Mimoriadne zastupiteľstvo si posvieti na dane, rozpočet aj odpad

Jaroslav Polaček Primátor Košíc Jaroslav Polaček predložil na piatkové mimoriadne zastupiteľstvo viacero zmien, ktoré sa týkajú daní a poplatkov. Foto: FB Jaro Polaček

KOŠICE – Dnes sa zídu poslanci a vedenie magistrátu, aby prebrali aktuálne problémy. Nie je žiadnym tajomstvom, že mestu chýbajú desiatky miliónov a musí šetriť, kde sa dá.

Mimoriadne piatkové zastupiteľstvo má zatiaľ oficiálne deväť bodov. Prvý je predloženie žiadosti o schválenie projektu modernizácie električkových tratí na sídlisku Nad jazerom. Z ďalších dôležitých možno vypichnúť návrh zmien Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o miestnych daniach. Úpravy čakajú aj ďalšie VZN, a to o dani za užívanie verejného priestranstva, aj o miestnej dani za ubytovanie.

Košičanov budú určite zaujímať navrhované zmeny vo VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Košice. Magistrát navrhuje aj úpravy vo VZN týkajúce sa poplatkov v školách a školských zariadeniach, kde je zriaďovateľom mesto. Ako sa dá tušiť, vo všetkých spomínaných VZN ide o zvýšenie daní a poplatkov.

Mesto zaradilo na dnešné rokovanie zastupiteľstva aj bod Východiská na prípravu rozpočtu mesta Košice na roky 2024 – 2026. Magistrát tiež navrhuje zmeny Štatútu mesta, no tu treba podotknúť, že môže dôjsť k zásadnému posunu. Starosta mestskej časti Dargovských hrdinov a poslanec Dominik Babušík sa v uplynulých dňoch stretol so starostami ďalších veľkých mestských častí. Predbežne sa dohodli na pláne zoštíhlenia samosprávy. Presnejšie, týkala by sa zníženia počtu mestských častí z terajších 22 na 9. Podľa predbežných informácií chce Babušík zaradiť tento bod na dnešné mimoriadne rokovanie mestského zastupiteľstva.

Dnes sa ukáže, ktoré návrhy poslanci schvália a ktoré, naopak, odmietnu. Ak by sa tak aj stalo, v tomto roku ešte bude čas na prípadné úpravy. Najbližšie riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva je naplánované na 12. decembra 2023.


Ďalšie články