Poslanci podržali šéfa správy ciest vo funkcii

Šéf krajskej správy ciest ostáva vo svojej funkcii. Foto: FB KSK

KOŠICE – Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja (KSK) v pondelok neschválilo uznesenia majúce za cieľ odvolanie generálneho riaditeľa Správy ciest (SC) Košického samosprávneho kraja (KSK) Antona Trišča. Predložil ich krajský poslanec Miloš Ihnát, ktorý poukazoval najmä na podľa neho nevýhodný osemročný prenájom techniky za 29,8 milióna eur pre SC KSK, ako aj pokutu zo strany Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) v sume 130 000 eur pre iné staršie obstarávanie.

Ihnát navrhol uznesenie vyjadrujúce nedôveru šéfovi SC KSK a odporúčanie predsedovi KSK na bezodkladné odvolanie Trišča z funkcie. Ani jedno nezískalo dostatok hlasov, za jedno bolo 19 a za druhé 21 zo 44 prítomných poslancov.


Prenájom pre krajských cestárov sa týka 73 kusov techniky, medzi nimi je 27 nákladných vozidiel s rôznymi nadstavbami, 29 traktorov s príslušenstvom, desať teleskopických nakladačov, dve kolesové rýpadlá či kráčajúci bager. Obstarávanie vlani vyhrala firma Tempus-Trans, s. r. o.


Trišč vo vystúpení obhajoval prenájom mechanizmov s tým, že po jeho nástupe v roku 2020 bol priemerný vek strojov v SC KSK okolo 20 rokov a bolo nevyhnutné tento stav riešiť. Keďže v rozpočte kraja neboli dostatočné financie na kapitálové výdavky, jediným riešením bolo podľa neho ísť cez bežné výdavky a operatívny lízing. Prenájom je podľa neho pokryteľný z vlastných zdrojov s tým, že nová technika umožní vyšší vlastný príjem cez výkony pre Slovenskú správu ciest (SSC) a v rámci podnikateľskej činnosti, pričom sa zvýši produktivita a ušetrí sa na servise.

„Výsledná bilancia dosahov prenajatej techniky a úsporných iniciatív prevyšuje náklady na prenájom techniky o 9,5 až 14,5 milióna eur,“ uviedol Trišč. Pôvodne predpokladal, že po osemročnom prenájme pripadnú stroje kraju. Podnikoví právnici však podľa neho upozornili, že takýto postup podľa zákona o rozpočtových pravidlách nebol možný.


Ihnát označil zmluvu za nevýhodnú a v podstate nevypovedateľnú, kritizoval systém riadenia aj prístup k zamestnancom v krajskej správe ciest. Postup pri obstarávaní techniky kritizoval aj poslanec a košický primátor Jaroslav Polaček. Niektorí poslanci v rozprave poukazovali na to, že treba vyčkať na oficiálne závery kontroly obstarávania zo strany Útvaru hlavného kontrolóra KSK. Hlavný krajský kontrolór Jozef Hudák potvrdil, že závery budú do konca roka.


Pokuta od ÚVO pre SC KSK vo výške 130 478 eur sa týka obstarávania opráv 14 úsekov ciest z rokov 2020 až 2021 ako zákaziek s nízkou hodnotou. Podľa ÚVO malo ísť o jednu podlimitnú zákazku a došlo k porušeniu zákona o verejnom obstarávaní. Ako uviedol Trišč, správa ciest v tejto veci s ÚVO nesúhlasí a podala voči rozhodnutiu správnu žalobu.


„Ja som odporúčal poslancom, aby nehlasovali za tieto zmätočné uznesenia, obzvlášť v čase, keď nie sú ukončené všetky kontroly. Platí prezumpcia neviny,“ povedal predseda KSK Rastislav Trnka. Trišč podľa neho bez úveru zabezpečil obnovu techniky, ktorej sa nikto nevenoval 20 rokov. K možnosti vypovedania zmluvy predseda kraja povedal, že ak sa prestane platiť lízing, zmluva padá. Po ukončení lízingu bude podľa neho možnosť odkúpenia strojov za zostatkovú cenu.

(tasr)


Ďalšie články