Prešov po rokoch zvládol hospodárenie, záverečný účet ukázal prebytok

448391456_1524555744800129_1724241039760518999_n Prešovská radnica hospodárila v roku 2023 s prebytkom. Foto: redakcia

PREŠOV – Mesto Prešov v roku 2023 hospodárilo veľmi dobre. Zhodnotili to mestskí poslanci aj hlavný kontrolór mesta, ktorý na júnovom mestskom zastupiteľstve odporučil záverečný účet mesta schváliť bez výhrad. Napriek tomu sa však našli aj nedostatky. S vysokými pohľadávkami mala najväčšie problémy mestská spoločnosť Prešov Real.

Mestské zastupiteľstvo v Prešove v stredu schválilo záverečný účet mesta Prešov. Ide o informácie o skutočných finančných zdrojoch mesta a ich čerpaní v priebehu rozpočtového roka.

Návrh pripravil vedúci odboru financií Mesta Prešov Radko Lapoš, ktorý informoval, že rozpočet na rok 2023 bol schválený vo februári minulého roka a to vo výške 109 miliónov eur (príjmy) a 108 miliónov eur (výdavky). V priebehu roka bol rozpočet menený viackrát. Celkové výdavky mesta napokon boli vo výške viac ako 118 miliónov eur a príjmy na úrovni vyše 122,5 milióna eur. 

Výdavky mesta predstavujú rozpočet na chod mestského úradu, ľudské zdroje (terénna služba, opatrovanie, komunitné centrá, projekty), chod metstskej polície, ekonomický chod úradu, všeobecne prospešné služby ako verejná doprava, zeleň, osvetlenie a pod. Výdavky sa týkajú tiež stavebného úradu, strategického rozvoja, rozvoja kultúry a športu, aj vzdelávania.

Príjmy mesta sú daňové príjmy (z nehnuteľností, za psa, hracie stroje, automaty, ubytovanie, komunálny odpad), nedaňové príjmy (príjmy z podnikania a vlastníctva, administratívne poplatky) a ďalej granty a transfery.

Prešov skončil rok 2023 s prebytkom zhruba 2,2 milióna eur. Tie budú rozdelené do rezervného fondu mesta Prešov, do mimorozpočtového peňažného fondu a do mimorozpočtového fondu mobility. Mesto zarobilo najviac na príjme daní vyše 64 miliónov eur. Ide o vyše 7 miliónový nárast oproti roku 2022.

„Uplynulý rok bol pre mesto Prešov veľmi úspešný. Bolo preinvestovaných takmer 17 miliónov eur, úverové zaťaženie kleslo na úroveň 28 percent, dlh klesol o 1,1 milióna eur. Výsledok tohto hospodárenia je jeden gazdovský kúsok. Takéto hospodárenie Prešov roky nemalo,“ vyhodnotil poslanec Martin Ďurišin, ktorý zaň poďakoval všetkým kompetentným.

Mestská spoločnosť vykázala vysoké pohľadávky

Poslankyňa Svetlana Pavlovičová však upozornila, že v hospodárení sa vyskytli aj iné fakty. „Považujem za neakceptovateľné, že najväčšie pohľadávky mesta sú voči spoločnosti Prešov Real, čo je naša spoločnosť. Ide o pohľadávky vo výške takmer 2,5 milióna eur a týkajú sa fondu opráv, vodného, stočného, energií, správy bytov. Bola by som veľmi rada, keby ste si k tomu v manažmente mesta sadli a prijali opatrenia,“ adresovala viceprimátorovi Petrovi Krajňákovi, ktorý v stredu viedol rokovanie mestského zastupiteľstva.

Hlavný kontrolór mesta Prešov Alexander Ernst menoval aj ďalšie nedostatky v hospodárení. „Mesto si splnilo zákonné povinnosti. Kapitálové príjmy mesta sa však opakovane nepodarilo naplniť. Mesto nemalo žiadny príjem z dividend od spoločností Východoslovenská vodárenská spoločnosť a Spravbytkomfort. Nenaplnili sa napríklad príjmy z prenájmu lesných pozemkov, z prenajatých budov a objektov v správe spoločnosti Prešov Real,“ objasnil.

Zdôraznil, že v roku 2023 výrazne stúpol výber dane z nehnuteľností o viac ako 2,9 milióna eur. (zvýšenie o 37 percent) a poplatok za komunálny odpad stúpol o viac ako 2 milióny eur (čiže o viac ako 56 percent). Medzeru vidí aj v zanedbaní poplatku za neudržiavané stavby.

„V roku 2023 mohlo mesto zvýšiť poplatok za neudržiavané stavby v meste Prešov až desaťnásobne. Nie je ale jasné, či mesto tento inštitút využilo a takúto daň vyrubilo,“ dodal Ernst. Zároveň informoval, že Mesto Prešov skončilo s prebytkom, čo po rokoch považuje za veľmi dobrý výsledok.

Poslanci schválili ďalší úver

Na júnovom zasadnutí poslanci rokovali o schválení investičného úveru 2024. Podľa dôvodovej správy finančná situácia mesta tlačí vedenie do hľadania prostriedkov na dofinancovanie už začatých projektov a výdavkov.

Ide o väčšie projekty ako napríklad výstavbu futbalového štadióna, rekonštrukciu predstaničného priestoru či sanáciu hradobného múru v Záhrade umenia. Dofinancovať tiež potrebujú školstvo a sociálne služby. 

Mesto Prešov v súčasnej dobe potrebuje väčší finančný balík peňazí, aby bolo schopné očakávané výdavky financovať. Len šetrenie na výdavkoch mesta nepostačuje. Z tohto dôvodu navrhujeme zabezpečiť cudzie finančné zdroje z banky vo výške šesť miliónov eur,“ upresnil navrhovateľ Radko Lapoš. Ako dodal, práve dobré hospodárenie mesta sa stalo predpokladom na jeho čerpanie.

Poslanci úver schválili a v roku 2024 z neho plánujú prečerpať vyše polovicu. Peniaze pôjdu na refinancovanie za nákup pozemkov pre park Masarykova, na spolufinancovanie rekonštrukcie vzduchotechniky na zimnom štadióne či na realizáciu projektových dokumentácií a stavieb.


Ďalšie články
Únia ponúkla sieti X tajnú dohodu o cenzúre, tvrdí Musk. Iné spoločnosti ju vraj prijali

Únia ponúkla sieti X tajnú dohodu o cenzúre, tvrdí Musk. Iné spoločnosti ju vraj prijali

Na pozadí vyšetrovania, ktoré Európska komisia vedie proti sociálnej sieti X (predtým Twitter) v zmysle zákona o digitálnych službách, mal eurokomisár Thierry Breton ponúknuť tajnú dohodu majiteľovi Elonovi Muskovi. Dohoda mala spočívať v tichom obnovení opatrení, ktoré by sa dali jednoslovne nazvať cenzúra. O tejto údajnej dohode informoval sám Musk na svojom...
Inštitút pre štúdium vojny: Ukrajinské sily budú počas nasledujúceho polroka hlavne v defenzíve

Inštitút pre štúdium vojny: Ukrajinské sily budú počas nasledujúceho polroka hlavne v defenzíve

Ukrajinská armáda vedie obmedzené protiútoky na viacerých frontoch, v závislosti od príchodu západnej pomoci by mohli byť postupne schopní uskutočniť početnejšie protiútoky. Konštatoval to americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW). Západní a americkí predstavitelia predpovedajú, že ukrajinské sily budú počas nasledujúcich šiestich mesiacov hlavne v defenzíve, pričom rozsiahla protiofenzíva sa očakáva až...