Člnkovanie na Štrbskom plese chce prevádzkovať nová firma

Štrbské pleso člnkovanie Člnkovanie na Štrbskom plese. Foto: regiontatry.sk

VYSOKÉ TATRY – Člnkovanie na Štrbskom plese, ktoré sa stalo v posledných rokoch vyhľadávanou atrakciou vo Vysokých Tatrách, stále nie je turistom k dispozícii. Od jeho obnovenia v roku 2008 sa slávnostné odomknutie vôd Štrbského plesa konalo pravidelne 15. júna. Tohto roku sa v druhej polovici júna člnky po hladine plesa stále neplavia.

Na Štrbskom plese sa nečlnkuje aj napriek tomu, že obec Štrba už začiatkom júna avizovala otvorenie člnkovacej sezóny a odomknutie vôd plesa 7. júna. Neskôr obec toto podujatie presunula na 14. júna, aby napokon celé podujatie stiahla zo sociálnych sietí. Prevádzkovateľom člnkovania na Štrbskom plese bola spoločnosť Tatry Mountain Resorts (TMR).

Spoločnosť TMR má výnimku zo zákona o ochrane prírody a krajiny platnú až do roku 2027 na prevádzkovanie tejto atrakcie. Tohto roku mala prevádzkovanie prevziať dcérska firma TMR spoločnosť Štrbské Pleso resort. Keďže ide o novú spoločnosť, potrebovala výnimku zo zákona. Tú udeľuje odbor starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Prešov.

„Do schvaľovacieho procesu na získanie súhlasu pre prevádzkovateľa Štrbské Pleso resort sa prihlásil ďalší účastník, čo spôsobilo zdržanie získania právoplatného súhlasného stanoviska,“ uviedol pre Prešovský Štandard hovorca TMR Marián Galajda.

Hoci povolenie pre novú spoločnosť stále nie je právoplatné, prístavisko ako aj člny sú podľa hovorcu TMR pripravené na prevádzku v rovnakom rozsahu ako v uplynulých rokoch. Vlani bolo turistom k dispozícii 24 člnov.

Spoločnosť TMR má právoplatné rozhodnutie na prevádzkovanie člnkovania od roku 2018, ktoré vydal Okresný úrad Prešov. V roku 2022 bolo toto rozhodnutie predĺžené až do 31. októbra 2027.

„Správne konanie vo veci žiadosti Štrbské Pleso resort prebieha. Do tohto času nebolo vydané žiadne meritórne rozhodnutie,“ uviedol pre Prešovský Štandard vedúci odboru starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Prešov Miroslav Benko.

K rozhodnutiu o povolení výnimky zo zákazov činností pre spoločnosť TMR, ktoré vydal Okresný úrad Prešov ešte v roku 2018 vzniesli pripomienky účastníci konania. Pripomienky vtedy podali Lesoochranárske zoskupenie VLK a Inštitút ochrany prírody Banská Bystrica. S týmito pripomienkami sa správny orgán vysporiadal v rozhodnutí. „V prebiehajúcom správnom konaní vo veci žiadosti spoločnosti Štrbské Pleso resort zatiaľ neboli uplatnené pripomienky účastníkov konania,“ doplnil Miroslav Benko.

Kedy sa začne prevádzka člnkovania na Štrbskom plese, to doteraz nie je známe, keďže prevádzku tejto atrakcie chce TMR presunúť na svoju dcérsku spoločnosť. „Urobíme všetko preto, aby člnkovanie mohlo byť sprevádzkované čo najskôr,“ dodal Marián Galajda. Nevylúčil, že člnkovať na Štrbskom plese by sa mohlo už koncom tohto týždňa.

Člnkovanie na Štrbskom plese nakoniec slávnostne spustili v piatok 21. júna.


Ďalšie články