Zomrel svedok viery, o ktorom vieme len pár viet

Tajný čínsky biskup Andre Han Jingtao, ktorý zomrel 30. decembra vo veku 99 rokov. Foto: archív

Vo veku 99 rokov zomrel biskup čínskej tajnej cirkvi Andre Han Jingtao. Polovicu života, takmer 50 rokov, strávil uväznený.

Portál Asia News informoval, že 30. decembra zomrel vo veku 99 rokov biskup Andrea Han Jingtao, vodca podzemnej katolíckej cirkvi v Číne a biskup podzemnej cirkvi v S’-pchingu. Ide o mesto s asi tromi miliónmi obyvateľov na severovýchode krajiny, v provincii Ťi-lin, neďaleko Severnej Kórei. Z mála, čo o ňom vieme sa zdá, že biskup Han prežil veľmi zaujímavý život.

Vyrastal v katolíckej rodine a v mladosti získal kvalitné vzdelanie od kanadských misionárov z Quebecu, ktorí pred komunistickou revolúciou viedli v jeho rodisku apoštolský vikariát.

Po tom, čo sa po prevzatí moci Mao Ce-tungom odmietol stať členom „nezávislej a autonómnej“ cirkvi, teda štátnej cirkvi, ktorú budoval čínsky komunistický režim, bol poslaný do koncentračného tábora, kde bol väznený dlhých 27 rokov, od roku 1953 až do 1980.

Po prepustení na slobodu komunistický režim využil jeho znalosť anglického jazyka a prinútil ho nastúpiť na miesto učiteľa angličtiny na univerzite v Čchang-čchun a neskôr na Severovýchodnej univerzite. Podľa Asia News tam biskup Han priviedol mnohých Číňanov k štúdiu latinčiny a gréčtiny a tiež klasikov kánonu západnej kultúry.

Po tom, čo v roku 1987 odišiel na akademický dôchodok, začal venovať svoje pastoračné úsilie najmä miestnej skupine s názvom Máriina Légia (modlitbové a apoštolské spoločenstvo katolíckych laikov, ktoré pôsobí aj na Slovensku) a kongregácií s názvom Sestry z vrchu Kalvária, ktorú sám založil.

Podľa Asia News biskup Han o založení kongregácie premýšľal už od 50. rokov, kedy sa režim chcel zbaviť spojenia cirkvi s pápežom a vyhostiť zahraničných misionárov. „V tom čase som si uvedomil, že cirkev čelí veľkej výzve a potrebuje silnú výdrž, inak by nebola schopná obstáť. Preto som sa rozhodol založiť kongregáciu.“

Han bol v roku 1982 tajne menovaný za biskupa S’-pchingu. K tajnej vysviacke však mohlo dôjsť až v roku 1986.

Od roku 1997 žil pod neustálym dohľadom. Jeho domov bol permanentne sledovaný, v čom jeho príbeh pripomína nášho kardinála Korca. Aj napriek tomu pokračoval v pastoračnej činnosti, organizoval tajné zhromaždenia a povzbudzoval laikov, aby vo viere a láske zostali neoblomní.

Podľa Asia News má diecéza S’-pching asi 30 000 katolíkov, z ktorých dve tretiny patria k podzemnej cirkvi. Pôsobí v nej 20 kňazov a viac ako 100 mníšok.

Viac sa o tomto odvážnom biskupovi, dúfajme, dozvieme až v budúcnosti. Zatiaľ vieme len to, že 27 rokov strávil v koncentračnom tábore, štyri roky čakal na tajnú vysviacku, 34 rokov pôsobil ako tajný biskup a na konci života tento starec strávil 23 rokov prakticky v domácom väzení. Viac o živote biskupa Hana nevieme. Tento príbeh by však v krajine, s minulosťou akú má naša, nemal ostať nepovšimnutý.

Odpočinutie večné daj mu Pane.

Ďalšie články od Michal Čop
Ďalšie články