Maďarská kreativita v ochrane života. Matky si pred potratom vypočujú tlkot srdca dieťaťa

Maďarsko dlhodobo odmietalo akékoľvek zmeny v téme ochrany života pred narodením. Teraz však dochádza k prekvapivej a inšpiratívnej zmene legislatívy.

Veľkým zástancom podobných opatrení je dlhodobo bývalá ministerka a súčasná prezidentka Maďarska Katalin Nováková. Foto: Novák Katalin/FB

Maďarský minister vnútra podpísal vyhlášku, podľa ktorej bude musieť žiadosť o umelý potrat obsahovať aj potvrdenie gynekológa, že oboznámil matku so „známkami fungovania životných funkcií plodu“. To by v praxi malo znamenať, že matka si pred potratom vypočuje tlkot srdca dieťaťa, ktoré žiada usmrtiť. Vyhláška nadobudla účinnosť tento týždeň – 15. septembra 2022.

Maďarská legislatíva umožňuje umelý potrat na žiadosť do 12. týždňa tehotenstva a v určitých prípadoch aj po tejto hranici. Podobne ako v iných krajinách sovietskeho bloku, umelý potrat bol v Maďarsku legalizovaný v 50. rokoch minulého storočia.

Maďarské ministerstvo vnútra vydalo vyhlásenie, podľa ktorého „výskumy ukazujú, že takmer dve tretiny Maďarov spájajú začiatok života dieťaťa s prvým úderom srdca. Tlkot srdca je možné zistiť na začiatku tehotenstva pomocou moderných prístrojov a vyhláška odporúča tehotným ženám kompletnejší rozsah informácií“. Tlkot srdca dieťaťa je možné zachytiť prístrojmi spravidla v 6. týždni tehotenstva, pričom srdce začína biť už o niekoľko dní skôr.  

Podľa maďarskej ústavy z roku 2011 „život plodu bude chránený od počatia“. Maďarská vláda Viktora Orbána sa hlási ku konzervatívnym a rodinným hodnotám, zatiaľ však nepristúpila k žiadnym zmenám potratovej legislatívy. Toto je prvý krok, ktorý síce umelé potraty neobmedzuje, no mohol by prispieť k väčšej informovanosti matiek o svojom dieťati, vďaka ktorému sa rozhodnú dieťaťu neublížiť.  

Zákony o tlkote srdca boli prijaté vo viacerých štátoch USA. V Texase má tento zákon podobu zákazu vykonať potrat od momentu, keď je možné prístrojmi zachytiť tlkot srdca dieťaťa, čo znížilo počet potratov vykonaných v Texase na polovicu. Iné štáty zaviedli len povinnosť sprístupniť tlkot srdca dieťaťa žiadateľke o potrat, podobne ako je tomu v Maďarsku. 

Aj na Slovensku sa podobný zákon prerokovával v roku 2019 spolu s inými návrhmi na zlepšenie informovanosti pred potratom. Návrh sprístupniť tlkot srdca sa stretol s kritikou a šírením hoaxov. Vtedajšia poslankyňa Natália Blahová sa dokonca vyjadrila, že ultrazvuk spôsobí „uškvarenie srdca dieťaťa“. 

Zmenu prijatú v Maďarsku kritizovali viacerí svetoví politici a médiá s liberálnym zmýšľaním. Nemecká europoslankyňa Ska Kellerová sa obáva o dodržiavanie telesnej integrity matiek: „Vždy sú to ženy, ktoré najviac trpia od krajne pravicových vlád, pretože je spochybnená ich vlastná telesná nezávislosť. Bolo im povedané, ako môžu žiť a čo robiť s vlastným telom.“

Statistic: Number of abortions in Hungary from 2010 to 2021 (in 1,000s) | Statista
Find more statistics at Statista

Zástancovia zmeny očakávajú, že prispeje práve k lepšiemu uvedomeniu si matiek, že potratom ničia život iného človeka, čím sa celkovo zvyšuje citlivosť k životu iných. V Maďarsku sa za posledných desať rokov, čo vládne strana Fidesz, znížil počet potratov z vyše 40-tisíc na zhruba 22-tisíc. V tom istom čase sa pritom mierne zvýšila pôrodnosť. Bude zaujímavé sledovať, ako ovplyvní tento trend jednoduché opatrenie, keď sa matkám ozvú ich deti tlkotom svojho srdca.

Ďalšie články od Patrik Daniška
Ďalšie články