Výhodnejšie podmienky zvýšili záujem o predčasné dôchodky, počty priznaných dávok stúpli o tisíce

Collage Maker-27-Oct-2023-10-20-AM-7469 O poberanie predčasného starobného dôchodku má záujem viac ľudí ako vlani. Ilustračná foto: Martin Baumann / TASR, TASR/AP

O poberanie predčasného starobného dôchodku má záujem viac ľudí ako v minulom roku. Od začiatku tohto roka je totiž možné získať predčasnú penziu aj vtedy, ak osoba odpracovala 40 rokov.

Ak žiadateľ o dávku získal najmenej 40 odpracovaných rokov, nevzťahuje sa na neho podmienka chýbajúcich najviac dvoch rokov do dovŕšenia dôchodkového veku. Aj v tomto prípade však suma priznanej predčasnej penzie musí byť vyššia ako 1,6-násobok životného minima, čo je aktuálne 430,30 eura.

Ktoré obdobie sa považuje za odpracovaný rok

Umožnenie poberania predčasnej penzie po 40 odpracovaných rokoch zvýšilo záujem o túto dôchodkovú dávku. Kým v januári až septembri minulého roka priznala Sociálna poisťovňa 9,6 tisíca predčasných starobných dôchodkov, v rovnakom období tohto roka to bolo takmer 12,2 tisíca týchto dávok.

Od začiatku tohto roka sú podmienky nároku na predčasný starobný dôchodok alternatívne, a to v závislosti od toho, či poistenec získal najmenej 40 odpracovaných rokov. Zákon pritom vymedzuje, ktoré obdobie sa považuje za odpracovaný rok, pričom taxatívne vylučuje niektoré obdobia.

Ide o obdobia štúdia, nezamestnanosti, politického alebo odborného školenia a obdobia dodatočného doplatenia poistného na dôchodkové poistenie za obdobie štúdia a obdobie evidencie uchádzača o zamestnanie. Tieto obdobia sa teda do štyridsiatich odpracovaných rokov nezarátajú.

Čo ak poistenec nezískal 40 odpracovaných rokov

Ak poistenec žiada o priznanie predčasného starobného dôchodku viac ako dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku, Sociálna poisťovňa najskôr posúdi, koľko odpracovaných rokov získal. Ak je to najmenej 40 odpracovaných rokov, nárok na predčasný starobný dôchodok mu vznikne, ak je suma jeho predčasného starobného dôchodku vyššia ako 1,6-násobok sumy životného minima, teda 430,30 eura mesačne.

Suma predčasného starobného dôchodku, ak poistenec získal najmenej 40 odpracovaných rokov, bez ohľadu na to, koľko mu chýba do dovŕšenia dôchodkového veku, sa pritom znižuje o 0,3 percenta za každých začatých 30 dní poberania predčasného starobného dôchodku pred dovŕšením dôchodkového veku.

Ak však poistenec nezískal 40 odpracovaných rokov, plná suma dôchodku sa mu znižuje výraznejšie, a to o 0,5 percenta za každých začatých 30 dní obdobia od vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku. Za 365 dní suma dôchodku klesne o 6,5 percenta. V tomto prípade je podmienkou aj to, že mu do dovŕšenia dôchodkového veku musia chýbať najviac dva roky.

Text pôvodne publikovali na webe agentúry SITA. Vychádza so súhlasom redakcie.


Ďalšie články