Až 32 riaditeľov si môže vydýchnuť, dostanú menovacie dekréty

tsk-ilustrak-hlasovanie (1) Foto: Krajskí poslanci dnešných hlasovaním rozhodli o osude 32 riaditeľov župných organizácií. Foto: TSK

TRENČÍN – Dnešné rokovanie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) pozorne sledovali riaditelia krajských sociálnych a kultúrnych zariadení, z ktorých drvivá väčšina absolvovala v septembri výberové konania na riaditeľské pozície. Schvaľovanie príslušných uznesení zo strany krajských poslancov už bolo síce len formálnou, ale nutnou záležitosťou k tomu, aby mohli k 1. januáru 2024 dostať menovacie dekréty.


Dlhoroční riaditelia, ktorí chceli pokračovať vo svojich funkciách aj v budúcom roku, museli absolvovať výberové konania. TSK totiž od 1. júna zmenil Zásady pri postupe vo výberových konaniach na funkcie štatutárnych orgánov organizácií v pôsobnosti župy. Nové zásady zaviedli päťročné funkčné obdobie riaditeľov kultúrnych a sociálnych župných organizácií, tak ako je tomu pri riaditeľoch škôl a školských zariadení.


Vedenie kraja sa inšpirovalo príkladmi z iných samosprávnych krajov, kde sú riaditelia vymenovávaní na dobu určitú. „Ja ako predseda kraja, poslanci zastupiteľstva, ale aj riaditelia stredných škôl sú volení či menovaní na dobu určitú, takže si myslím, že aj ostatní riaditelia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja by mali byť pravidelne každý piaty rok vyberaní cez výberové konania. Vytvára sa tak priestor na to, aby záujemcovia o riaditeľské funkcie pravidelne predkladali koncepcie, ako chcú svoje organizácie rozvíjať,“ komentoval májovú zmenu zásad predseda TSK Jaroslav Baška.


Ten už vtedy avizoval, že v prípade organizácií, ktorých riaditelia pôsobia vo funkciách dlhšie ako päť rokov, budú konkurzy vyhlásené ešte v priebehu leta, čo sa aj stalo. TSK vyhlásil výberové konania spolu v 22 z 24 zariadení sociálnych služieb a v 11 z 12 kultúrnych organizácií.

Dve zariadenia sociálnych služieb majú relatívne „čerstvé“ riaditeľky – Andrea Jankovičová sa stala riaditeľkou Centra sociálnych služieb (CSS) Chmelinec v Púchove minulý rok a Oľgu Pagáčovú vymenovalo krajské zastupiteľstvo do funkcie riaditeľky CSS Lúč v Považskej Bystrici v máji tohto roku. Výberové konanie sa nekonalo ani v prípade Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi, ktorého riaditeľ Igor Vavro nastúpil do funkcie 1. februára 2022.


Konkurzy sa uskutočnili v septembri pred päťčlennými výberovými komisiami, v ktorých prevahu mali zamestnanci Úradu TSK. Troch úradníkov doplnil zástupca zamestnancov organizácie, ktorej sa konkurz týkal a zvyšným členom komisie bol poslanec zastupiteľstva.

V prípade zariadení sociálnych služieb svoje pozície obhájilo spolu 20 riaditeľov. Zmena nastáva len v CSS Bánovce nad Bebravou, kde Richarda Makýša strieda Katarína Šubová a v CSS Zemianske Podhradie, kde výberovú komisiu presvedčila Terézia Pátrovič, ktorá od 1. januára vystrieda doterajšiu riaditeľku Ivanu Kosovú.


V prípade kultúrnych zariadení nastáva od 1. januára 2024 zmena v dvoch knižniciach. Považskú knižnicu v Považskej Bystrici povedie Mária Ružôňová a Hornonitriansku knižnicu v Prievidzi bude riadiť Marek Mittaš. Neúspechom skončilo výberové konanie na pozíciu riaditeľa Hvezdárne v Partizánskom.

Ani súčasný riaditeľ Vladimír Mešter, ale ani jeho vyzývateľ v konkurze Filip Pittner totiž nesplnili základnú kvalifikačnú požiadavku, ktorou bolo požadované vysokoškolské vzdelanie II. stupňa. Príslušná výberová komisia preto odporučila vedeniu TSK vypísať na riaditeľskú pozíciu nové výberové konanie.


Ďalšie články
Únia ponúkla sieti X tajnú dohodu o cenzúre, tvrdí Musk. Iné spoločnosti ju vraj prijali

Únia ponúkla sieti X tajnú dohodu o cenzúre, tvrdí Musk. Iné spoločnosti ju vraj prijali

Na pozadí vyšetrovania, ktoré Európska komisia vedie proti sociálnej sieti X (predtým Twitter) v zmysle zákona o digitálnych službách, mal eurokomisár Thierry Breton ponúknuť tajnú dohodu majiteľovi Elonovi Muskovi. Dohoda mala spočívať v tichom obnovení opatrení, ktoré by sa dali jednoslovne nazvať cenzúra. O tejto údajnej dohode informoval sám Musk na svojom...