žije v Bratislavskom kraji. Tento región má zároveň najnižší podiel obyvateľov so základným vzdelaním (11,6 percenta). Veľmi vyvážený podiel v rámci všetkých krajov SR majú obyvatelia s úplným stredným vzdelaním s maturitou.

Čo sa týka rodinného stavu, najviac ľudí je v súčasnosti slobodných (44,4 percenta), nasledujú ženatí a vydaté (40,1 percenta), rozvedení (8.2 percenta) a vdovci a vdovy (7 percent). V desaťročnom porovaní sa tieto čísla mierne zmenili. O necelý jeden percentuálny klesol podiel ľudí žijúcich v manželstve a podiel rozvedených vzrástol o 0,6 percentuálneho bodu. Zároveň sa o vyše dva percentuálne body zvýšil podiel slobodných osôb, ktorý v roku 2011 predstavoval 42,3 percenta.

Zdroj: ŠÚ SR

Sčítalo sa 1,2 milióna domov

Celkovo sa sčítalo 1,235 milióna domov. Takmer 30 percent z nich sa postavilo v období medzi rokmi 1961 až 1980. Regiónom, v ktorom sa v tomto období vystavalo najviac domov/obydlí, bol Nitriansky kraj. V posledných desiatich rokoch sa postavilo takmer 10 percent zo všetkých domov, najviac v Bratislavskom kraji.

Obdobie s najvyšším počtom rekonštrukcií domov (výmena okien, rekonštrukcia strechy či obvodového plášťa alebo prístavba) boli roky 2010 – 2015, keď sa zrekonštruovalo 23,2 percenta domov. Na Slovensku však stále máme takmer 39 percent domov, ktoré nie sú zrekonštruované.

(šúsr, im)

Ďalšie články od Igor Matloň
Ďalšie články