V obci Poniky usmrtili medvedicu s mláďatami. Vychovala viacero problémových generácií

medved,poniky1 Medvedica s tromi mladými chodila do obce dlhodobo a robila problémy. Ilustračné foto. Foto: : Obec Poniky

PONIKY – V obci Poniky neďaleko Banskej Bystrice eliminovali problémovú medvedicu s tromi mladými. Po odstrele ich už nahradila ďalšia šelma. Nedalo sa pred smrťou zachrániť aspoň medvieďatá?

Medvedicu s jej potomkami eliminovali členovia Zásahového tímu pre medveďa hnedého Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR. Jej pozorovania totiž ukázali, že je synantropná, teda problémová. Často chodila do obce Poniky a jej okolia. Pre ľudí spolu s mláďatami predstavovala veľké riziko.

Sedemročná samica vážila približne 87 kilogramov. „Spoločne s medvedicou boli eliminované aj všetky tri mláďatá. Problémová medvedica predstavovala ohrozenie zdravia obyvateľov obce a spôsobovala škody na majetku miestnych obyvateľov,“ uviedla ŠOP.

Medvedica s mladými spôsobovala v obci Poniky dlhodobo problémy a pohybovala sa v blízkosti zastavaného územia. Obchádzala miestnu farmu, kde sa nepretržite zdržiavala. Samospráva v súčasnosti eviduje od občanov viac ako 40 podnetov o pohybe medveďa hnedého v blízkosti intravilánu.

„Bola to synantropná medvedica. Tá už zhruba dva roky dozadu začala chodiť do časti Ponická Huta. Ráno, večer sa pohybovala po uliciach, chodila do záhrad. Tento rok zobrala aj nejaké sliepky. Takže v zmysle legislatívy sa ju ŠOP SR rozhodla odloviť,“ uviedol pre Banskobystrický Štandard prednosta ponického Obecného úradu Pavol Ondrejko.

Podľa Ondrejka, ktorý je zároveň aj skúseným poľovníkom, je v ich okolí medveďov veľa. Je presvedčený, že okolo obce je ich aspoň dvadsať.

„To hovorím aj o medvediciach, ktoré majú tri či štyri mladé. Túto samicu hneď nahradila ďalšia, ktorá sa priblížila k dedine. Chráni si mláďatá pred samcami, ktorých je tu tiež dosť,“ objasňuje situáciu prednosta. 

V obci medvede spôsobujú škody. Zhruba pred tromi týždňami strhla medvedica kúsok od hlavnej cesty jednu z pasúcich sa oviec. Tie spásajú trávu v areáli jednej z firiem. Ondrejko objasnil, že všetko evidujemú a nahlasujú. Od marca tam majú 41 podnetov od občanov.

„Nehovorím, že sú premnožené, ale okolo dediny sú veľmi nahusto. Tých 1 200 kusov, čo hovoria ochranári, nemôžete brať na celé Slovensko, ale berte to, že je to sústredené na stredné Slovensko. Nehovorme, či sú premnožené alebo nie, ale sú veľmi husto tie medvede,“ vysvetlil.

Podľa jeho slov je to na škodu ľudí i samotných medveďov. Šelmy sa totiž už krížia medzi sebou a tak sa degeneruje celý druh. Takisto si myslí, že medvede prestali byť plaché.

„Podľa mňa je to preto, lebo sa už neloví. Musíme zamedziť, aby medvede chodili napríklad na kukuricu či inú ľahkú potravu. My nemáme kontajnerové medvede. Kontajnery máme zabezpečené, u nás v kontajneri medveď nebol. V okolí je ale veľa medveďov. Ľudia sa boja chodiť do lesa, na huby,“ uviedol prednosta.

Upozorňuje aj na skutočnosť, že teraz začína sezóna, a tak stretov pribudne. Myslí si preto, že riešením je vrátiť sa k programu starostlivosti o veľké šelmy, teda aby sa určila nejaká kvóta, koľko by mali poľovníci odloviť, aby sa medveď začal báť ľudí. Na ťahu by mali byť odborníci, ochranári, ktorí by mali nájsť riešenie.

„Tí ktorí argumentujú, že poľovníci chcú iba strieľať a poľovať, by mali vedieť, že v okolí dediny sú medvede, ktoré majú 40 či 50 kilogramov. Pre poľovníkov či lovcov sú také neatraktívne ako trofej,“ vysvetlil Ondrejko.

„Sem príde chlap, ktorý chce uloviť 200- alebo 250-kilového medveďa. Ten aj zaplatí, ale za takýchto malých nebude platiť nikto. To je skôr ako škodná. Nech sa to spoplatní, nech sa odvádza štátu, nech z toho niečo má aj združenie a takisto i obec. Musia sa ale určiť jasné pravidlá,“ dodal prednosta.

Po eliminácii medvedice sa začala diskusia, či bolo nutné usmrtiť aj jej tri mláďatá, ktoré boli v prvom roku života, či boli dostatočne veľké, aby prežili bez matky, alebo či nemohli byť umiestnené do zoologickej záhrady.

Odbor komunikácie ŠOP SR pre náš denník uviedol, že problémová medvedica sa spoločne s mláďatami správala neprirodzene, nejavila známky plachosti, nereagovala na plašenie a opakovane navštevovala intravilán, pričom v záhradách, dvoroch a chovných priestoroch spôsobovala škody na hydine a hospodárskych zvieratách.

Z dôvodu pravidelných a opakovaných prienikov do intravilánu predstavovala pre miestnych obyvateľov reálne riziko ohrozenia zdravia a života. „Je dôležité si uvedomiť jednu podstatnú skutočnosť. Tou je výchova mláďat a návyky, ktorým ich matka naučí. Problémová medvedica vychová len problémové medvede,“ vysvetlila ŠOP SR.

Ak za účelom vyhľadávania potravy navštevuje medvedica s mláďatami intravilán obcí a spôsobuje škody na majetku, v takomto správaní budú pokračovať aj mláďatá po osamostatnení.

Podľa odborníkov rozlišujeme u všetkých živočíchov dve formy správania, vrodené a naučené. Vrodené vzorce správania získavajú mláďatá na základe dedičnosti, ide o prejavy inštinktívneho správania.

Správanie každého medveďa je ovplyvnené tým, čomu sa naučí v ranom veku, mladosti, a to získavaním skúseností, zdokonaľovaním svojej činnosti a napodobňovaním matky.

„Mrzí nás, že budeme musieť pristupovať aj k odstraňovaniu mláďat v prvom a druhom roku života, ako aj osamostatnených dospievajúcich jedincov. Iné riešenie žiaľ neexistuje,“ vysvetľujú štátni ochranári.

Podľa nich na základe hlásení miestnych obyvateľov a ich opisu správania tejto konkrétnej medvedice v intraviláne, ako aj priamych pozorovaní jej správania zásahovým tímom, bolo správanie predmetnej medvedice vyhodnotené ako nebezpečné.

Táto problémová sedemročná medvedica za svoj život vychovala už dve generácie potomstva, z ktorých sa stali tiež problémové medvede.

V súčasnosti rovnako ako ona prenikajú do intravilánu obce Poniky ako aj do intravilánov okolitých obcí a rovnako ako ona spôsobujú škody na majetku obyvateľov a znamenajú ohrozenie zdravia a života obyvateľov.

Štátni ochranári na otázku, či sa nemohli mláďatá umiestniť do zoologickej záhrady uviedli, že odstraňovanie mláďat spoločne s problémovými matkami je bežnou praxou aj v zahraničí.

V prírode prebieha prirodzená selekcia a matkami sú odmietnuté mláďatá, ktoré sú choré, hendikepované, alebo v slabej kondícii.

Nie je nič nezvyčajné, že matky svoje mláďatá odmietnu a neprijmú aj pre zranenia, či fyzické abnormality. V ostatnom čase evidujú viacero prípadov a nálezov chorých mláďat odvrhnutých matkami. 

„Mrzí nás, že sme nútení pre bezpečnosť našich občanov odstraňovať mláďatá. Avšak vzhľadom k tomu, že zo strany predchádzajúcich vedení rezortu ministerstva životného prostredia nebola snaha riešiť prienik problémových jedincov do intravilánu, v tomto období sanujeme problémy z minulosti,“ spresnila ŠOP SR.

Zároveň je vraj dokázané, že v našej populácii je oveľa viac samíc a práve tie si zvykli na prítomnosť ľudí a učia to i mláďatá, ktoré preberajú tento zvyk.

„Práve takéto správanie nie je prirodzené a predstavuje najvyššie riziko pre bezpečnosť obyvateľov a poškodzovanie majetku,“ doplnil na záver komunikačný odbor ŠOP SR.


Ďalšie články