Hygienici kontrolujú predajne so zmrzlinou. Upozornili, na čo si treba dávať pozor

Zmrzlináreň Rybany Hygienici kontrolujú predajne so zmrzlinou. Ilustračná fotografia: Stanislav Vavro

HORNÁ NITRA – Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Prievidzi so sídlom v Bojniciach každé leto náhodne odoberá vzorky zmrzlín a zisťuje ich zloženie. Na neohlásené kontroly chodia do prevádzok počas celej sezóny, pričom každú z nich by mali navštíviť jeden až dvakrát. Počet vykonaných kontrol závisí od umiestnenia prevádzky a od výsledkov predchádzajúcej kontroly.

Hygienici preverujú prípadnú kontamináciu zmrzliny mikroorganizmami, ako sú napríklad koliformné baktérie alebo salmonela. Zisťujú, či sa v nej nachádzajú nepovolené farbivá, alebo či neprekročili najvyššie prípustné množstvo farbiva. Laboratóriá do týždňa ukážu, či je všetko v poriadku.

„Kontroly budeme vykonávať do konca sezóny, teda do konca septembra. Doteraz sme skontrolovali 19 prevádzok,“ uviedla pre redakciu vedúca oddelenia hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov Darina Paulíková.

V apríli a júni odobrali 28 vzoriek, z toho nevyhovela len jedna, v ktorej našli zvýšený počet koliformných baktérií a mikroorganizmov Enterobacteriaceae.

Náradie a kornútok

Kontroly sú zamerané aj na čistotu používaného náradia. „Porcovacia naberačka na zmrzlinu sa počas predaja nesmie odkladať ani namáčať do nádoby so stojatou vodou. Teplá voda uchovávaná v nádobe, do ktorej bola opakovane namočená naberačka so zvyškami zmrzliny, je ideálne prostredie na premnoženie mikroorganizmov. Tieto mikroorganizmy sa tak pri porciovaní môžu preniesť do zmrzliny,“ upozornila odborníčka.

Ďalšou súčasťou kontroly je manipulácia s hotovou zmrzlinou – skladovanie zmrzliny, hygienická úroveň predaja zmrzliny.

„Zmrzlina sa porciuje do jedlých kornútkov. Aby sa zabránilo priamemu kontaktu rúk s jedlým obalom, musí predavač zmrzliny použiť rukavice, papierový obrúsok, alebo používať kornútky s papierovým návlekom,“ zdôraznila Paulíková.

Samozrejmosťou by malo byť dodržiavanie prevádzkovej hygieny. „Na kontrolu dodržiavania prevádzkovej hygieny bolo odobratých jedenásť sterov z pracovného prostredia. Všetky stery boli vyhovujúce. V steroch sa analyzujú koliformné baktérie, Listeria monocytogenes a stafylokoky,“ ozrejmila.

Zdravotné problémy

„Pri nedodržiavaní hygienických požiadaviek pri manipulácii so surovinami, pri výrobe zmrzliny a pri manipulácii s hotovou zmrzlinou, môže dôjsť ku kontaminácii zmrzliny patogénnymi mikroorganizmami a tieto môžu spôsobiť u konzumentov zmrzliny tráviace ťažkosti ako nevoľnosť, zvracanie a hnačku,“ konštatovala hygienička.

Ochorenia z potravín sa najčastejšie prejavujú bolesťami brucha, nechutenstvom, zvracaním a hnačkami. „Niekedy ochorenie môže mať len ľahší priebeh, ale v niektorých prípadoch môže ísť o závažné ochorenie a preto, ak sa vyskytnú takéto príznaky netreba to podceniť, ale navštíviť lekára,“ podotkla.

„Či je zmrzlina zdravotne závadná, zmyslovým posúdením nezistíme. Závadná zmrzlina nemá zmenený vzhľad ani vôňu ani chuť.  Zdravotnú bezpečnosť zmrzliny môžeme zistiť laboratórnou analýzou,“ vysvetlila Paulíková.

Poukázala aj na to, že prevádzkovateľ zmrzlinového stánku musí informovať zákazníkov, či zmrzlina obsahuje zložku, ktorá môže spôsobiť alergickú reakciu. Rovnako musí informovať zákazníkov o farbivách použitých pri výrobe zmrzliny. Informácie o prítomnosti alergénov a farbív v zmrzline musia  byť umiestnené na viditeľnom mieste.

Sankcie

Za nedodržanie požadovaných noriem hrozia sankcie, ktoré zahŕňajú aj sanitačné opatrenia. „Za nevyhovujúcu vzorku bola prevádzkovateľovi tento rok uložená náhrada nákladov za odber a vyšetrenie vzorky v sume 60,50 eur.“ 

„Prevádzkovateľovi bolo nariadené vykonať dôsledné sanitačné  opatrenia vo výrobni, ktoré vyžadujú dezinfekciu nástrojov a výrobných zariadení a prehodnotiť dodržiavanie výrobného postupu zmrzliny podľa zásad správnej výrobnej praxe,“ doplnila.

V prevádzke, v ktorej zistili nedostatky, vykonajú opakovanú kontrolu. Počas nej odoberú vzorky zmrzliny aj stery z prostredia.

Vlani vykonali hygienici 48 kontrol. Z dovedna 37 prevádzok zistili nedostatky v piatich.

„Medzi najčastejšie zistené nedostatky patrili neodložené vzorky vyrobenej zmrzliny, uchovávanie naberačky na porciovanie zmrzliny v miske so stojatou vodou, manipulácia s kornútkom bez rukavíc, nepredložený zdravotný preukaz zamestnanca, nevedená evidencia o výrobe zmrzliny, neoznačené alergény, mikrobiologicky nevyhovujúce vzorky zmrzliny,“ uzavrela Paulíková.

Za zistené nedostatky prevádzkovateľom uložili blokové pokuty v celkovej sume 686 eur. Za nevyhovujúce vzorky zmrzliny uložili štyri náhrady nákladov v celkovej sume 973,40 eura.


Ďalšie články
Únia ponúkla sieti X tajnú dohodu o cenzúre, tvrdí Musk. Iné spoločnosti ju vraj prijali

Únia ponúkla sieti X tajnú dohodu o cenzúre, tvrdí Musk. Iné spoločnosti ju vraj prijali

Na pozadí vyšetrovania, ktoré Európska komisia vedie proti sociálnej sieti X (predtým Twitter) v zmysle zákona o digitálnych službách, mal eurokomisár Thierry Breton ponúknuť tajnú dohodu majiteľovi Elonovi Muskovi. Dohoda mala spočívať v tichom obnovení opatrení, ktoré by sa dali jednoslovne nazvať cenzúra. O tejto údajnej dohode informoval sám Musk na svojom...
Inštitút pre štúdium vojny: Ukrajinské sily budú počas nasledujúceho polroka hlavne v defenzíve

Inštitút pre štúdium vojny: Ukrajinské sily budú počas nasledujúceho polroka hlavne v defenzíve

Ukrajinská armáda vedie obmedzené protiútoky na viacerých frontoch, v závislosti od príchodu západnej pomoci by mohli byť postupne schopní uskutočniť početnejšie protiútoky. Konštatoval to americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW). Západní a americkí predstavitelia predpovedajú, že ukrajinské sily budú počas nasledujúcich šiestich mesiacov hlavne v defenzíve, pričom rozsiahla protiofenzíva sa očakáva až...