Zúfalý pokus primátora Matúša Valla a starostu Mateja Vagača o vytrhnutie zlatého vajca firme BPS PARK

Nové vysunuté pracovisko Mestskej polície Bratislava na Stavbárskej ulici v objekte Pentagonu Primátor Bratislavy Matúš Vallo. Foto: TASR/Martin Baumann.

Bratislavský primátor Matúš Vallo tento týždeň spolu so starostom Starého Mesta Matejom Vagačom s veľkou pompou ohlásili, že idú v auguste začleniť do celomestského parkovacieho systému aj zónu, ktorú momentálne spravuje firma BPS PARK.

Ako na svojej facebookovej stránke informovalo Staré Mesto: „Hlavné mesto […] v roku 2020 iniciovalo súdny spor a dnes už poznáme aj právny názor súdu vyjadrený v predbežnom právnom posúdení, že zmluvu hlavného mesta s BPS PARK považuje za neplatnú.“

Zároveň sa mestská časť snažila podsunúť zjavnú lož tvrdením, že namiesto toho, aby „financie tiekli späť do rozpočtu Starého Mesta a Bratislavy, aby sa investovalo do našich ulíc, končili u súkromníka“.

Celé je to, samozrejme, trochu inak.

Súkromnej spoločnosti zostával v rukách zisk, ktorý jej zostal po vykonaní správcovských povinností ako čistenie, prevádzka parkomatov či dopravného značenia. Tiež pravidelne odovzdávala mestskej časti zmluvne dohodnutú časť financií. Možno to starostu a predtým dlhoročného poslanca Vagača zaskočí, ale tie peniaze využívala mestská časť aj na investíciu do spomínaných „našich ulíc“.

Dnes vydala stanovisko aj spoločnosť BPS PARK, v ktorom komentuje faktický stav sporu o obe zmluvy – ako s hlavným mestom, tak s mestskou časťou.

O žalobe hlavného mesta súd rozhodol tak, že ju v celom rozsahu zastavil uznesením zo dňa 24. apríla 2023. Súd zároveň rozhodol, že vec postupuje na rozhodnutie priamo hlavnému mestu, voči čomu podala spoločnosť BPS PARK námietku, preto o nej bude rozhodovať nadriadený Krajský súd Bratislava. Vec tým fakticky nie je právoplatne ukončená.

Spoločnosť zároveň namieta relevanciu Vallom a Vagačom spomínaného predbežného právneho názoru súdu, pretože bol vyslovený bez dokazovania pred súdom, ktorý sa nakoniec aj tak z rozhodovania vylúčil, tým pádom „nemal absolútne žiadnu kompetenciu a právomoc na prejednanie danej žaloby hlavného mesta SR, a teda ani kompetenciu na vyslovovanie akéhokoľvek (nieto ešte záväzného) právneho názoru v otázke, či daná zmluva uzavretá medzi hlavným mestom SR a našou spoločnosťou je alebo nie je platnou“.

Keďže sa primátor Vallo a starosta Vagač vyjadrovali aj k druhej zmluve uzavretej s mestskou časťou, spravujúcou väčšinu parkovacích miest, reagovala spoločnosť BPS PARK vyhlásením, že v súčasnosti o tejto zmluve žiadny súd nekoná a nemá vedomosť, že by bola v tejto veci podaná akákoľvek žaloba zo strany mestskej časti.

Zhrnutie, BPS PARK považuje obe zmluvy za platné a trvá na pokračovaní zmluvných vzťahov, ale je pripravená zúčastniť sa rokovaní s cieľom pokúsiť sa o obojstranne výhodné mimosúdne vyrovnanie.

Nuž, ak je pravda to, čo tvrdí BPS PARK, a nedôjde k mimosúdnej dohode, čaká hlavné mesto aj mestskú časť (zrejme drahý) súdny proces.

Pre pripomenutie, so zmluvou uzatvorenou na 20 rokov nedokázala pohnúť bývalá starostka Tatiana Rosová, rovnako pohorel aj bývalý starosta Radoslav Števčík. Predchádzajúca starostka Zuzana Aufrichtová dokázala kvôli dorovnaniu cien so staromestskou parkovacou nálepkou s BPS PARK vyrokovať zníženie cien pre rezidentov a kvôli zmenšeniu náporu vozidiel na zónu parkovania predĺženie doby spoplatnenia z 16:00 na 18:00. Dohodla aj ukončenie zmluvy z roku 2026 na rok 2025.

Vyzerá to tak, že zopár rokov pred ukončením zmluvy sa Vallo s Vagačom rozhodli o samovražedný pokus prevalcovania firmy BPS PARK. Dôvodom bude zlaté vajce, na ktorom BPS PARK sedí a tiež minimálne trojmiliónový deficit celomestského parkovacieho projektu, ktorý si na seba jednoducho nedokáže zarobiť.

Nekompetentne riadenému magistrátu by sa peniažky navyše zúfalo hodili. A už sa pomaly rysuje aj cena, ktorú sú za to Vallo s Vagačom ochotní zaplatiť.


Ďalšie články