Mesto zrekonštruovalo pre deti základné umelecké školy a centrá voľného času

Mesto zrekonštruovalo pre deti základné umelecké školy a centrá voľného času Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy zhodnotil zrealizované rekonštrukcie objektov ZUŠ a CVČ. Foto: mesto Bratislava

BRATISLAVA – Deti môžu svoj talent rozvíjať v nových priestoroch. V minulom roku sa podarilo zrekonštruovať viaceré objekty umeleckých škôl (ďalej ZUŠ) a centier voľného času (ďalej CVČ). 

Zrekonštruovaných bolo v roku 2023 devätnásť objektov, z toho dvanásť ZUŠ a šesť CVČ v rôznych mestských častiach Bratislavy. Mesto tiež schválilo plánované opravy ďalších problémových budov, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy. 

Staré Mesto otvorí Dom hudby v septembri 2024

ZUŠ Miloša Ruppeldta na Panenskej ulici v Starom Meste prešla a aj naďalej prechádza kompletnou rekonštrukciou. Národná kultúrna pamiatka si vyžiadala opravu tak zvonka, ako aj zvnútra (zatekajúca strecha, podlahy, dvere a okná, toalety, zlý stav mala aj historická fasáda). Na to, aby sa zachovali pamiatkové reliéfy, bola potrebná okrem stavebných prác aj reštaurátorská.

Dom hudby, v ktorom sídli aj ZUŠ Miloša Ruppeldta prešla rekonštrukciou. Foto: zdroj/mesto Bratislava
Dom hudby, v ktorom sídli aj ZUŠ Miloša Ruppeldta, prešla rekonštrukciou. Foto: mesto Bratislava

Ako informuje Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Bratislavy: „Stavebné práce pokračujú riadne podľa schváleného harmonogramu.”

Žiaci z tohto dôvodu využívajú na vyučovanie hudby, spevu a rôznych hudobných nástrojov náhradný priestor na Pionierskej 15. Od septembra 2024 by sa mali nasťahovať do novootvorenej a opravenej budovy Domu hudby. 

ZUŠ Miloša Ruppeldta v Dome hudby na Panenskej ulici. Foto: zdroj/mesto Bratislava
ZUŠ Miloša Ruppeldta v Dome hudby na Panenskej ulici. Foto: mesto Bratislava

Svojej opravy sa dočkalo aj CVČ na Štefánikovej 39. Budova bola kedysi pre svoj zlý stav uzavretá, no dnes v nej už fungujú rôzne tanečné, dramatické, výtvarné, počítačové alebo aj turistické a modelárske krúžky.

CVČ na Štefánikovej ulici pred a po rekonštrukcii. Foto: zdroj/mesto Bratislava
CVČ na Štefánikovej ulici pred a po rekonštrukcii. Foto: mesto Bratislava

Momentálne „prebieha renovácia pamiatkovo chránených okien”, informuje mestské zastupiteľstvo. Omietky, sociálne zariadenia či podlahy prešli potrebnou rekonštrukciou v minulom roku.  

Najhoršie sú na tom v Ružinove

Na Exnárovej 6 (objekt na Uránovej ulici) práce zastavili a vyhlásili nové verejné obstarávanie na údržbu areálu. A to práve z dôvodu vzťahu s dodávateľom, voči ktorému hlavné mesto SR uplatňuje zmluvné sankcie za nedodržanie harmonogramu a s tým súvisiace ďalšie porušenia zmluvy. 

Zatiaľ bola čiastočne zrealizovaná oprava strechy a okien. Tie sú ale stále v nevyhovujúcom stave a „strechu poškodil aj vývrat stromu mimo areálu CVČ”, informuje o najnovšom stave ZUŠ mestské zastupiteľstvo. 

Z dôvodu nedostatku financií boli vypracované ďalšie varianty realizácie stavby. Do konca júna 2024 sa plánuje odstrániť všetok stavebný odpad z areálu objektu, pričom ochrana zelene zostane zabezpečená. Ak mestské zastupiteľstvo schváli finančné prostriedky pre rok 2025, prebehne rekonštrukcia hlavnej budovy. 

Ružinov má krúžky v ZUŠ aj pre dospelých

ZUŠ Ľudovíta Rajtera na Sklenárovej 2, ktorú využívajú deti od veku piatich rokov a taktiež aj dospelí na rozvíjanie talentu či už hudobného, dramatického alebo výtvarného, funguje aj napriek opravám v budove. V roku 2023 sa odstránilo zatekanie v objekte a oprava sociálnych zariadení. 

V ZUŠ Ľ. Rajtera fungujú umelecké krúžky nielen pre deti, ale aj pre dospelých. Foto: mesto Bratislava

Podľa dostupných fotografií prebehla aj úprava suterénu a exteriéru. V pláne je aj rekonštrukcia učební. 

V mestských častiach ako Nové Mesto a Rača rekonštrukcie pokračujú

Základná umelecká škola na Hálkovej ulici sa pýši kompletne opravenou koncertnou sálou, ktorá bola vybavená aj novou technikou. Rekonštrukciou prešli aj vstupné priestory. Súčasne prebehla aj oprava strechy. 

Nová koncertná sála v ZUŠ Hálkova. Foto: zdroj/mesto Bratislava
Nová koncertná sála v ZUŠ Hálkova. Foto: mesto Bratislava

V CVČ Hlinícka zrealizovali opravu strechy, ktorá bola v havarijnom stave. Opravili aj okná a obvodový plášť budovy. Zo zdrojov externého financovania (Zdroje EÚ – UMR) sa ďalej plánuje rekonštrukcia vonkajších a aj vnútorných častí objektu (vybudovanie ďalšej telocvične). 

Mestské zastupiteľstvo rozhodlo o tom, že objekt ďalej zrekonštruuje pre účely CVČ Hlinická a aj pre ZUŠ Vrbenského, z dôvodu nedostatku priestorov na výuku žiakov. 

Na Pionierskej ulici v Novom Meste vznikne z nevyhovujúceho CVČ (vážne nedostatky nosnej konštrukcie) nová tréningová športová hala, na ktorú získali dotáciu z externých zdrojov (Fond na podporu športu) v sume 1,1 mil. eur. Práve prebieha verejné obstarávanie na zhotoviteľa.  

Ako sú na tom Dúbravka, Karlovka a Devínska

V CVČ na Batkovej ulici v Dúbravke obnovili bazén a v roku 2023 tiež opravili strechu, ktorá bola poškodená lokálne. Ostatné naplánované činnosti z dôvodu financií pozastavili.  

Strechu opravovali aj v ZUŠ Karloveská (elokované pracovisko Sekulská 3). Kotolňa bola tiež v havarijnom stave, za 37-tisíc eur sa zrealizovala jej oprava. Momentálne prebieha príprava nadstavby koncertnej sály a výťahu. Tie si vyžadujú oveľa väčšie finančné prostriedky. 

V Petržalke sa venovali prevažne exteriérovej rekonštrukcii

V ZUŠ Františka Oswalda na Gessayovej ulici prebieha zateplenie, rekonštrukcia strechy a výmena okien. Ukončenie sa predpokladá na október 2024. 

ZUŠ F. Oswalda v Petržalke prechádza exteriérovou rekonštrukciou. Foto: zdroj/mesto Bratislava
ZUŠ F. Oswalda v Petržalke prechádza exteriérovou rekonštrukciou. Foto: mesto Bratislava

Na Gessayovej ulici sa nachádza aj CVČ, v ktorom sú ešte potrebné povrchové úpravy lodžií. 

V oboch budovách (ZUŠ a CVČ) robili aj čistenie a monitoring areálovej kanalizácie. 

V CVČ v Petržalke na Gessayovej ulici rekonštruovali loggie. Foto: zdroj/mesto Bratislava
V CVČ v Petržalke na Gessayovej ulici rekonštruovali lodžie. Foto: zdroj/mesto Bratislava

S vlhnutím stien mali problém v ZUŠ Jána Albrechta na Topoľčianskej ulici, v ktorej sa nachádza rukopis speváčky Edity Gruberovej. Osadili tu nové prietokové ohrievače. Rok predtým tu kompletne zrekonštruovali exteriér a vznikla aj sála na počesť Edity Gruberovej. 


Ďalšie články