Prihlásiť sa

Prezidentka KOZ Monika Uhlerová k nedeľnému predaju: Od sociálnej demokracie by som očakávala úplne iný postoj

2220221024_hospodarska15910335

Hlasovanie o obmedzení nedeľného predaja sa mierne posunulo, zákon by sa mal v parlamente prerokúvať v stredu, najneskôr vo štvrtok. Položili sme preto otázky prezidentke Konfederácie odborových zväzov Monike Uhlerovej, čo si o zákone myslia slovenské odbory.

Pani prezidentka, v parlamente je zákon, ktorým by sa obmedzil nedeľný predaj, čo si o tom návrhu myslia vaše odbory?

Na túto zmenu Zákonníka práce sa pozeráme optikou zamestnancov a sociálnou optikou, o ktorej sa, žiaľ, pri tejto téme dosť málo diskutuje. Tento návrh vnímame ako krok k skracovaniu pracovného času, respektíve ako snahu o zníženie odpracovaného času v takzvaných neštandardných časoch, čo sú najmä nočné zmeny a práca počas víkendov. Z toho pohľadu vnímame zákon pozitívne, rovnako sme sa k tomu stavali aj v minulosti, bez ohľadu na to, kto zákon predkladal.

Takže odbory by boli rady, keby tento zákon prešiel.

Áno, presne tak. Vnímame to ako pomoc zamestnancom a najmä zamestnankyniam v maloobchode, aby sa im obmedzil pracovný čas vykonávaný v nedeľu.

Tento návrh veľmi hlasno kritizuje veľmi malá skupina ľudí, pričom jeden z hlavných argumentov znie, že by to znížilo zamestnanosť, napríklad aj brigádnikov, ktorí si vo veľkých obchodoch cez víkendy privyrábajú. Ako na to reagujete?

Zachytila som tento argument, obava znie, že by mohli byť niektoré pracovné miesta zrušené, čo by malo byť dôsledkom obmedzenia predaja počas nedieľ. Počula som aj číslo, že by takto mohlo byť zrušených alebo ohrozených 1 700 pracovných miest. Moja reakcia je, že už dnes v segmente maloobchodu vnímame nedostatok zamestnancov a zamestnankýň, čo je overiteľný štatistický údaj na Úrade práce alebo Ústredí práce sociálnych vecí a rodiny. V súčasnosti nám na tieto pozície chýba asi 2 450 ľudí – taký je aktuálne vykazovaný nedostatok. Takže náš problém je opačný, v maloobchode je stále nedostatok pracovníkov, a neplatí to len pre maloobchod. Napokon, aj to, že obchodníci sú nútení zamestnávať brigádnikov a študentov, len inými slovami potvrdzuje fakt, že máme nedostatok kvalifikovaných zamestnancov.

Z prostredia veľkých obchodov a supermarketov zaznieva argument, že dávajú svojim zamestnancom na výber či chcú alebo nechcú pracovať v nedeľu. Je to pravda?

Neviem, ako by to v reálnom živote mohlo prebiehať, že by si zamestnanec povedal, že budem pracovať vtedy, a nie napríklad vtedy. Poviem to jednoducho, zamestnanec vo vzťahu k zamestnávateľovi celkovo ťahá za kratší koniec, pokiaľ za ním nestoja odbory a jeho sila je trochu vyváženejšia a dá sa v kolektívnej zmluve dohodnúť aj otázka rozvrhnutia pracovného času. Ale to, že by si zamestnanec mohol povedať, kedy nebude pracovať, to vnímam ako zavádzanie.

V kuloároch počuť, že najmä v prostredí strany Smer uvažujú o kompromisnom návrhu, ktorý by zaviedol niečo ako výhradu vo svedomí, takže zamestnanci by mohli odmietnuť pracovať v nedeľu. Viete si predstaviť, že by niečo také mohlo fungovať?

Obávam sa, že to vôbec nie je funkčné riešenie. Neviem si predstaviť, ako by sa takáto výhrada vo svedomí realizovala v praxi, myslím si, že by to zrejme bola podobná situácia, ako som opísala v predchádzajúcej otázke. Napríklad, že zamestnanec alebo zamestnankyňa, ktorí by deklarovali výhradu vo svedomí, by mohli byť veľmi rýchlo nahradení inými zamestnancami, ktorí by takúto výhradu vo svedomí nemali. Od sociálnej demokracie by som očakávala úplne iný postoj k tejto téme.

K sociálnej demokracii sa v parlamente hlásia dve strany, ale o právach zamestnancov radi hovoria aj ďalší. Mal niekto z nich záujem o váš názor na  tú tému?

Stretli sme sa iba s jedným z predkladateľov tejto novely, s poslancom Vašečkom, kde sme prezentovali svoje pohľady, ostatní poslanci alebo zástupcovia poslaneckých klubov neprejavili záujem o tejto téme s nami diskutovať.

Nech sa páči, máte priestor im niečo odkázať.

Bola by som rada, keby sa pri schvaľovaní zákonov naozaj pozeralo aj na záujmy zamestnancov. Vo verejnom priestore zaznieva hlavne záujem spotrebiteľa, aby neprišiel o slobodu, kedy si nakúpi, preto si myslím, že by bolo dobré pozrieť sa a prejaviť záujem aj o situáciu zamestnancov a zamestnankýň, ktorých sa to týka, ktorí sú nútení (-né) pracovať aj v nedeľu. Slovensko by sa naozaj malo pohnúť smerom k zníženiu práce v neštandardných časoch počas noci a víkendov, kde sme lídrami medzi štátmi EÚ.


Jaroslav Daniška