Prihlásiť sa

Politické strany dostali vysvedčenie od nadácie CitizenGo v kampani Volím (si) hodnoty

Simulované vo¾by do NR SR na Gymnáziu ¼udovíta Štúra v Trenèíne Na snímke volebný plagát k simulovaným parlamentným voľbám, ktoré sa uskutočnili na Gymnáziu Ľudovíta Štúra 21. septembra 2023 v Trenčíne. Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Organizácia CitizenGO spustila kampaň „Volím (si) hodnoty“, v rámci ktorej oslovila všetky politické strany s konkrétnymi otázkami, týkajúcimi sa hodnôt života, rodiny, slobôd, gender ideológie. Cieľom kampane je pomôcť voličom zorientovať sa v postoji jednotlivých politických kandidátov k týmto témam.

Voľby sú predo dvermi. Pre jednoduchšie rozhodovanie voličov pri volebných urnách vypracovala nadácia CitizenGO desať kľúčových spoločensko-etických otázok pre politické strany, na ktoré mali jednoznačne odpovedať áno alebo nie. Z deviatich subjektov sa do kampane zapojilo päť strán. [Z toho tri kandidujú ako koalícia, pozn. red.].


Ďakujeme, že čítate Štandard.

Získajte limitovaný bezplatný prístup k článkom vďaka vytvoreniu bezplatného účtu alebo sa prihláste a pokračujte v čítaní.

alebo

Neobmedzený prístup v rámci celého Štandardu. Možnosti predplatného

Pokračovaním súhlasíte s aktualizovanými Podmienkami k ochrane súkromia a Všeobecnými obchodnými podmienkami