Nemci ešte vylepšili Lengvarského usmernenie o zmene pohlavia. A ponúkli návod na podvádzanie

Ilustračné foto: Profimedia.sk Ilustračné foto: Profimedia.sk

Prvý podvodník s transidentitou bol napokon odhalený, ale reforme sa zatiaľ darí. Prekvapujúco jej tlieskajú aj nemecké katolícke organizácie, dokonca sa pustili do jej vylepšovania.  

V Nemecku sa živo diskutuje o liberalizácii predpisov na zmenu pohlavia. Spolkové ministerstvo pre spravodlivosť a ministerstvo pre rodinu predstavili v máji návrh zákona o „sebaurčení“, ide o takpovediac „vylepšený“ slovenský model. Každá osoba si bude môcť raz ročne zmeniť pohlavie a krstné meno, nebude na to potrebné súdne rozhodnutie ani potvrdenie od lekára. Za deti vo veku do 13 rokov budú rozhodovať rodičia. Osoby vo veku od 14 rokov budú podávať návrh so súhlasom rodičov, v prípade ich nesúhlasu môže o veci rozhodnúť rodinný súd. Vládna koalícia oslavuje tento návrh ako znamenie diverzity a tolerancie.

Okrem toho, že tento návrh zákona vyvoláva hodnotové pochybnosti, prinesie aj celkom praktické dôsledky, keďže umožní kriminálnikom zneužívanie identity na dosiahnutie podvodného konania. Svedčí o tom konkrétny príklad z Berlína, o ktorom sa objavila správa len v niekoľkých lokálnych novinách.

32-ročný Sabri E. odcudzil viacerým osobám osobné dokumenty. Silno nalíčený s parochňou na hlave potom žiadal s ukradnutými dokladmi na berlínskych úradoch vystavenie nových dočasných osobných dokumentov ako transžena. Úrady v Charlottenburgu mu opakovane vyhoveli a touto cestou získal viacero nových občianskych preukazov. S novou identitou si potom otvoril kontá v banke, požičal si peniaze, uzavrel niekoľko zmlúv a zrealizoval viacero online nákupov. Koncom apríla chcel svoj podvod zopakovať v Moabite – v inej berlínskej časti, tu ho však odhalili a v súčasnosti proti nemu prebieha trestné konanie.     

Núka sa otázka, prečo mu úrady tak ľahko vyhoveli, hoci podľa súčasných predpisov treba zmenu pohlavia doložiť vyššie spomenutými dokumentmi. Prečo zamestnanci úradov nijako neskúmali Sabriho identitu?  

Online magazín Pleiteticker cituje policajta Jörna Badendicka z policajného zväzu, ktorý otvorene hovorí o tom, že zamestnanci úradov čelia politickému tlaku: „Na úradoch existujú povinné jazykové usmernenia či školenia o ‚rozmanitosti‘ až po príslušné kritériá v úradnom hodnotení. To vedie k tomu, že plnenie úloh nemožno vykonávať v plnej miere.“ Zemský antidiskriminačný zákon s opačným dôkazným bremenom taktiež prispieva k tlaku na zamestnancov. Podľa Badendicka si nikto neželá byť vystavený podozreniu z diskriminácie, ktoré hrozí pri kontakte s minoritnými skupinami obyvateľov.

Ďalším a veľmi zásadným problémom je skutočnosť, že pri zmene pohlavia sa údaje na matrike zablokujú a nemožno sa k nim dostať. Už dnes tento zákaz s istými výnimkami platí, podľa navrhovaného zákona by mal byť ešte prísnejší, takže úrady sa bez súhlasu dotknutej osoby za normálnych okolností nebudú môcť dostať k predošlým údajom vrátane mena. Týka sa to aj záznamov v trestnom registri. Umožnenie zmeny identity ad absurdum ešte stále nemusí byť všetko. Koaličná zmluva totiž obsahuje aj záväzok odškodniť osoby poškodené doterajšou legislatívou.

Najradšej by som o tom ani nepísala, ale zvláštnym spôsobom pohoršujúce je, ako sa k tejto reforme postavili dve katolícke organizácie. Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK), čo je najväčšia laická katolícka organizácia v Nemecku, a Katholisches Büro, ktorá patrí priamo pod nemeckú biskupskú konferenciu, v pripomienkovom konaní túto „reformu“ podporili. Ešte prekvapivejšie ale je, že ZdK dokonca nad jej rámec žiada povolenie zmeny pohlavia aj u mužov, ktorí si chcú zmeniť pohlavie, aby sa tak vyhli povolávaciemu rozkazu. A katolícky mládežnícky zväz (BDKJ) ide ešte ďalej, pričom návrh zákona považuje za slabý a opisuje ho ako diskrimináciu voči transosobám.

Katolícky mládežnícky zväz žiada, aby zmena pohlavia u neplnoletých bola nezávislá od súhlasu rodičov. BDKJ nesúhlasí s časťou zákona, ktorá umožňuje špecifickým zariadeniam (napríklad saunám či zariadeniam na ochranu týraných žien) odmietnuť vstup trans-osobám. BDKJ je pritom zväz zastrešujúci detské a mládežnícke katolícke združenia a má asi 660 000 členov. 


Ďalšie články