Zadlženosť Púchova sa pohybuje okolo dvadsiatich percent

Púchovskí poslanci dali schválením záverečného účtu bodku za vlaňajším hospodárením mesta. Púchovskí poslanci dali schválením záverečného účtu bodku za vlaňajším hospodárením mesta. Foto: Radoslav Varga

PÚCHOV – Rezervný fond mesta Púchov je po uzatvorení vlaňajšieho hospodárenia bohatší o približne 400-tisíc eur. O rozdelení prebytku hospodárenia za rok 2023 rozhodli schválením záverečného účtu mestskí poslanci na aprílovom rokovaní zastupiteľstva.

Podľa pôvodne schváleného rozpočtu mala púchovská samospráva v roku 2023 hospodáriť so sumou takmer 29 miliónov eur, po piatich rozpočtových úpravách v priebehu roka hodnota rozpočtu presiahla 36 miliónov eur. Jej príjmovú časť sa však podarilo naplniť len na necelých 83 percent a celkové príjmy mesta tak vlani dosiahli 30 261 773 eur.

Celkové výdavky za rok 2023 boli v záverečnom účte vyčíslené na 29 456 960 eur, čo je 81 percent pôvodných plánov. Mesto v rámci kapitálových výdavkov investovalo sumu 6 454 970 eur, ale pôvodne chcelo minúť dvakrát viac. Finančne najvýznamnejšími investičnými akciami boli eurofondmi podporená rekonštrukcia autobusovej stanice a tiež rozbehnutie výstavby kompostárne.

Hlavný kontrolór Jozef Motúz sa v rámci svojho stanoviska podrobne venoval aj analýze stavu dlhu púchovskej samosprávy. Celkový dlh je vo výške mierne nad štyrmi miliónmi eur a v percentuálnom vyjadrení sa pohybuje tesne pod úrovňou 20 percent k bežným príjmom predchádzajúceho obdobia. Motúz však zároveň upozornil, že z vlaňajšieho úveru vo výške 1,7 milióna eur zatiaľ radnica čerpala len niečo viac ako milión eur a zvyšok bude čerpať do konca júna. Celkové percentuálne zadlženie tak narastie na necelých 23 percent.

Aj v tomto roku sa bude púchovská radnica snažiť v investičnej oblasti využiť externé zdroje, v ideálnom prípade nenávratné finančné príspevky. V zmysle tejto ambície vedenie mesta nechalo poslancom odsúhlasiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Programu Slovensko 2021 – 2027 na projekt revitalizácie verejného priestranstva v areáli Základnej umeleckej školy. Radnica má v pláne po získaní finančnej podpory aktuálne nevyužívané priestranstvo zrevitalizovať a vytvoriť tu zelenú plochu určenú na oddych, relax, ale aj edukáciu. Celkové oprávnené výdavky projektu sú vyčíslené na približne 342-tisíc eur.

Poslanci boli informovaní aj o predčasnom ukončení tretieho ročníka participatívneho rozpočtu mesta, v rámci ktorého bolo vyčlenených na tri víťazné projektu spolu 6-tisíc eur. Dôvod bol prekvapujúci – do termínu uzávierky žiadostí o finančnú podporu koncom marca boli zaevidované iba dva projekty, čím podstata celého participatívneho rozpočtu založeného na hlasovaní obyvateľov stratila zmysel. Každý z dvojice podaných projektov bude podporený sumou dvetisíc eur a zvyšné dve tisícky sa využijú v grantovej oblasti.

Veľké emócie priniesol bod určený pre pripomienky občanov, kde sa najdlhšie diskutovalo o výzve radnice pre obyvateľov ulíc Zábreh a Pod Zábrehom na odkúpenie predzáhradok pred svojimi nehnuteľnosťami, ktoré sú dnes mestskými pozemkami. Aj priamo na rokovaní zastupiteľstva viacerí občania prejavovali nevôľu nad štylizáciou výzvy, keďže radnica v nej upozorňuje, že v prípade neodkúpenia pozemkov bude obyvateľom vyrúbený nájom za obohacovanie sa na cudzom pozemku.

Tejto téme sa bude Trenčiansky Štandard venovať a v blízkej dobe sa pozrieme aj na prípad využívania služobného vozidla konateľom Podniku technických služieb mesta, ktorého miestny občiansky aktivista Michal Bizoň nafilmoval na diaľnici, ako sa s bicyklom na cyklostojane vracal služobným autom z pretekov horských bicyklov v Svätom Jure.


Ďalšie články
Únia ponúkla sieti X tajnú dohodu o cenzúre, tvrdí Musk. Iné spoločnosti ju vraj prijali

Únia ponúkla sieti X tajnú dohodu o cenzúre, tvrdí Musk. Iné spoločnosti ju vraj prijali

Na pozadí vyšetrovania, ktoré Európska komisia vedie proti sociálnej sieti X (predtým Twitter) v zmysle zákona o digitálnych službách, mal eurokomisár Thierry Breton ponúknuť tajnú dohodu majiteľovi Elonovi Muskovi. Dohoda mala spočívať v tichom obnovení opatrení, ktoré by sa dali jednoslovne nazvať cenzúra. O tejto údajnej dohode informoval sám Musk na svojom...