Lepší život v Košickom kraji? Technologické trendy roka 2024 v réžii Košice IT Valley

IT Valley - Región budúcnosti Foto: Peter Čontoš, IT Valley IT Valley - Región budúcnosti. Foto: Peter Čontoš, IT Valley

KOŠICE – IT Valley opäť zorganizovalo prestížnu konferenciu Región budúcnosti – Budúcnosť regiónu, ktorej nosnou témou boli technologické trendy roka 2024. Podujatie pritiahlo vyše 250 odborníkov a zástupcov technologických firiem a inštitúcií, ktorí sa zaujímajú o budúcnosť tohto odvetvia a jeho vplyvu na východoslovenský región.

IT Valley (od roku 2007) je združenie právnických osôb, ktoré sa zameriava na rozvoj technologického sektora na východnom Slovensku. Počas prvého roku vzniklo 35 nových učebných programov s cieľom reflektovať požiadavky trhu práce.

„Po 17 rokoch vidíme, že stojíme na pomyselnom míľniku. Musíme začať masívne podporovať vedu, výskum a inovácie, pretože takzvané obslužné pozície v IT už nestačia,“ uviedla výkonná riaditeľka Košice IT Valley Miriama Hučková.

Košice IT Valley – Región budúcnosti Foto: Peter Čontoš, IT Valley

Košice vedia byť prirodzeným lídrom a ťahúňom

Podľa riaditeľky združenia majú Košice strategickú lokáciu a vedia byť prirodzeným lídrom. Bez investícií do inovácií a technológií to však nepôjde. „Prostredníctvom tejto platformy chceme poukázať na dôležitosť témy, keďže vnímame, že ekonomickou hybnou silou sú v regióne IT firmy. Vidíme, ako sa svet rýchlo mení a nosnými témami sa stávajú tie o kyberbezpečnosti, umelej inteligencii či digitalizácii. Od tohto závisí, či tu firmy budú, či budú úspešné a či budú konkurencieschopné,“ vysvetlila riaditeľka IT Valley.

Na východe Slovenska spojili svoje sily významní hráči, ako Košice IT Valley, Technická univerzita v Košiciach a Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Tieto inštitúcie efektívne prenášajú poznatky z akademického prostredia do praxe, čo je dnes nevyhnutnosťou vzhľadom na rýchle technologické zmeny poslednej dekády.

Košice IT Valley – Región budúcnosti, Miriama Hučková (vpravo) Foto: Peter Čontoš, IT Valley

Program konferencie

Konferencia bola rozdelená na štyri tematické bloky: Prvý panel sa venoval najnovším technológiám a ich vplyvu na svet a Slovensko. Druhý sa sústredil na softvér a vývoj vesmírnych zariadení, čo je považované za veľmi perspektívny sektor budúcnosti. Tretí blok sa zaoberal tým, ako najnovšie trendy ovplyvňujú tradičné formy priemyslu ako sú automobilový, medicínsky či vodičský. No a posledný panel bol venovaný hrozbám a budovaniu zručností spojených s kyberbezpečnosťou v regióne.

Košice IT Valley – Región budúcnosti Foto: Peter Čontoš, IT Valley

Povedomie o rizikách, ktoré spoločnostiam hrozia

Riaditeľ Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM Miroslav Michalko zdôraznil potrebu digitalizácie a kyberbezpečnosti. „Je niekoľko nosných tém, v ktorých vidíme veľké nedostatky. Mnohé procesy, ktoré sú dnes manuálne, sú už v iných krajinách digitalizované a automatizované, čo znižuje konkurencieschopnosť. Spoločnosti sa často vyhýbajú téme kyberbezpečnosti v slepej naivite a dúfajúc, že nebudú hacknuté a že ich nikto nebude vydierať, alebo útočiť na ich aktíva. Avšak, jeden jednoduchý útok môže spoločnosť úplne zničiť,“ myslí si.

Kľúčom je umelá inteligencia a digitalizácia

Jedným z hlavných bodov konferencie bola umelá inteligencia (AI) a jej vplyv na moderné podniky. „Spoločnosti musia hľadať spôsoby, ako umelú inteligenciu zapojiť do výroby, pretože ona zlepšuje a zrýchľuje procesy. Ak to neurobíme my, tak konkurencia to urobí určite,“ zdôraznil Michalko na konferencii.

Košice IT Valley – Región budúcnosti Foto: Peter Čontoš, IT Valley

Konferencia získala pozitívne ohlasy aj od účastníkov z iných regiónov

Košický župan Rastislav Trnka zdôraznil, že Košický kraj má obrovský potenciál, čo sa týka inovácií a technologického rozvoja. „Podporujeme zakladanie a rozvíjanie startupov, ktoré môžu v budúcnosti prerásť do veľkých firiem. Cieľom je vytvoriť čo najviac unikátnych pracovných miest, ktoré budú sídliť práve u nás v Košickom kraji,“ konštatoval a dodal, že tento prístup môže zastaviť „odliv mozgov“ a pritiahnuť talentovaných ľudí zo zahraničia.

„Dovolím si povedať, že sme na tom lepšie ako Bratislava a chodia sa na ekosystém IT Valley pýtať z iných regiónov, miest či krajín. Všímajú si nás aj v zahraničí a je podľa nich čo kopírovať, preto si myslím, že ideme dobrou cestou,“ dodal Trnka na záver.

Košice IT Valley – Región budúcnosti Foto: Peter Čontoš, IT Valley

Snahy Košice IT Valley ocenil aj Martin Svoboda zo Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry v Bratislave. „Je zaujímavé, že IT Valley sa rozvíja bez nejakej masívnej podpory štátu. Obdivujem ich cieľ vybudovať z Košíc lepšie miesto pre život,“ povedal Svoboda.

„Región má určite potenciál. Budovať tím v Košiciach znamená prijať kvalifikovanú pracovnú silu, dravých ľudí, ktorí zároveň vedia anglický jazyk na vysokej úrovni. Potenciál máme aj v rámci kyberbezpečnosti, telekomunikácie a softvér developmentu. Je tu dobrý základ, na ktorom vieme budovať,“ vysvetlil zasa konateľ firmy Resonate Patrik Gallo.

Košice IT Valley – Región budúcnosti Foto: Peter Čontoš, IT Valley

IT Valley prostredníctvom projektu EDIH CASSOVIUM pomáha firmám získavať bezplatné poradenstvo a služby na prípravu na budúcnosť.

EDIH CASSOVIUM je komunitná sieť špičkových centier, ktoré európska komisia zriadila s cieľom pomôcť firmám pripraviť sa na budúcnosť. Projekt poskytuje služby malým a stredným podnikom, ako aj verejnej správe, pomáha im digitalizovať procesy a zlepšovať kvalitu pracovnej sily.


Ďalšie články