Najvyšší správny súd rozhodol v prospech transsexuála. Domáhal sa zmeny pohlavia z mužského na ženské

Biologický muž žiadal matriku vo Zvolene o prepísanie pohlavia z mužského na ženské. Tá to odmietla, muž ju preto zažaloval. V jeho prospech teraz rozhodol Najvyšší správny súd.

logo exteriér budova vstup vchod nápis Najvyšší správny súd SR na Trenčianskej ulici v Bratislave Foto: TASR/Jaroslav Novák

Prípad sa odohral ešte v roku 2019. Biologický muž, ktorý si chcel zmeniť pohlavie, vtedy požiadal matriku vo Zvolene o zmenu pohlavia na ženské. Keďže úrad odmietol splniť jeho požiadavku, muž ho zažaloval. O veci pôvodne rozhodoval Krajský súd v Banskej Bystrici. Ten dal za pravdu zvolenskej matrike, keďže žiadateľ nepredložil doklad o chirurgickej zmene pohlavia. Ale muž požadujúci zmenu pohlavia sa odvolal, pričom Najvyšší správny súd prvostupňový rozsudok 19. októbra zrušil.

„Najvyšší správny súd sa s právnym názorom orgánu verejnej správy, respektíve krajského súdu nestotožnil,“ uviedol jeho hovorca Michal Hajtol. Argumentuje tým, že všeobecne záväzná právna úprava na Slovensku neurčovala, akými dokladmi sa u žiadateľa preukazuje zmena pohlavia na účely realizácie zmien v matrike.

„Právny názor krajského súdu, ktorý za vyššie uvedených podmienok striktne trval na požiadavke chirurgického zákroku, kasačný súd neakceptoval,“ dodal hovorca s tým, že Najvyšší správny súd poukázal aj na rozhodovaciu prax Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP) v takýchto alebo podobných veciach.

„V ďalšom konaní bude preto úlohou krajského súdu opätovne dôsledne posúdiť a riadne odôvodniť predmetnú právnu otázku, a to s prihliadnutím na to, že všeobecne záväzná právna úprava SR v žiadnom ustanovení explicitne neurčuje, že pre verejnomocenskú akceptáciu zmeny pohlavia je potrebná realizácia chirurgického zákroku (kastrácia) a neobsahuje ani podrobnú úpravu týkajúcu sa lekárskeho potvrdenia, na základe ktorého sa takáto zmena pohlavia má v evidencii realizovať,“ podotkol Hajtol.

Vec sa preto opätovne vráti pred Krajský súd v Banskej Bystrici, ktorý bude musieť vec opätovne preskúmať a vydať nové rozhodnutie. Podľa Hajtola musí byť krajský súd pri svojom rozhodovaní povinný prihliadať aj na rozhodovaciu prax ESĽP, ktorý sa vo svojej judikatúre už podobnými otázkami zaoberal. Rozhodnutie vydal Senát predsedu Petra Potáscha a sudkýň Moniky Valašikovej a Anity Filovej.

Sudca Peter Potásch v Prezidentskom paláci 26. augusta 2021 v Bratislave. Foto: Martin Baumann/TASR

Ich rozhodnutie je už druhé v krátkom čase, ktoré by sa dalo označiť za sudcovský aktivizmus v prospech LGBT ideológie. Prvým bolo rozhodnutie v prospech Argentínčana, ktorý žiadal o udelenie povolenia na trvalý pobyt na Slovensku a argumentoval homosexuálnym manželstvom uzatvoreným so Slovákom v Argentíne. Tomu dal z 31. októbra za pravdu Žilinský krajský súd. V súčasnosti sa v tomto prípade čaká na to, či Cudzinecká polícia, ktorú Argentínčan zažaloval, podá kasačnú sťažnosť.

Úradnú zmenu pohlavia bez nutnosti podstúpenia chirurgickej tranzície sa pritom snažil koncom apríla tohto roka presadiť aj minister Vladimír Lengvarský. Ten vtedy vydal vyhlášku, ktorá povoľovala úradnú zmenu pohlavia aj bez nutnosti chirurgického zákroku. Po tlaku časti koalície, premiéra, ako aj značnej časti verejnosti napokon minister jej účinnosť pozastavil.


Ďalšie články