Prihlásiť sa

Slováci sú zvyčajne zadlžení nad 10-tisíc eur, vyplynulo z prieskumu

Prázdna peňaženka, ilustračný záber. Foto. Marco Verch/Flickr.com Prázdna peňaženka, ilustračný záber. Foto. Marco Verch/Flickr.com

Obyvatelia východnej Európy sa zadlžujú, aby zvládali hradiť životné náklady, pričom stúpajúca miera inflácie a energetická kríza viedli k zvýšeniu vnímania cien až u 53 percent Európanov. Týka sa to aj Slovákov, ktorí sú zvyčajne zadlžení sumou prevyšujúcou 10-tisíc eur. Vyplýva to zo záverov spotrebiteľskej štúdie spoločnosti EOS, do ktorej sa zapojilo 7 700 Európanov, vrátane obyvateľov Slovenska.

Približne každý piaty Východoeurópan si za posledných šesť mesiacov zobral nové úvery. Motívmi boli v 49 percentách prípadov inflácia a v 27 percentách zvýšené náklady na energie, vyplýva zo štúdie „Európania vo finančných problémoch?“.

Vysoká inflácia a prudko rastúce náklady na energie vedú k finančným obavám takmer u 73 percent opýtaných spotrebiteľov. V Rumunsku a Maďarsku (po 30 percent), ako aj v Srbsku (28 percent) sa nové úvery čerpali častejšie, ako je európsky priemer. Obyvatelia západnej Európy sa častejšie zadlžovali pre dovolenky (18 percent), najčastejšie si však brali úvery na kúrenie a elektrinu (28 percent). Obavy z nezamestnanosti trápia najmä ľudí vo veku 18 až 34 rokov.

„Najmä v časoch krízy sa dlhom často nedá vyhnúť. Dokážu preklenúť krátkodobý nedostatok a dokonca zachrániť existenciu. Ako jednej z popredných spoločností na vymáhanie pohľadávok v Európe je pre nás dôležité poskytnúť spotrebiteľom férovú podporu pri splácaní ich dlhov, čo pomáha nielen im osobne, ale aj ekonomike, do ktorej sa peniaze vracajú,“ uzatvoril generálny riaditeľ skupiny EOS Marwin Ramcke.

Spotrebiteľský prieskum „Európania vo finančných problémoch?“ sa uskutočnil medzi 3. až 9. februárom 2023. Išlo o prieskum medzi 7 700 spotrebiteľmi v trinástich európskych krajinách formou online dotazníka. Pozornosť sa sústredila na otázku, ako posledných šesť mesiacov ovplyvnilo vlastné správanie vlastnú finančnú situáciu.

(tasr)