Hanobenie vzťahovej orientácie. Čo môžu progresívci myslieť pod pojmom, ktorý chcú zaviesť do Trestného zákona?

Vo¾by23: Tlaèová konferencia hnutia Progresívne Slovensko k predstaveniu kandidátky PS - tím pre lepšiu budúcnos Slovenska Progresívne Slovensko. Foto Baumann/TASR

Polyamória alebo aromantizmus v Trestnom zákone? Hnutie Progresívne Slovensko chce rozšíriť zoznam charakteristík, ktorých hanobenie je v súčasnosti trestným činom, o rodovú identitu a „vzťahovú a sexuálnu orientáciu“. Predstavitelia hnutia sa tak vyjadrili v júni 2023. 

Progresívne Slovensko svoj úmysel pripomenulo aj minulý týždeň, keď na sociálnej sieti uverejnilo slová svojej podpredsedníčky Lucie Plavákovej. „Presadzujeme doplnenie vzťahovej a sexuálnej orientácie a rodovej identity k ostatným dôvodom nenávisti v § 423 Trestného zákona (trestný čin hanobenia národa, rasy a presvedčenia) a rodovej identity v § 140 (osobitný motív) a § 424 (trestný čin podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti) Trestného zákona,“ napísala. 

Zatiaľ čo pod sexuálnou orientáciou obvykle chápeme homosexualitu, bisexualitu alebo heterosexualitu a rodová identita má rovnako svoju definíciu, vzťahová orientácia nie je všeobecne známym pojmom. Hnutie Progresívne Slovensko preto redaktorka Štandardu kontaktovala s otázkou, ako tento termín definujú. Hoci sme žiadosť o stanovisko adresovali viacerým jeho vedúcim predstaviteľom, odpoveď sme dosiaľ nedostali. 

Súdiac podľa materiálov z progresívnych kruhov na Slovensku, v Česku či v zahraničí by pojem „vzťahová orientácia“ mohol mať niekoľko významov. Autori by týmto výrazom mohli myslieť, že príťažlivosť k osobe rovnakého pohlavia nemusí byť založená len na sexuálnej orientácii.

Slovenský Dúhový kompas hovorí: „Orientácia má niekoľko vrstiev: sexuálnu, citovú a vzťahovú. Nejde len o sexuálnu príťažlivosť (sexuálna orientácia), orientácia je prepojená na intímne osobné vzťahy, ktoré ľudia tvoria s inými ľuďmi s cieľom naplniť svoje hlboké potreby lásky, blízkosti a intimity (citová a vzťahová orientácia).“

Ďalšou možnosťou, ktorú naznačuje aj spomenutý Dúhový kompas, je, že autori návrhu sexuálnu od vzťahovej orientácie oddeľujú. „K jednému človeku môžeme pociťovať niektoré alebo všetky zložky orientácie súčasne, ale aj len jednu z nich. Napríklad nás môže niekto priťahovať, ale nemusíme túto osobu aj ľúbiť,“ tvrdí sa v slovníku. 

Pokiaľ by sa „vzťahová orientácia“ v druhom uvedenom zmysle dostala do Trestného zákona, mohlo by to znamenať aj postihy za hanobenie nových identít, ktorých existenciu momentálne presadzujú LGBTQ organizácie. Jednou z nich je „aromantizmus“. 

Podľa PRIDE Košice je aromantikom „človek, ktorý nepociťuje romantickú príťažlivosť alebo ju prežíva len v malej intenzite“. Čo presne romantická príťažlivosť znamená, sa z tohto zdroja nedozvieme. Vieme len to, že nejde o príťažlivosť sexuálnu. Táto ezoterická téma je však ešte zložitejšia. Aromantizmus je totiž podľa rovnakého zdroja spektrum a obsahuje greyromantikov, demiromantikov, arospike a aroflux. 

Hoci by sa mohlo zdať, že definícia vzťahovej orientácie sa už viac nedá „zašmodrchať“, opak je pravdou. Výskumníčka v oblasti queer psychológie a zdravia brnianskeho Inštitútu pre psychologický výskum na sociálnej sieti oponovala používateľovi, ktorý obhajoval používanie termínu vzťahová orientácia namiesto sexuálnej orientácie. 

„Vzťahová orientácia (či diverzita) je zaužívaným termínom pre niečo iné, vygúglite si relationship diversity. Patria do toho veci typu monogamia, polyamória, otvorené vzťahy. V tom je tá diverzita. Na to, čo popisujete, veda skôr používa termín romantická/citová orientácia,“ napísala doktorandka z Fakulty sociálnych štúdií Masarykovej univerzity v Brne Andrea Stašek. 

Polyamória je progresívnym termínom pre mnohoženstvo či mnohomužstvo, inak povedané pre vzťahy medzi viacerými osobami zároveň. Aj netradičné formy vzťahov pritom majú v pokrokovom videní sveta viaceré nálepky. Okrem polyamórie vyznávajú mnohí ľudia z tohto tábora „vzťahovú anarchiu“. 

Ľudia s touto vzťahovou orientáciou sa „vzdávajú všetkých druhov očakávaní a tvária sa, že nerozlišujú vzťahy do kategórií; neexistujú žiadne priateľské alebo milostné vzťahy, všetky majú rovnakú dôležitosť“, povedal vzťahový anarchista Alejandro Thompson. 

Pokiaľ nám hnutie Progresívne Slovensko odpovie na otázku, hanobenie ktorej z týchto orientácií by chceli zaviesť do Trestného zákona, článok aktualizujeme.


Ďalšie články