Po odmietnutí novej súdnej mapy časťou sudcov chce Kolíková o návrhu diskutovať

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. Foto: Matúš Zajac

Ministerka spravodlivosti stojí za svojim pôvodným návrhom novej súdnej mapy. Ostáva  presvedčená, že je tou najlepšou formou reformy súdnictva na Slovensku.

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková napriek nesúhlasnému stanovisku 320 sudcov, čo predstavuje zhruba štvrtinu sudcovského stavu na Slovensku, trvá na presadení novej súdnej mapy.  

Podľa vyjadrenia Kolíkovej pre Štandard, je nová súdna mapa „cestou, ako zvýšiť efektívnosť justície“. Ministerka je presvedčená, že „je to priestor, aby sme tu mali súdy, na ktorých budú kvalitní odborníci vo svojej agende, je to priestor na to, aby sme mali čo najrýchlejšie rozsudok, ktorý je zrozumiteľný, pretože ak je človek odborníkom, tak mu často stačí oveľa menej strán aj slov na to, aby vyslovil to podstatné“.

V otvorenom liste zo 14. januára sudcovia varujú, že nová súdna mapa, „zásadne mení usporiadanie súdov na Slovensku“. Podľa nich nevyrieši podstatné problémy terajšieho súdneho systému, ktorými sú preťaženosť niektorých súdov, dlhé súdne konania či nedostatočné technické a personálne vybavenie.

Ministerka si na rozdiel od nich myslí, že zmena až taká zásadná nebude, „pretože sa vraciame do stavu, ktorý na Slovensku bol do roku 1996, ktorý Mečiarova vláda nezmyselne rozbila tým, že zriadila neúmerný počet okresov, ako aj súdov“. Tento experiment sa podľa nej v praxi neosvedčil.

Kolíková je presvedčená, že na Slovensku dozrel čas na reformy, pretože „ostatné roky vládnutia síce neprinášali narúšanie komfortnej zóny štátnych inštitúcií, ale ani žiaden reálny progres z pohľadu služieb občanom, o ktoré tu ide“. „Občania tu nie sú pre súdy, ale je tomu naopak,“ hovorí ministerka.

Tvrdenie proti tvrdeniu

Sudcovia v otvorenom liste uviedli, že návrh novej súdnej mapy je neprimeraným zásahom zákonodarnej a výkonnej moci do súdnej. Toto tvrdenie nemá podľa Kolíkovej právny či racionálny základ. „Vnímam ho skôr ako prejav negatívnej emócie a šoku z narušenia komfortnej zóny dotknutých osôb“.

Ministerka trvá na tom, že v zmysle ústavy súdna sústava nie je daná svojvôľou ministra, ani samých sudcov, ale „zvrchovaným orgánom zastupiteľskej demokracie, ktorým je parlament volený občanmi tohto štátu, ktorí vo voľbách rozhodli v prospech reformy krajiny, v ktorej žijeme“.

Na výhradu sudcov, že nová súdna mapa „sťažuje prístup občanov k súdom a porušuje záväzky Slovenska ako členského štátu EÚ v otázke nezávislosti súdnictva a práva na prístup k spravodlivosti“, reaguje ministerka protiargumentom.

„Nie je vhodné hovoriť o prístupe k súdu, ale o prístupe k spravodlivosti, pretože o tú ide a táto nie je daná kilometrami cesty na súd, ale rýchlosťou a kvalitou rozhodovania,“ reaguje Kolíková. Podľa nej ide o napĺňanie práva na súdnu ochranu, pričom právo na súd v každom meste neexistuje.

Avšak právo na spravodlivé rozhodnutie v primeranej lehote podľa ministerky, naopak, existuje. Toto právo vedia napĺňať len efektívne fungujúce súdy. „A reforma súdnej mapy je zameraná práve na zefektívnenie fungovania súdov,“ myslí si Kolíková.

Diskusia by mala byť v limitoch

Sudcovia v otvorenom liste navrhli, aby sa súčasný návrh zákona stiahol z legislatívneho procesu a pripravila sa zmena návrhu súdnej mapy za účasti sudcov a odbornej diskusie.

Ministerka spravodlivosti sa bráni, že o reforme súdnej mapy od začiatku otvorene komunikuje. „Finálny návrh som osobne predstavovala sudcom a aj v komplikovanej pandemickej situácii som vytvorila podmienky a priestor na to, aby sa každý sudca z každého súdu mohol do diskusie zapojiť,“ vyhodnocuje ministerka.

Podľa vyjadrení viacerých sudcov pre Štandard sa diskusia neuskutočnila, väčšinou išlo o iba o prezentovanie zámerov ministerstva.

Kolíková v reakcii na otvorený list avizuje, že dvere pre diskutujúcich budú u nej otvorené. Budú však „otvorené odbornej diskusii oprostenej od nánosov zbytočných emócií, ba až snahy vyvolávať paniku“.

Zákon o obvodoch a súdoch, ako sa oficiálne nazýva zákon o novej súdne mape, je v medzirezortnom pripomienkovom konaní od polovice decembra minulého roka. Pôvodne sa malo o ňom diskutovať do konca januára, ministerstvo však ohlásilo 13. januára, teda deň pred vydaním otvoreného listu sudcov, že predlžuje pripomienkové konanie k zákonu do konca februára.

Podľa ministerského návrhu sa má počet okresných súdov zredukovať zo súčasných 54 na 30 okresných súdov vrátane dvoch mestských súdov v Bratislave a Košiciach. Počet krajských súdov sa má znížiť zo súčasných ôsmych na tri krajské súdy. Súčasne sa zriadia tri správne súdy.

Ďalšie články od Jozef Hajko
Ďalšie články