Saková: Od júla preplatíme domácnostiam polovicu nákladov na zdroje zelenej energie

pexels-los-muertos-crew-8853536 Prehľad najpodstatnejších informácií o nových možnostiach podpory v projekte Zelená domácnostiam je k dispozícii aj prostredníctvom videozáznamu z prvého seminára. Ilustračná foto: pexels.com

Slovenské domácnosti sa dostanú k dotáciám za kúpu a inštaláciu malého obnoviteľného zdroja energií (OZE). Ako informovala na tlačovej besede ministerka hospodárstva Denisa Saková, v júli sa spustí aktivácia žiadostí zhotoviteľmi a vydávanie poukážok.

Domácnostiam, ktoré si už v rámci pokračovania projektu Zelená domácnostiam nainštalovali malý OZE, začnú poukážky preplácať od opätovného spustenia projektu, teda od júla. Celkovo ide zhruba o 40 miliónov eur.

„Projekt Zelená domácnostiam bude spustený v polovici leta, v júli. Táto výzva podporuje inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach, konkrétne sú to kotly na biomasu, slnečné kolektory, tepelné čerpadlá, fotovoltické panely a veterné turbíny na záhradu. Tento projekt je financovaný z prostriedkov EÚ a má alokáciu približne 150 miliónov eur. Štát bude jednotlivým domácnostiam dávať podporu formou poukážky v hodnote asi 50 percent z kúpnej ceny a inštalácie zariadenia, samozrejme do určitého stropu,“ priblížila Saková.

K dotáciám na malé OZE sa dostane širší okruh domácností. Štátnu podporu budú môcť totiž získať aj domácnosti, ktoré si doteraz nemohli pre svoj nízky príjem dovoliť kúpiť fotovoltické panely, kotly na biomasu či slnečné kolektory.

Ide o projekt Zelená solidarita. V tomto projekte sa domácnosť dostane až k 90 percentám oprávnených nákladov na kúpu a inštaláciu spomínaných malých OZE. Nízkopríjmová domácnosť môže získať dotáciu až 6-tisíc eur.

Z výzvy Zelená solidarita bude môcť žiadať dotáciu domácnosť, v ktorej jedna dospelá osoba má ročný čistý príjem do 6 450 eur, ďalšie dospelé osoby do 4 515 eur a nezaopatrené dieťa 2 902 eur. Na tento projekt vláda vyčlenila približne 30 miliónov eur.

SIEA plánovala domácnostiam začať preplácať poukážky v pokračovaní projektu Zelená domácnostiam v prvom štvrťroku tohto roka. Termín sa však trochu pre schvaľovanie nových kritérií a technické problémy posunul. „Bývalá vláda ohlásila projekt, povedala ľuďom, že môžu začať s inštaláciou a pritom nebola táto výzva pripravená, nebol pripravený informačný systém,“ vysvetlila Saková, ktorá sa ospravedlnila za meškanie.

Domácnosti si mohli nechať malý obnoviteľných zdroj energií nainštalovať od 30. októbra 2023. Na poukážky pre domácnosti je vyčlenených 151,6 milióna eur. O prostriedky sa budú môcť uchádzať aj domácnosti z Bratislavského kraja.

Domácnosti v rodinných domoch, ale aj v bytových domoch budú môcť získať dotáciu na kúpu a inštaláciu fotovoltických panelov, slnečných kolektorov, tepelných čerpadiel kotlov na biomasu či veterných turbín. Domácnosť v rodinnom dome môže získať dotáciu aj vyše 4-tisíc eur.

V novom projekte sa zásadne mení spôsob zvýhodnenia, ktorý zohľadňuje, či inštalácia prispieva k zlepšovaniu životného prostredia. Zvýšením základnej sadzby o 15 percent budú zvýhodnené domácnosti, ktoré prestanú využívať tuhé palivá, napríklad kotol na uhlie alebo kotol na biomasu, alebo domácnosti, ktoré si nechajú nainštalovať v oblastiach s riadením kvality ovzdušia bezemisné zariadenie, teda tepelné čerpadlo, slnečný kolektor, fotovoltický panel alebo veternú turbínu.

Naďalej bude platiť podmienka, že poukážka môže pokryť maximálne 50 percent z nákladov na kúpu a inštaláciu zariadenia. Najviac podpora stúpla pri fotovoltických systémoch v prípade domácností, ktoré majú vyššiu spotrebu.

Maximálny výkon, na ktorý bude bežne poskytovaný príspevok, je obmedzený na 3 kilowatty (kW) s príspevkom 1 725 eur. Ak domácnosť preukáže vyúčtovacou faktúrou vyššiu spotrebu ako 3-tisíc kW za rok, môže byť maximálny podporovaný výkon až 7 kW.

V prípade tepelných čerpadiel je podporovaný výkon do 10 kW a pri zohľadnení zvýhodnenia je maximálny príspevok 4 370 eur.

Pri slnečných kolektoroch s výkonom 4 kW je najvyšší príspevok 2 300 eur. Pri kotloch na biomasu, ktorých sa zvýhodnenie o 15 percent netýka, zostáva maximálny príspevok na 10 kW v sume 1 500 eur.

(sita, tasr)


Ďalšie články