Fínska štúdia: užívanie hormónov ani chirurgické zákroky transtínedžerom nepomáhajú

LGBT trans Ilustračné foto: Profimedia.sk

Nová štúdia fínskych výskumníkov ukazuje, že užívanie hormónov opačného pohlavia alebo operácie na zmenu pohlavia neznižujú riziko samovrážd u tínedžerov trpiacich rodovou dysfóriou.

Jedným z hlavných argumentov tých, ktorí propagujú lieky blokujúce pubertu, podávanie hormónov opačného pohlavia či transrodové chirurgické zákroky, je, že to zachraňuje životy. Tvrdia, že táto skupina osôb je náchylnejšia na samovraždy a práve nimi propagovaná „liečba“ im v tom môže zabrániť.

Toto tvrdenie spochybňuje najnovšia štúdia fínskych výskumníkov, ktorá bola publikovaná v odbornom časopise BMH Mental Health. Tá analyzovala samovraždy u 2 083 Fínov mladších ako 23 rokov, ktorí v rokoch 1996 až 2019 vyhľadali psychiatrickú pomoc kvôli problémom s rodovou identitou.  

Ich výskum nepreukázal žiadne štatisticky významné zníženie počtu samovrážd medzi adolescentmi, ktorí podstúpili „lekársku zmenu pohlavia“ prostredníctvom hormonálnych alebo chirurgických zákrokov.

„Výskum nepodporuje tvrdenia, že zmena pohlavia je potrebná na prevenciu samovrážd, […] zmena pohlavia tiež nepreukázala zníženie samovražedných myšlienok,“ uvádza sa v štúdii.

Podľa výskumníkov sa totiž samovraždy vyskytli medzi adolescentmi, ktorí vyhľadali psychiatrickú pomoc zriedkavo, bez ohľadu na to, či užívali hormóny alebo podstúpili chirurgickú „zmenu pohlavia“.

Aj táto štúdia potvrdila, že u adolescentov, ktorí bojujú s problémami rodovej identity, je miera samovrážd vyššia ako v bežnej populácii. Avšak ukazuje, že problém pramení skôr v iných psychických problémoch, ktorým sledovaní tínedžeri čelili, než v nedostatočnom prístupe k hormónom či transoperáciám.

Pripomeňme, že ľudia trpiaci rodovou dysfóriou často trpia aj inými psychickými problémami. Mnoho psychológov a psychiatrov preto tvrdí, že práve tie treba primárne riešiť a po ich vyriešení často zmizne aj samotná transsexualita.

Nielen Fíni

Agentúra CNA, ktorá túto informáciu priniesla, pripomína, že spomínaná štúdia fínskych výskumníkov potvrdzuje zistenia z nedávneho prehľadu 60 štúdií, ktoré uverejnilo Americké kolégium pediatrov (ACPeds).

To uvádza, že „akýkoľvek nárast samovrážd v tejto populácii nebol založený na nedostatku takejto intervencie [hormóny, operácie, pozn. red.], ale na komorbiditách, ako je depresia“. Preto podľa nich treba „liečiť základné poruchy duševného zdravia, ako aj riešiť nepriaznivé skúsenosti z detstva namiesto toho, aby sme deti posielali na cestu transrodových zásahov“.

Podobne to vidí aj Jay Richards z Heritage Foundation. Ten pre CNA uviedol, že tvrdenie, že hormóny a operácie zabránia samovraždám, „je pre ľudí, ktorí tento prístup propagujú, pravdepodobne mýtom číslo jedna“.

Richards taktiež varoval, že zástancovia transrodových zákrokov pre deti toto tvrdenie často používajú ako formu „citového vydierania“ voči rodičom, ktorí váhajú, či majú svojim deťom umožniť zmenu pohlavia. Podľa neho by rodičia takýchto detí mali namiesto „hypermedikalizovaného prístupu“ zaujať „prístup pozorného vyčkávania“, keďže väčšina detí sa so svojím pohlavím podľa neho časom zmieri.

Odpor narastá

Pripomeňme, že prístup maloletých k hormónom, prípadne operáciám, je momentálne veľkou témou najmä v USA, kde štáty ako Texas zakázali tieto praktiky. Na druhej strane, v USA nájdeme aj štáty ako Kalifornia, kde rodičom, ktorí odmietajú, aby ich deti užívali hormóny alebo podstúpili operácie, štát hrozí sankciami, až odobratím dieťaťa.

Podobný trend ako v Texase už badať aj v Európe. Napríklad Dánsko, Fínsko, Švédsko či Veľká Británia totiž v posledných mesiacoch v rôznej miere obmedzili prístup ku kontroverznej „liečbe“ maloletých osôb trpiacich rodovou dysfóriou. Naposledy tak učinila Veľká Británia, kde tamojšia Národná zdravotná služba zakázala podávanie blokátorov puberty maloletým v štátnych (nie však súkromných) zariadeniach.

Slovensko

Na Slovensku užívanie hormónov nie je jasne regulované. Maloletým tak transaktivisti odporúčajú dávať si ich predpisovať v Českej republike. Dá sa k nim však pomerne jednoducho dostať aj cez internet.

Paradoxne, na obmedzené možnosti získať hormóny sa na Výbore pre LGBTI osoby viackrát sťažovali aj zástupcovia slovenských LGBT organizácií, konkrétne transsexuál menom Zara Kromková z LGBT centra Prizma či Andrej Kuruc z Iniciatívy Inakosť.  


Ďalšie články