Maltézska pomoc pomáha na hraniciach už od vypuknutia vojny, s pomocou nekončia a pokračujú ďalej

image001 Foto: archív Maltézskej pomoci

Maltézska pomoc Slovensko bola jednou z prvých organizácií, ktorá poskytovala pomoc ľuďom unikajúcim pred vojnou na Ukrajine na slovensko-ukrajinskom hraničnom priechode Vyšné Nemecké. Pomoc poskytovali 24 hodín denne. Na hranici sa vystriedalo vyše 200 dobrovoľníkov Maltézskej pomoci a jej sesterských organizácií zo zahraničia.

No nepomáhali len na hranici, koordinovali dopravu a ubytovanie pre utečencov ešte predtým, ako túto službu po niekoľkých týždňoch zastrešil štát. Následne pomoc ľuďom zasiahnutým vojnou doplnili o humanitárne dodávky na Ukrajinu či ubytovacie zariadenia pre ukrajinské matky s deťmi zo sociálne slabších pomerov.

Stála prítomnosť na hraniciach

Po mesiacoch vojny a relatívnom ustálení situácie na hraniciach ostala Maltézska pomoc Slovensko ako jedna z mála organizácií stále prítomná na priechode vo Vyšnom Nemeckom. Tam poskytuje prichádzajúcim priestor na zohriatie, jedlo, či informácie a podporu. Taktiež sú jednou z jedenástich neziskových organizácií, s ktorými Ministerstvo Vnútra SR podpísalo Memorandum o spolupráci pri riešení mimoriadnej situácie v súvislosti s príchodom veľkého počtu ľudí z Ukrajiny na územie Slovenska.

„Tešíme sa, že od začiatku vojny s namiblízko spolupracovali aj naše sesterské rádové organizácie.V zmysle nášho poslania pomoci núdznym hľadali vhodné spôsoby, ako asistovať pri našej službe. Malteser International, zásahová humanitárna organizácia Maltézskeho rádu, napríklad zabezpečila zdroje od Ministerstva zahraničných vecí Nemeckej spolkovej republiky v rámci väčšieho projektu pomoci ľuďom zasiahnutým vojnou na Ukrajine a v susedných krajinách,“ hovorí Július Brichta, prezident Maltézskej pomoci Slovensko.

Finančnou podporou pomohol aj Maltézsky rád vo Francúzsku či Globálny fond pre zabudnutých ľudí, celosvetová nadácia podporujúca charitatívne diela Maltézskeho rádu. Personálne pomáhali aj sesterské organizácie z iných krajín, vyškolení dobrovoľníci prišli z Česka, Slovinska, Rakúska či z Nemecka. Organizácia blízko spolupracovala aj s Grékokatolíckoueparchiou či Vysokou školou Svätej Alžbety.

Humanitárna pomoc pre sociálne slabé a marginalizované skupiny

Maltézska pomoc Slovensko, v spolupráci s Úradom vlády SR, Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity a Generálneho konzula SR v Užhorode spustila v máji 2022 pravidelný dovoz humanitárnej pomoci pre sociálne slabé a marginalizované skupiny obyvateľstva na Ukrajine. Seniori, siroty, rómske obyvateľstvo a mnohí ďalší totiž trpia akútnym nedostatkom základných potravín a hygienických potrieb.

Foto: Maltézska pomoc/FB

„Mnohé komunity na Ukrajine majú veľký problém s prístupom k humanitárnej pomoci. Preto sme započali spoluprácu s miestnymi samosprávami a farnosťami, aby sme potraviny, šatstvo a hygienické potreby dostali priamo domov k tým, ktorí ich potrebujú najviac. Ľudia sú veľmi šťastní, mnohí plačú. Na jednej strane sa tešia z materiálnych vecí, tešia sa, že sme im priniesli jedlo a iné. Na druhej strane sú radi, že sa na nich stále spomína, že sa na nich nezabudlo. Táto radosť je viac duchovná a psychologická. Vedia, že niekomu na nich stále záleží,“ hovorí Brichta.

V roku 2022 zrealizovala Maltézska pomoc Slovensko celkovo 22 dodávok humanitárnej pomoci v objeme viac ako 100 ton. Pravidelne zásobujú šesť obcí a v spolupráci s Finančnou správou Slovenskej republiky, v decembri 2022 zrealizovali mimoriadnu dodávku humanitárnej pomoci do obce Petrove v Kirovohradskej oblasti. Generátory, potraviny, ošatenie, hygienické a dezinfekčné prostriedky, deky, spacie vaky a matrace boli rozdistribuované medzi 1 250 presídlencov z najpostihnutejších oblastí Ukrajiny a medzi ďalších ľudí v núdzi.

Už v prvých dňoch po začiatku vojny vytvorila Maltézska pomoc Slovensko v spolupráci s Konferenciou biskupov Slovenska a Slovenskou katolíckou charitou registračný systém dostupných ubytovacích kapacít. Boli doň nahlásené tisícky voľných izieb, domov a bytov, ktoré sa Slováci rozhodli bezodplatne poskytnúť ľuďom unikajúcim pred vojnou na Ukrajine. Tento systém zohral kľúčovú úlohu pre tých, ktorí nemali kam po prekročení slovenských hraníc ísť. Zároveň zabezpečil, aby mali viacerí dostatočný čas postaviť sa na vlastné nohy.

Maltézska pomoc Slovensko začala v júni 2022 prevádzkovať vlastné ubytovacie zariadenia pre ukrajinské matky s deťmi zo sociálne slabších pomerov. Do decembra 2022 boli v prevádzke štyri takéto zariadenia, kde sa starali o 160 žien a detí

Je potrebné pomáhať naďalej

Po roku vojny môžeme bilancovať – viac oko osem miliónov ľudí opustilo Ukrajinu a viac ako šesť miliónov sú utečencami vo vlastnej krajine. Utrpenie ľudí je obrovské a nezdá sa, že tak skoro skončí. „Za každým z týchto čísel sú ľudia a ich konkrétne osudy. Preto nemôžeme zabúdať na potrebu pomáhať na Ukrajine aj napriek iným nešťastiam a nepriaznivým okolnostiam,“ uzatvára Brichta.


Ďalšie články