Je spravodlivé, aby mal učiteľ v Bratislave a Ružomberku iný plat za tú istú prácu?

Je spravodlivé, aby mal učiteľ v Bratislave a Ružomberku iný plat za tú istú prácu?

Štát musí riešiť závažný problém nedostatku a fluktuácie učiteľov regionálneho školstva bohatších regiónov. V tomto smere je totiž potrebné prijať účinnú a súčasne spravodlivú politiku. Musí byť spravodlivá nielen z pohľadu samotných učiteľov, ale aj z perspektívy medziregionálnej spravodlivosti. Slovensko je krajina výrazne odlišne…
Ďalšie články