Zemská vláda v Sasku financuje pornostránku

Martin Dulig. Foto: Sandro Halank/Wikimedia Commons Martin Dulig. Foto: Sandro Halank/Wikimedia Commons

Saská vláda priznala, že finančne podporila porno portál porn-better.com vo výške okolo 25-tisíc eur. Vyplýva to z odpovede vlády na interpeláciu zemskej poslankyne Martiny Jostovej (AfD).

Čo je na webe také jedinečné, že si ako jediný podobného druhu vyslúžil podporu z verejných financií? Hodnotí videá podľa diverzity a etickej korektnosti. Kritériá sú napríklad, či predstavitelia používajú sexistický jazyk (negatívne hodnotenie) alebo či sú medzi predstaviteľmi zastúpení ľudia rôznych etník (čím pestrejšie, tým lepšie). Stránka potom odkazuje na weby, kde si možno film pozrieť.

Zakladateľka Esti Krügerová pre Saskú televíziu uviedla, že bola sama prekvapená, že sa zemská vláda rozhodla podporiť projekt cez program „InnoStartBonus“. Zemský minister hospodárstva Martin Dulig (SPD) zdôvodnil udelenie peňazí od daňových poplatníkov tým, že platforma sleduje cieľ „vybudovať nové povedomie pre tému pornografie mimo hlavného prúdu“.


Ďalšie články