Marek Krajčí: V kancelárii som mal odpočúvacie zariadenie

Oligarchovia si podľa neho chovajú médiá, aby ovplyvňovali verejnú mienku a tlačili na politikov. Marek Krajčí opisuje, ako taký tlak vyzerá, ako sa v jeho kancelárii našlo odpočúvacie zariadenie, ktoré sa za noc stratilo. V rozhovore hovorí o tom, ako nerozumie Eduardovi Hegerovi, kde zlyháva minister Lengvarský a prečo zažíva hlboké sklamanie.

Krajci_MZ_5 Marek Krajčí. Foto: Matúš Zajac

Začnime aktuálne, blíži sa zlomový moment, ktorý rozhodne o požiadavkách Lekárskeho odborového zväzu, na jednej strane je osem požiadaviek a na strane druhej hrozba výpovedí lekárov. Lekári nechcú len zvýšenie miezd, Peter Visolajský vždy povie, že to nerieši problém, o ktorom hovoria. Hrozí podľa vás odchod lekárov, tak ako o tom hovoria ich odbory? Ako sa má vyriešiť tento problém?

Myslím si, že v drvivej väčšine prípadov lekári nechcú odísť. Na druhej strane, súhlasím s tým, že súčasný pán minister bol po odznení štvrtej vlny pandémie veľmi málo činný a zdravotníci očakávali, že bude dôslednejšie napĺňať programové vyhlásenie vlády a pokračovať v nastavených reformách. Načasovanie výpovedí je veľmi nepriaznivé. Hrozí, že lekári si radi oddýchnu počas vianočného mesiaca, čo môže v decembri ochromiť poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Štrajk zároveň pomáha náboru lekárov do novej nemocnice Bory, ktorá budúci rok spúšťa prevádzku. Nečudo, že najviac výpovedí je v Univerzitnej nemocnici Bratislava, odchody do Borov sú však avizované aj z iných nemocníc. Lekári sa nemusia obávať straty miesta, uplatniť sa môžu aj tam. Problém, na ktorý správne poukazuje pán Visolajský, je počet nových lekárov, ktorý vchádza do systému, najmä s ohľadom na to, koľko absolventov medicíny generujú naše lekárske fakulty. Tu niekde je kardinálny problém nášho systému. Veľmi veľa schopných študentov hneď ide do Brna alebo do Prahy, alebo si hľadá nejaké iné zahraničné univerzity. Koľkí z tých, čo zostanú na Slovensku, si aj po skončení fakulty nájdu uplatnenie? Mnohí by si možno aj radi našli, ale nikto sa tu o nich vo veľkých nemocniciach nebije.

Robil som si k tejto téme malý prieskum, vyšlo mi, že dôvody odchodu sú materiálne aj nemateriálne. Absolvent napríklad po doštudovaní medicíny na Slovensku dostane ponuku z Česka, ktorá je zaujímavá, ale nie až tak, že náš štát by na to nemal. Dostane zvýhodnené bývanie na pol roka, mierne vyšší nástupný plat plus zoznam nemateriálnych vecí, ktoré mu garantujú lepšie pracovisko, lepšie podmienky práce, viac účastí na kongresoch, perspektívu dodatočného štúdia. Všetko z toho sa dá urobiť aj tu. Prečo to nefunguje?

Začnem najskôr Slovákmi, ktorí študujú v Českej republike. Údajne ide až o 15 percent študentov na českých lekárskych fakultách. Už počas štúdia sa o nich zaujímajú jednotlivé nemocnice, dostávajú zaujímavé ponuky a za veľmi zaujímavých podmienok drvivá väčšina z nich zostáva v Českej republike.

Druhý problém je konkrétna situácia na Slovensku. Na našich lekárskych fakultách študuje len okolo 60 percent našich občanov, zvyšok tvoria zahraniční študenti. Z našich študentov tu ostane pracovať 83 percent, zo zahraničných zostane niekto len úplne raritne. Preto je dobré, že vláda chce na úkor zahraničných študentov podporiť fakulty tak, aby mohli prijať viac študentov zo Slovenska. Zdá sa však, že fakulty o to až taký záujem nemajú. Ďalším problémom je uplatnenie absolventov v našom zdravotníctve. Absolventi sa vedia ťažšie uplatniť vo veľkých nemocniciach, ak nemajú známosti. Lekárov je nedostatok v menších nemocniciach. Najmä na západe krajiny je však najväčším personálnym problémom nedostatok sestier. Problémom je aj to, že množstvo lekárov, ktorí si urobia nejakú časť svojej práce vo veľkej nemocnici, si odtiaľ posúvajú vhodných pacientov do súkromných centier, kde majú ambulanciu alebo robia nejaké výkony. Presúva to zdroje von z nemocníc, nehovoriac o tom, že mnohí z nich by mali byť ešte na pracovisku v nemocnici, kým sú v tom čase už mimo nej, v súkromnom centre.

Zostaňme pri tých školách, pán Visolajský možno robí nátlakovú akciu, ktorá sa nemusí každému páčiť, ale pomenúva veľký problém, ku ktorému sa blížime, keď odídu starší lekári do dôchodku. Fico to na konci svojej vlády chcel riešiť povinnosťou odpracovania niekoľkých rokov alebo finančnou sankciou, čo vtedy neprešlo, zrejme by to ani nefungovalo a ešte viac študentov by odišlo do Česka a na Moravu. Ako sa to dá riešiť?

Presne tak, aj v Českej republike je štúdium pre našich študentov bezplatné. Prečo by sa mali zaväzovať na odpracovanie určitého času v slovenskom zdravotníctve, keď porovnateľné, ak nie lepšie štúdium získajú u našich západných susedov?

Ako to teda riešiť?

Keď som ako minister riešil zvyšovanie platov, bol som si vedomý, že ich treba zvýšiť hlavne absolventom, aby mali hneď od začiatku atraktívnejšie podmienky. Zároveň je potrebné výraznejšie zvýšiť platy aj zdravotným sestrám, čo by malo ísť ruka v ruke so zvyšovaním ich kompetencií. To v princípe odzrkadľuje aj súčasný návrh, ktorý sme schválili v Národnej rade. Dostalo sa mi však, že pán Visolajský stále nie je spokojný a pre lekárov špecialistov chce viac.

Druhý problém je, ako získať absolventov medicíny pre naše nemocnice. Ešte v programe pre OĽaNO som navrhoval, aby súčasťou štátnej skúšky absolventov lekárskych fakúlt boli dobrovoľné výberové konania na voľné miesta v nemocniciach, novootvorené rezidentské a doktorandské miesta. Mohla by to byť prestížna záležitosť. Saturoval by sa tým aj ambulantný sektor. Odstránilo alebo aspoň znížilo by to rodinkárstvo a iné známosti, na základe ktorých sa teraz obsadzujú mnohé miesta.

Marek Krajčí. Foto: Matúš Zajac

Funguje niečo také niekde vo svete?

Niečo podobné funguje vo Francúzsku. Dobre to rieši problém, lebo na lepšie a lukratívnejšie pozície sa hľadajú tí najlepší a zároveň sa tam lekári nedostávajú cez rôzne protekcie. Šikovný študent by tak mal záujem o lukratívnejšiu pozíciu, lebo teraz sa na ňu nedostane, pretože nepozná správnych ľudí. Od mojich spolužiakov viem, že podobný problém sa týka aj lekárov, ktorí sa rozhodli vrátiť späť na Slovensko. Tiež narazia na uzavretý systém.

Čo tým myslíte?

Časť mojich spolužiakov sa vrátila zo zahraničia, kde získali cenné vedomosti a prax. Keď súčasní šéfovia ich oddelení zistili, že sú dobrí, začal systematický bossing, pretože sa obávali konkurencie, ktorá by ich mohla vytlačiť z ich pozícií. Takíto lekári si zväčša po čase povedia, že im to za to nestojí a radšej zo slovenského zdravotníctva definitívne odídu do zahraničia, kde sa o nich pobijú.

Ale to sa dá zmeniť iba zhora.

Je to o systéme, podmienkach v nemocniciach a prístrojovom vybavení, možnostiach kariérneho rastu a ďalšieho vzdelávania, ale najmä o dobrých lídroch a kolektívoch, ktoré na pracoviskách vytvárajú.

Keď som túto otázku položil v relácii Do kríža zástupcovi predsedu LOZ MUDr. Jánovi Sýkorovi, povedal, že vyššie platy sú dôležité aj preto, že môžu lekárov motivovať v situácii, keď všetky ostatné potrebné zmeny by trvali omnoho dlhšie. Váš názor?

Áno, ale je to potom záplata na starých nohaviciach, ktorá lepšie podmienky, za ktoré odborári bojujú, neprinesie.

Rozprával som sa s primárom v nemocnici v Brne, tvrdí, že platy nie sú až taký problém, ale že absolútne priepastne sa zmenila úroveň vzdelávania. V Česku je väčší tlak na vzdelávanie lekárov, oveľa viac možností, pracovisko je funkčnejšie. Spomínaný dr. Sýkora tvrdí, že to nedokážeme rýchlo dorovnať, keďže nám chýbajú lekári a tí, čo sú, sú vyťažení natoľko, že viac nestíhajú. Váš názor?

Ako som povedal, niekde by možno stačilo, len aby zostali pracovať na svojom pracovisku a nebežali poobede do svojej súkromnej praxe. A bolo by viac času na vzdelávanie. Tam, kde je lekárov naozaj menej, je to beh na dlhšie trasy. Aj preto sme schválili reformu nemocníc. Ale všetko je to najmä o dobrom vedení. Ja som napríklad zamestnaný na pracovisku, kde bol osvietený šéf a všetko to, čo funguje v Českej republike, fungovalo aj u nás. Každý mal priestor na rýchlu špecializáciu, vedu a prednáškovú činnosť, ako aj vzdelávanie sa na kongresoch a seminároch.

Dokáže náš štát urobiť také zmeny, aby sme mali viac lekárov?

Je to o dobrých lídroch. Na úrovni štátu, ale aj vo vyšších územných celkoch a v nemocniciach. Napríklad žilinská župa má zaujímavý systém náboru a benefitov, pomocou ktorých láka absolventov pracovať do svojich nemocníc. Musíme si uvedomiť, že ak chceme mať viac lekárov, musíme ich hľadať už počas štúdia a najmä počas ich praxe v nemocniciach. Následne im vytvoriť dobré pracovné podmienky a možnosti, aby sa mohli čo najrýchlejšie špecializovať. Toto sú základné predpoklady, či si slovenské zdravotníctvo profesionálov udrží alebo mu, naopak, odídu preč. V tom určite zaostávame za Českou republikou a najmä, ak sa porovnáme s inými západnými zdravotnými systémami.

Peňazí na veľké zmeny by pritom malo byť dosť. Mám na mysli Plán obnovy, kde je veľká suma viazaná na zásadnú modernizáciu slovenského zdravotníctva. Zdá sa, že vznikol problém. Čo presne minister Lengvarský nezvládol?

Obrovskou chybou bolo, že nemal záujem o kontinuitu procesov. Inými slovami, nepokračoval v prípravách projektov štátnych koncových nemocníc na investície, ktoré som alokoval z Plánu obnovy. Pri mojom odchode mal na účte ministerstva prevedený 1 milión eur alokovaný na rozbeh Zdravotníckej implementačnej agentúry, ktorá mala hneď pokračovať v prípravách projektov už rozbehnutých v jednotlivých štátnych nemocniciach. Vznikla až v októbri a do konca roka nič neurobila. Zatiaľ súkromný sektor nelenil a začal s prípravami svojich stavieb a ja neverím, že o tom nekomunikovali s nikým z ministerstva. Nakoniec, pán minister sa jasne vyjadril, že je za to, aby Penta postavila svoje nemocnice v Humennom a Rimavskej Sobote. Mojím plánom však bolo za peniaze dobudovať a postaviť naše koncové štátne nemocnice, ktoré sú pre každého jedného pacienta kľúčové.  V rámci reformy optimálnej siete nemocníc sa do nich má koncentrovať najzložitejšia a najkomplexnejšia zdravotná starostlivosť. Každý z nás skončí práve v nich, ak bude potrebovať zložitejšiu alebo vysoko špecializovanú zdravotnú starostlivosť.

Jeden zo sporov sa vedie o tom, či štát dokáže postaviť nemocnicu v Bratislave. Ak nie, znamená to, že Lengvarský konal v záujme Penty?

Všetko nasvedčuje tomu, že Penta bude mať solídny balík peňazí z Plánu obnovy. Súkromné regionálne nemocnice sa doteraz úspešne uchádzali aj o eurofondy a dostali takto desiatky miliónov eur na rekonštrukcie či dobudovania urgentov. Fakultné a univerzitné štátne nemocnice, keďže boli permanentne zadlžované, sa ako podniky v ťažkostiach o eurofondy uchádzať nemohli, čerpať mohli len peniaze zo štátneho rozpočtu. Teraz sme mali vynikajúcu príležitosť, ako naše koncové slovenské zdravotníctvo zmodernizovať a postaviť na nohy. Mali sme reálnu predstavu, ako zastaviť ďalšie zadlžovanie a riadiť štátne nemocnice ako štátny holding. Aj preto sme na oddlženie získali takmer 600 miliónov eur a prísľub 120 miliónov ročne na dofinancovanie ich ročných výpadkov pre zle nastavený systém platieb od zdravotných poisťovní. DRG systém sme previedli z Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na ministerstvo zdravotníctva a začali nastavovať korektný platobný mechanizmus. Tak by sme viac-menej vyriešili zadlženosť štátneho systému a zmodernizovali ho z peňazí z Plánu obnovy. Bola to obrovská šanca pre naše zdravotníctvo, ktorú sme teraz premárnili.

Marek Krajčí. Foto: Matúš Zajac

Ako je to ale s Rázsochami, dokáže ich štát postaviť?

Rázsochy sú večný problém, o ktorom sa tu hovorí už tretiu dekádu.  Malo ísť o kľúčovú koncovú nemocnicu v rámci našej siete, výučbovú a expertnú základňu nášho zdravotníckeho systému. Nie je v záujme súkromníka, v tomto prípade Penty, aby dva a pol kilometra vzdušnou čiarou od ich novovzniknutej nemocnice mal štát postavenú veľkú modernú komplexnú nemocnicu. Minister sa s premiérom rozhodli, že na tomto mieste idú zatiaľ postaviť iba 653-lôžkovú nemocnicu. Z toho je zjavné,  že to nemá byť koncová univerzitná nemocnica, ako si to želá celá lekárska obec. Majú to byť iba nové Kramáre. Kramáre sú už v zúfalom stave a predpokladá sa, že by sa následne mali presunúť na Rázsochy. Ale tak nám tu stále bude chýbať moderná nemocnica aj s kvartérnou zdravotnou starostlivosťou, akú majú metropoly v Európe.

Čo znamená kvartérna zdravotná starostlivosť?

Poznáme primárnu, sekundárnu, terciárnu a kvartérnu zdravotnú starostlivosť. Kvartérna zdravotná starostlivosť je najvyššou a vysoko špecializovanou úrovňou zdravotnej starostlivosti, ktorú môže vzhľadom na náš počet obyvateľov vykonávať iba jediná nemocnica na Slovensku. Takú dnes nemáme, pretože musí spĺňať tie najmodernejšie kritériá. Z Plánu obnovy sme na ňu mohli získať financie.

Znie to nepochopiteľne.

Je to obrovské sklamanie. Momentálne sme sa opäť vrátili k návrhu ministerky Kalavskej, ktorá nechala vyhlásiť verejné obstarávanie na zhotoviteľa projektovej dokumentácie malých Rázsoch. Ako vidíme, trvalo extrémne dlho a bolo dokončené až tento rok. V júli, po rozhodnutí premiéra, sa nakoniec podpísala zmluva s víťazom súťaže.  Podľa mojich informácii sa ním stala firma, ktorá nikdy nestavala nemocnicu.

Ako to mohla vyhrať taká firma?

Podsekla cenu. Obávam sa, že je veľmi otázne, či stihne pripraviť projektovú dokumentáciu v takom čase, aby sme stihli plniť míľniky z Plánu obnovy a dokázali nemocnicu na Rázsochách rozostavať do verzie „hrubej stavby“ v termínoch, ktoré určila Európska komisia. Z môjho pohľadu je to málo pravdepodobný variant. Dalo by sa to asi iba tak, ak by projekt kúpila od tretej strany. Penta má však všade svojich ľudí, predpokladám, že aj na túto firmu budú tlaky. Protivníci tejto stavby majú množstvo možností, ako celý proces obštruovať. To, že sa veci doteraz tak vliekli, len potvrdzuje môj predpoklad.

Čo ste urobili pre to, aby to bolo inak?

Premiér Heger si nás zavolal, aby sme sa pokúsili prispieť k účelnému čerpaniu financií z Plánu obnovy, pretože štát nemal pripravené projekty. Tímu ľudí, ktorý som oslovil, sa podarilo získať veľmi zaujímavého partnera, pri ktorom bola garancia samotného rakúskeho kancelára, že sa procesy stíhajú. Rakúska vládna agentúra nám bola ochotná predať projekty, s ktorými sme mohli stíhať termíny Plánu obnovy a boli schopní zrealizovať aj výstavbu veľkého variantu komplexnej univerzitnej nemocnice.

Prečo rakúska vláda?

Hľadali sme aj v iných krajinách. Nakoniec sa nám zdala ponuka z Rakúska najlepšia. Majú 30-ročné skúsenosti s výstavbou nemocníc, realizovali už viac ako 100 podobných projektov aj v iných krajinách. Projekt by nám rakúska strana v spolupráci s našimi odborníkmi pomohla adaptovať na pozemok a pripraviť do stavu tendrovej dokumentácie pre zhotoviteľa stavby. 

V čom je tento návrh lepší?

Keďže sme nemali pripravené projekty, potrebovali sme sa k nim rýchlo dostať. A pokiaľ ich vláda kúpi od inej vlády, nemusíte ich verejne obstarávať. To bola v podstate jediná relevantná možnosť, ako sa dostať rýchlo ku kvalitnému projektu a dohnať tak zameškané.

Prečo k tomu nedošlo?

Pán premiér si vytvoril inú poradnú skupinu, ktorá sa z mne nepochopiteľných dôvodov rozhodla uprednostniť pokračovanie v projekte ministerky Kalavskej. Rozhodli sa teda pre projekt malých Rázsoch a len ich rozostavanie z Plánu obnovy.

Eduard Heger si pred istotou rakúskej nemocnice v Bratislave vybral neistotu Rázsoch, ktoré má stavať firma, ktorá žiadnu nemocnicu ešte nepostavila?

(Smutné prikývnutie.)

Pred voľbami ste boli v jednom klipe v trojici spolu s Hegerom a Matovičom na Cypre, kde ste mobilizovali verejnosť s odkazmi, koľko ľudí u nás zomiera a nemuselo by. Boli ste si blízki. Teraz je Eduard Heger premiér, čo sa stalo, že si vybral neistotu pred istotou? 

Nerozumiem tomu. Cesta, ktorú si vybral, má obrovské množstvo nástrah a neplní vlastné Programové vyhlásenie vlády. Veľmi bude záležať na tom, či bude mať ministerstvo skutočný záujem, aby akákoľvek nemocnica na tomto mieste vôbec stála.

Keď sa premiér Heger rozhodol proti tomu návrhu, ktorý ste položili na stôl, čím vám to zdôvodnil? Veď sa roky poznáte, ste z jednej strany, ste si blízki. Čo vám povedal?

Pán premiér určil, že ten návrh bude jedným z možných variantov a nechal rozhodnúť poradnú skupinu, ktorú si následne založil na Úrade vlády.

Poradnú skupinu menoval on?

Myslím, že áno. Ja som už v tej skupine nebol, takže sa neviem presne vyjadriť.

Kto v nej bol?

Ani na jednom stretnutí tejto skupiny som nebol, takže to neviem povedať. Viem, že sa tam stretli ľudia ako Martin Smatana, ľudia z ministerstva a podobne. Moja asistentka na tú skupinu priniesla náš návrh, ktorý sme si aj obhájili, no zakázali jej so mnou o tom, čo sa tam dialo, hovoriť.

Bez ohľadu na to, zodpovednosť za to nesie Heger.

Nebol som súčasťou rokovaní, ale samozrejme, finálne rozhodnutia robí premiér s ministrom zdravotníctva. 

Marek Krajčí. Foto: Matúš Zajac

Už je to rok a pol čo nie ste minister. Ako spätne hodnotíte, prečo ste vlastne skončili vo funkcii ministra?

Bol tu obrovský tlak na moje odvolanie, zvlášť zo strany Richarda Sulíka. Myslím, že ten tlak vytvárali najmä oligarchovia v zdravotníctve, ktorým som robil vážne vrásky na čele. Pán Sulík, samozrejme, nemal dostatok hlasov na to, aby takúto požiadavku mohol vzniesť. V tom období bolo ešte nemysliteľné, že niektorá koaličná strana si bude klásť podmienky na ministrov inej koaličnej strany. Ale práve dochádzalo k vnútornému rozpadu strany Za ľudí. Vzniklo v nej obrovské napätie a liberálnejšia frakcia Za ľudí, napojená viac na pani prezidentku, začala volať po mojom odvolaní. Myslím si, že k tomu došlo aj preto, lebo som podpísal vyhlášku 40+, ktorou som zrovnoprávnil ženy a spoplatnil ženám nad 40 rokov interrupcie. To obzvlášť zle nieslo Progresívne Slovensko, ktoré ma preto vyzývalo na demisiu. A Prezidentský palác sa, samozrejme, pridal. Tak vznikol politický substrát a moju pozíciu už bolo veľmi zložité ustáť.

V jednej veci by som nesúhlasil. Hlavný tlak v čase, keď sme mali najvyššie čísla obetí na covid, smeroval na Matoviča. Vy ste vtedy chybu neurobili, vláda s Matovičom a Sulíkom áno. Spomenuli ste ale oligarchov v zdravotníctve. Čo to znamená, aký majú vplyv? Máte vlastnú skúsenosť, zažívali ste tlaky od oligarchov ako minister? Ako to vlastne vyzerá?

Rôzne, boli aj nepriame vyhrážky, že môžem zle skončiť. Je to enormný tlak. Treba si uvedomiť, že 90 percent zdrojov, ktoré idú do zdravotníctva, skončia u súkromníkov, hovoríme teda o záujmoch niekedy obrovských hráčov, ktorí nechcú nič nechať na náhodu. Penta má svoj biznis do veľkej miery postavený na zdravotníctve, podniká asi v každom jeho segmente, čím vytvára krížové vlastníctvo a stal sa z nej zdravotnícky oligopol bez dostatočnej regulácie zo strany štátu. Osoba ministra môže výrazným spôsobom pomôcť alebo, naopak, robiť problémy pri napĺňaní ich biznisu. Ja som tlak na moje odvolanie pocítil relatívne skoro, bolo to už v máji 2020, keď o mne začali kolovať na sociálnych sieťach veľmi zvláštne videá, ktoré ma zosmiešňovali prostredníctvom útokov na moju vieru, následne ma začal, samozrejme, rozoberať penťácky bulvár. V tom období som mal vysokú dôveryhodnosť, nad hranicou 60 percent, ktorú bolo potrebné oslabiť. Dobre a zrozumiteľne som komunikoval nástrahy, ktoré nám prinášal nový koronavírus, ako sa pred ním vieme ochrániť a čo nás čaká. Aj ako lídri sme vtedy dokázali zomknúť ľudí proti neviditeľnému nepriateľovi. Výsledkom tejto jednoty bol jeden z najlepších výsledkov Slovenska na svete v prvej vlne pandémie. 

Prečo si myslíte, že tam bol organizovaný zámer ísť proti vám?

Som o tom presvedčený, že na mňa účelovo hľadali kompromitujúce materiály. Nevedeli však nič nájsť, pretože nemám absolútne žiadne prepojenia v zdravotníctve. Som v tomto ohľade obyčajný lekár, ktorý sa štyri roky v pozícii poslanca venoval zdravotníckej politike. Hľadali teda inde. Museli to byť celé dni počúvania internetových nahrávok a kázní tímom ľudí so zámerom niečo nájsť a vytrhnúť z kontextu tak, aby mi to čo najviac poškodilo a zavesiť to na sociálne médiá.

Prečo by im na tom tak malo záležať?

Moje karty boli odkryté krátko po tom, ako som sa stal ministrom zdravotníctva, pretože v mojej kancelárii našla moja asistentka dva týždne po nástupe do funkcie za spodnou zásuvkou odpočúvacie zariadenie. Volala kolegov a vedúcemu služobného úradu, čo má urobiť, pretože bolo už veľmi neskoro v noci. Rozhodli sa, že všetko nechajú tak, zamknú kanceláriu, a na druhý deň ráno zavolajú políciu. No na druhý deň, keď sme prišli do práce, zariadenie tam už nebolo.

O ktorej ste prišli do práce?

Hneď ráno prišla moja asistentka, ja až po nej. Lenže v noci ho niekto prišiel vymontovať. Vedeli si dokonca otvoriť ministerskú kanceláriu.

Veď ministerstvo má stálu službu, ochranu, nedá sa tam len tak vniknúť…

Obávam sa, že to len potvrdzuje fakt, že priamo na ministerstve sú ľudia, ktorí sú zapojení do informačných tokov nasmerovaných mimo ministerstva.

Kontaktovali ste políciu? Prečo ste to vtedy nemedializovali?

Medializovať to chcel Igor Matovič, keď som mu to povedal, ale nakoniec to neurobil. Hneď sme zavolali ministrovi vnútra Romanovi Mikulcovi, ten kontaktoval vyšetrovateľov, ktorí celú vec zaznamenali. 

A výsledok? Veď tam musia byť kamery, v budove, na ulici…

Čakali sme a čakáme stále, že sa to nejakým spôsobom vyšetrí, že sa dozviem, čo sa stalo a na čo sa prišlo. Ale do dnešného dňa žiadne závery z tohto incidentu nie sú známe. Roman Mikulec mi povedal, že vieš, vtedy tam bol ešte Lučanský. Aby som sa však vrátil k téme, spätne som rozmýšľal, čo sme v mojej kancelárii prvé dva týždne hovorili a musím povedať, že som tam s mojimi kľúčovými spolupracovníkmi hovoril o našich zámeroch asi všetko. Dotyční ľudia, čo nás odpočúvali, dostali kompletné noty a spoznali moje zámery. Myslím si, že sa to oligarchom určite nepáčilo. S tým si spájam záujem o diskreditáciu mojej osoby. Dá sa to ľahko a jednoznačne vidieť aj na tom, čo vtedy písali jednotlivé médiá. Najmä keď si pozriete, ako o mne písali noviny Penty – Pluska, či týždenník Plus sedem dní. Ich redaktorka, ktorá robila rozhovor s mojou mamou, sa jej priznala, že aj ona musí z niečoho žiť. Tých signálov je viac a viaceré rozhovory boli zjavne cielené na to, aby zdiskreditovali moju osobu.

Nerobili to len médiá Penty, výdatne sa vám posmieval Denník N. Pamätám si na rozhovor s pastorom Dannym Jonesom, ktorý sa neskôr chytal za hlavu, že to považoval tiež za manipulatívny rozhovor…

(Úsmev)… ja som mu hovoril, že to nedopadne dobre.

V každom prípade, Danny Jones to hodnotil ako manipuláciu zo strany Denníka N, čiže nielen Pluska, ale viaceré médiá boli súčasťou toho.

Progresívne N-ko si ide svoje, robili to už pred voľbami. Pluska zo mňa robila náboženského fanatika a vyslovene poštvávala ľudí proti mne až od mája roku 2020, hoci som sa ako minister dovtedy ničím neprezentoval ako kresťan.

Myslíte si, že tie médiá konali na objednávku?

Oligarchovia si „chovajú“ médiá, aby aj s ich pomocou ovplyvňovali verejnú mienku a tlačili na politikov. Mám pocit, akoby nejaká agentúra na mňa hľadala kompromitujúce video, ktoré bolo vystrihnuté zo stredu jednej z mnohých kázní, ktoré som mal. Nakoniec, vieme, že existujú agentúry, ktoré sú zaplatené na to, aby diskreditovali politikov. To nie je nič nové. Osobne si myslím, že za tým boli profesionáli, ktorí presne vedeli, čo robia.

Lenže toto vám krk nezlomilo.

Paradoxné bolo, že moju popularitu sa im napriek tomu nedarilo veľmi skresať, pretože ešte v januári 2021, počas vrcholu druhej vlny, som bol jeden z najdôveryhodnejších politikov. Agentúra Median robila prieskum pre RTVS, kde som mal 38-percentnú dôveru.

Neskôr som sa dozvedel, že naši koaliční partneri sa chceli pomstiť Igorovi Matovičovi tým, že ma odvolajú, čo bolo najjednoduchšie urobiť, keďže pandémia v tom období mala hrozivé čísla.

A práve to bolo nelogické, pretože proti opatreniam, za ktoré verejnosť kritizovala vládu a ktoré ovplyvnili nárast mŕtvych, ste práve hlasovali. Odvolali teda niekoho, kto mal opačný názor. Sulík a Matovič boli vtedy za, vy ste sa stali terčom.

Stále tu niekto bojoval proti opatreniam. Či opozícia alebo dokonca aj vlastný koaličný partner zo SaS. Podrážali nám nohy a potom, keď sa im konečne podarilo docieliť to, po čom túžili a pandémia nabrala na hrozivej sile, tak nás víťazoslávne pribili na kríž. Ale som hrdý na svoj tím na ministerstve, ktorý zabezpečil, že zdravotná starostlivosť neskolabovala a na Slovensku sa nedialo to čo vo Švédsku, Anglicku, či na začiatku pandémie v Taliansku. Odchádzal som v bode, keď bola kombinovaná druhá a tretia vlna zlomená a úspešne rozbehnuté a nastavené očkovanie po celom Slovensku. Škoda, že sa hneď nezačalo očkovať Sputnikom.

Marek Krajčí je poslancom parlamentu a členom zdravotníckeho výboru, v rokoch 2020 – 2021 bol ministrom zdravotníctva, profesiou je detský kardiológ. Roky sa venuje aj dobrovoľníctvu a podpore rôznych charitatívnych projektov doma aj v zahraničí, je laureátom Ceny primátora hlavného mesta Slovenska Bratislavy za nezištnú a účinnú pomoc ľuďom v núdzi.

Namiesto záveru, krátka správa pre našich čitateľov. Marek Krajčí začne písať do Štandardu. O čom budete písať?

Pokúsim sa písať možno trochu z kuchyne zdravotníckych tém, ktoré sa dejú, o ktorých sa neviete dočítať v našich médiách. Mám skúsenosť, že niekedy mi novinár položí konkrétnu otázku, ja mu odpíšem a keďže sa mu odpoveď nepáči, tak ju neuverejní. Teraz o tom budem písať pre Štandard a teším sa na to.

S čím začnete?

Pozrieme sa spolu na to, ako Penta podniká v zdravotníctve.


Veľryba skočila na rybársku loď a prevrátila ju. Pri incidente sa nikto nezranil. Vráskavec dlhoplutvý zaútočil na loď dvojice rybárov pri pobreží amerického štátu New Hampshire. Po tom, čo sa plavidlo prevrátilo, zachránila pasažierov posádka neďalekej lode. Videozáznam, ktorý sa podarilo tínedžerom na palube druhej lode natočiť, sa…

Prejsť na článok
Prešovčanky čakajú na preventívny ultrazvuk prsníkov dva aj tri roky. V čom je problém?. PREŠOV – Zaskočená ostala Prešovčanka, ktorá sa na odporúčanie svojho gynekológa mala objednať na preventívne ultrasonografické vyšetrenie (USG) prsníkov. Vo viacerých zdravotníckych zariadeniach jej totiž zahlásili čakaciu dobu dva až tri roky. Ministerstvo zdravotníctva aj…

Prejsť na článok
Kyjev dostane do konca roka vďaka českej iniciatíve pol milióna delostreleckých granátov. Oznámil to predseda českej vlády Petr Fiala. Pôjde o súčasť iniciatívy pod záštitou Prahy, na ktorej sa podieľa 15 štátov. „Do konca roka dostane ukrajinská armáda asi 500-tisíc 155-milimetrových nábojov. Zároveň vás môžem ubezpečiť, že…

Prejsť na článok
Fico vzal na vedomie odporúčania eurokomisie. Nezohľadňujú ale podľa neho vládne opatrenia. Robert Fico vo svojom stanovisku oznámil, že berie na vedomie odporúčania Európskej komisie pri hodnotení stavu právneho štátu na Slovensku. Zdôraznil, že rezorty budú s Bruselom viesť ďalší dialóg, pretože odporúčania nezohľadňujú mnohé opatrenia vládnej…

Prejsť na článok
Pražské letisko po výpadku trvajúcom niekoľko hodín opäť spojazdnilo informačné tabule. Letisko Václava Havla na sociálnej sieti oznámilo, že po niekoľkohodinovom výpadku sfunkčnilo informačné tabule zobrazujúce dáta o letoch. Príčiny problému aktuálne analyzuje. „Zobrazovacie systémy s informáciami o odletoch sú už funkčné a cestujúci sa môžu…

Prejsť na článok
Kritike eurokomisie sa nevyhlo ani Maďarsko, opäť kritizovala stav právneho štátu. Vo výročnej správe Európska komisia poukázala na pretrvávajúce nedostatky ako korupcia, financovanie politických subjektov či nedostatočná nezávislosť médií. Záverom dokumentu je odporúčanie ponechať fondy Bruselu určené pre Budapešť pozastavené. „Maďarsko je pre Komisiu skutočne systematickým…

Prejsť na článok
Veľvyslanci členských krajín EÚ uvoľnili na obnovu Ukrajiny takmer 4,2 miliardy eur. Diplomatickí zástupcovia členských krajín Európskej únie sa dohodli na uvoľnení niekoľkých miliárd eur na pomoc Kyjevu s obnovou vojnou zničenej krajiny, oznámilo maďarské predsedníctvo v Rade Európskej únie. Teraz sa vyžaduje súhlas ministrov. Prostriedky sú…

Prejsť na článok
Prípad Lučanského smrti uzavretý, GP SR nezistila pochybenie. Rodina reaguje. Prokurátor Generálnej prokuratúry SR nezistil protiprávne konanie – úmyselné či nedbanlivostné – príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) v prípade smrti policajného exprezidenta Milana Lučanského. Oznámila to hovorkyňa GP SR Zuzana Drobová. „Prokurátor GP SR po preskúmaní…

Prejsť na článok
Nemecká zbrojovka Rheinmetall začala s realizáciou projektu továrne na Ukrajine. Najväčšia nemecká zbrojárska spoločnosť Rheinmetall svoj zámer postaviť na Ukrajine továreň prvýkrát predstavila vo februári. Výroba munície by sa mala začať do 24 mesiacov. Očakáva sa, že fabrika každý rok vyprodukuje viac než milión kusov…

Prejsť na článok
V Bratislave havarovali v plnej rýchlosti policajti. Zachraňovať ich museli hasiči . Nehoda sa stala na Patrónke. Mestskí policajti zišli z cesty, vrazili do stromov, ich vozidlo sa po náraze prevrátilo a ostalo ležať na boku. Z auta ich museli vystrihávať hasiči, prítomná bola aj záchranná zdravotná služba. Obaja príslušníci…

Prejsť na článok
Nemecký kancelár Olaf Scholz sa bude uchádzať o znovuzvolenie. Svoj zámer kandidovať potvrdil krátko po tom, čo nemecká vláda oznámila dátum najbližších volieb do Spolkového snemu, ktoré sa uskutočnia 28. septembra 2025. „SPD je veľmi zomknutá strana. Všetci sme pevne odhodlaní ísť spoločne do…

Prejsť na článok
SNS navrhuje zdanenie obchodných reťazcov. Slovensko by vraj získalo 200 miliónov eur. Slovenská národná strana navrhuje zdanenie obchodných reťazcov, k tomuto kroku vyzvala aj ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča (Smer). Informovala o tom riaditeľka kancelárie predsedu SNS Zuzana Škopcová s tým, že podobnú úpravu navrhli aj v roku 2019. Zo strany národniarov ide…

Prejsť na článok
Hygienici v potravinách Tesco v Dunajskej Strede našli potkany a trus. Štátna veterinárna a potravinová správa SR potvrdila správy o zatvorení prevádzky obchodného reťazca Tesco v Dunajskej Strede. Dôvodom pre tento krok mali byť zistenia regionálnych hygienikov, ako sú „výskyt uhynutých hlodavcov“ v sklade či tovar s nahryznutými obalmi. Inšpektori regionálnej potravinovej…

Prejsť na článok
Pražské letisko opäť hlási problémy, nefungujú informačné tabule. Cestujúcim v stredu na sociálnej sieti X odporučilo, aby v oboch termináloch sledovali náhradné informačné tabule a počúvali hlásenie. „Letisko Praha má technické problémy informačných systémov. Na sprevádzkovaní intenzívne pracujeme. Cestujúcim odporúčame, aby sledovali náhradné…

Prejsť na článok
V Nemecku spustili rozsiahlu raziu proti mešitám. Islamské centrum v Hamburgu zakázali. Od 05:59 odštartovala po celom Nemecku jedna z najrozsiahlejších a najtvrdších razií proti mešitám, z ktorých sa šíri nenávisť proti západnej kultúre, antisemitizmus a podpora terorizmu. Môže ísť o dôsledky aprílovej demonštrácie radikálnych islamistov. Razia…

Prejsť na článok
Pešia zóna v Banskej Bystrici bude bezpečnejšia. Zmeny čakajú najmä motorové vozidlá. BANSKÁ BYSTRICA – Pešia zóna v Banskej Bystrici sa stáva čoraz nebezpečnejšia. Chodci sa sťažujú na mnohé ataky prechádzajúcich automobilov, nezodpovedných cyklistov, či agresívnych kolobežkárov. Samospráva preto začína konať. Zmeny sa dotknú najmä vodičov osobných motorových…

Prejsť na článok
Rezort obrany posudzuje už len dve izraelské ponuky na systémy PVO. V rámci obstarávania systémov protivzdušnej obrany (PVO) Slovensko posudzuje už len dve ponuky z Izraela, povedal na tlačovej konferencii vicepremiér a minister obrany Robert Kaliňák (Smer). Spresnil, že ide o ponuky zbrojárskych firiem Rafael a Israel Aircraft Industries. „Už len zvažujeme…

Prejsť na článok
Pellegrini: Slovensko musíme vedieť brániť sami. Prezident Peter Pellegrini navštívil ministerstvo obrany. Jeho návšteva „nie je len symbolická“, armáda plní dôležité úlohy aj vzhľadom na vojnu na Ukrajine, povedal v príhovore. Minister obrany Robert Kaliňák (Smer) pripomenul záväzok o vlastnej obrane, ktorý vyplýva zo zmluvy…

Prejsť na článok
Výbuch bomby v aute odtrhol nohy ruskému dôstojníkovi vojenskej rozviedky. Dvaja ľudia v stredu utrpeli zranenia pri výbuchu osobného vozidla v Moskve, oznámilo ruské ministerstvo vnútra. Podľa ruských médií je jeden zo zranených zamestnanec ruskej vojenskej rozviedky GRU. Mužovi výbuch odtrhol nohy a jeho manželku…

Prejsť na článok
Polícia žiada ľudí o videá z Pohody. Návštevníkov vyzvala, aby jej zaslali videá, ktoré zachytávajú počasie na mieste konania festivalu. Nahrávky majú polícii pomôcť pri vyšetrovaní pádu stanu, ku ktorému došlo 12. júla na festivale. Pád stanu vyšetruje krajský policajný vyšetrovateľ z…

Prejsť na článok
Gruzínsky premiér: Za atentátom na tunajšieho lídra sú organizátori útokov na Trumpa a Fica. Gruzínska štátna bezpečnostná služba vyšetruje údajné sprisahanie bývalých vysokých gruzínskych funkcionárov žijúcich na Ukrajine. Sú podozriví z prípravy vraždy bývalého premiéra a zakladateľa vládnucej strany Gruzínsky sen Bidzinu Ivanišviliho. Ruská agentúra, ktorá informovala o pokuse…

Prejsť na článok
Zimné OH by sa mali odohrávať vo Francúzskych Alpách. Delegáti 142. zasadnutia Medzinárodného olympijského výboru (MOV) potvrdili Francúzske Alpy ako dejisko zimných olympijských hier v roku 2030, hoci zatiaľ iba podmienečne. Dôvodom je politická situácia po predčasných voľbách, pre ktorú chýbajú garancie zo strany vlády. Centrom hier v roku…

Prejsť na článok
Poľský minister obrany chce pred vstupom Ukrajiny do EÚ vyriešiť problém z histórie. Volynská tragédia je v Poľsku považovaná za genocídu Poliakov zo strany Ukrajiny. Udalosť, ktorej začiatok sa datuje v marci 1943, dodnes rezonuje v spoločnosti. Práve túto historickú tragédiu považuje poľský minister obrany Władysław Kosiniak-Kamysz za…

Prejsť na článok
Agrorezort spustil kontrolu dvojakej kvality potravín. Ministerstvo pôdohospodárstva bude popri štandardnej kontrole kvality potravín kontrolovať aj ich dvojakú kvalitu, informoval minister Richard Takáč (Smer). Na tlačovej konferencii vystúpil spolu s ústredným riaditeľom Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Martinom Chudým. Šéf agrorezortu pripomenul, že veterinári v júni…

Prejsť na článok
Ukrajinci priškrtili Družbu. Nadbiehajú tým veľkým hráčom Západu?. Čaká nás vidina drahšieho benzínu? Bojujúca Ukrajina, ktorej situácia na fronte je zúfalá, uvalila sankcie na ruskú firmu Lukoil, čím znemožňuje transport veľkého množstva ropy, ktorá tečie južnou vetvou Družby do Maďarska, na Slovensko a…

Prejsť na článok
Nudisti v Banskej Štiavnici sú čoraz viac vystavovaní kritike z okolia. Niektorých to poburuje, iným zas neprekážajú. Avšak namiesto pokoja a relaxu rekreantov čoraz častejšie navštevuje mestská polícia, ktorá ich za obnažovanie na verejnosti pokutuje. Tí zasa stále reagujú len na podnety od ľudí. „Nebolo to…

Prejsť na článok
Na letisku v nepálskom hlavnom meste Káthmandu havarovalo lietadlo, hlásia 18 obetí. K incidentu prišlo pri vzlete lietadla. „Na palube bolo 19 ľudí vrátane posádky,“ uviedol spravodajský portál Kathmandu Post s odvolaním sa na hovorcu letiska. Portál neskôr informoval, že záchranári vyzdvihli z miesta nehody 18 tiel.…

Prejsť na článok
Prvý telefonát ministrov obrany USA a Ukrajiny po Bidenovom stiahnutí kandidatúry. O čom sa zhovárali?. Spojený štáty sú pod vedením Bidena najväčším podporovateľom Ukrajiny vo vojne proti Rusku a od začiatku invázie v roku 2022 jej poskytli vojenskú pomoc za vyše 50 miliárd dolárov. Otázne však je, či nejakú podporu…

Prejsť na článok
Video: Posádka lode puškami zničila bezpilotný čln húsíov. Bezpilotný čln húsíov (USV) sa približoval ku kontajnerovej lodi Pumba plaviacej sa v Červenom mori pod libérijskou vlajkou. Posádka naň vypálila v priebehu 14 sekúnd asi 24 výstrelov z pušiek Steyr. Plavidlo vybuchlo skôr, ako…

Prejsť na článok
V Rusku zakotvila vietnamská raketová fregata. Plavidlo zakotvilo v ruskom ďalekovýchodnom prístave iba niekoľko týždňov po ceste ruského prezidenta Vladimira Putina do Vietnamu, počas ktorej uviedol, že má záujem vybudovať „spoľahlivú bezpečnostnú architektúru“ v ázijsko-tichomorskom regióne. Vietnamská raketová fregata Hung Dao…

Prejsť na článok
Prešovská nemocnica hlási pokles prípadov žltačky. Odborníci naďalej monitorujú ohniská. PREŠOV – V uplynulých dňoch viaceré média informovali o kritickej epidemickej situácii na východnom Slovensku. V kraji pribudli prípady infikovaných pacientov vysoko prenosným ochorením vírusovej hepatitídy typu A (VHA). Informácie potvrdila aj Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana…

Prejsť na článok
Prvý balón s odpadkami zo Severnej Kórei pristál na pozemku juhokórejského prezidentského sídla. Komplex prezidenta Jun Sok-jola v Soule je chránený desiatkami vojakov a v jeho okolí platí bezletová zóna. Počas monitorovania najnovšej série balónov, ktoré Severná Kórea vypustila v stredu skoro ráno, objavila juhokórejská bezpečnostná služba na…

Prejsť na článok
Generál Breuer: Rusko sa pripravuje na útok na Západ. V roku 2029 bude mať na to zdroje. Ruská armáda každoročne dostáva 1 000 až 1 500 tankov. Preto sú najväčšie európske krajiny NATO podľa generálneho inšpektora nemeckých ozbrojených síl Carstena Breuera v nevýhode. To podľa neho otvára ruskému prezidentovi dvere začať vojnu…

Prejsť na článok
Musk poprel, že bude podporovať 45 miliónmi dolárov mesačne Trumpa. Nedávno sa začali šíriť informácie o zámere miliardára Elona Muska poskytnúť zhruba 45 miliónov dolárov mesačne novému politickému výboru na podporu bývalého amerického vodcu Donalda Trumpa v rámci jeho prezidentskej kampane. Samotný filantrop však teraz…

Prejsť na článok
Trumpov volebný tím podal sťažnosť. Týka sa Harrisovej. Voľby v Spojených štátoch sa blížia a len pred pár dňami zo súboja odstúpil Joe Biden. Ten vyjadril podporu Kamale Harrisovej, súčasnej viceprezidentke, ktorá nastúpila do boja o Biely dom. Harrisová však prevzala kontrolu aj…

Prejsť na článok

Stovky prepustených väzňov ako následok novely Trestného zákona Takéto vyjadrenie neprichádza ako poplašná správa z úst predstaviteľov politiky či médií, ale ako konštatovanie nedomyslených následkov novely Trestného zákona. Ide o výhradu profesora Čentéša, uznávaného odborníka na trestné právo, ktorý poukazuje na praktický problém znižovania trestných sadzieb v novej právnej úprave. Riziko nespočíva ani tak v nebezpečnosti prepustenia samotných väzňov pre spoločnosť, ako v chýbajúcich opatreniach štátu po ich prepustení. Kriminologické a penologické výskumy navyše celkom presvedčivo preukazujú, že neprimerané sprísňovanie trestnej represie obvykle predstavuje produkt emocionálnej a populistickej trestnej politiky, a neprispieva k dosiahnutiu žiadneho pozitívneho výsledku v podobe zníženej kriminality. Naopak, jeho preukázateľným efektom sú chronicky preplnené väznice a rastúci index väzenskej populácie. Krok smerom k humanizácii trestov je teda v poriadku podľa Ústavného súdu SR ale aj iných relevantných inštitúcií. Štát však musí byť zodpovedný aj za to, aby nízke tresty mali skutočne prevýchovný efekt.

prečítať viac
Tréner Slovana Weiss sa teší na podporu fanúšikov v Celje: Šance vidí 50:50. Slovenský futbalový majster Slovan Bratislava nastúpi v stredu od 20.15 h na trávniku slovinského Celje s cieľom vybojovať si sľubný výsledok do odvety. Tréner Vladimír Weiss st. po príchode do dejiska zápasu netajil rešpekt k…

Prejsť na článok
Žraloky pri brazílskom pobreží mali pozitívne testy na drogy, v pečeni a svalstve majú kokaín. Morským biológom sa na základe testovania 13 žralokov ostronosých neďaleko brazílskeho Rio de Janeira podarilo zistiť, že v organizmoch týchto oceánskych živočíchov koluje vysoké množstvo návykových látok. Zároveň ide o prvý výskum, ktorý odhalil kokaín…

Prejsť na článok
Ruská duma schválila zákon o „nežiaducich“ organizáciách, netýka sa len mimovládok. Dolná komora ruského parlamentu Štátna duma schválila zákon, ktorý umožňuje označiť akúkoľvek zahraničnú organizáciu za „nežiaducu“ a zakázať jej pôsobenie na území Ruska. Ešte o ňom bude hlasovať horná komora parlamentu Rada federácie a zákon…

Prejsť na článok
Macron zrejme vymenuje novú vládu až po olympiáde. Chce sa vyhnúť chaosu. Francúzsky prezident Emmanuel Macron v utorok vylúčil odstúpiť zo svojej funkcie pred koncom funkčného obdobia. Novú vládu by chcel podľa svojich slov vymenovať až v polovici augusta po skončení olympijských hier v Paríži, aby sa…

Prejsť na článok
Prvé prieskumy po odstúpení Bidena nemajú jasného víťaza prezidentských volieb. Prvé predvolebné prieskumy po odstúpení amerického prezidenta Joea Bidena zo súboja o post šéfa Bieleho domu majú rozdielne výsledky. Zatiaľ čo jeden hovorí o víťazstve Donalda Trumpa, podľa druhého ľudia preferujú Kamalu Harrisovú. Online prieskum…

Prejsť na článok
Francúzska polícia zadržala muža, ktorý mal plánovať útok počas olympiády v Paríži. Polícia v metropolitnej oblasti Bordeaux na juhu Francúzska zadržala muža, ktorý údajne plánoval útok počas nadchádzajúcich olympijských hier v Paríži. Odhalili ho na základe správ na sociálnych sieťach, kde vyjadroval túžbu spáchať násilný čin. Francúzska…

Prejsť na článok
Kto riadi túto krajinu? Biden podľa Trumpa neverí Harrisovej, keď deleguje právomoci. Republikánsky kandidát na prezidenta Spojených štátov amerických Donald Trump vyzval svoju pravdepodobnú súperku za demokratickú stranu a viceprezidentku Kamalu Harrisovú, aby uviedla, či si myslí, že prezident Joe Biden zvládne viesť krajinu po zvyšok svojho…

Prejsť na článok
Francúzska ľavica sa dohodla na kandidátke na premiérku, má ňou byť Lucie Castetsová. Koaličné strany francúzskeho Nového ľudového frontu, ktorý zvíťazil v predčasných parlamentných voľbách, vybrali po 15 dňoch rokovaní vysokú úradníčku vo finančnej sfére Luciu Castetsovú ako kandidátku na post predsedníčky vlády. „Biely dym!“ napísala po rokovaniach…

Prejsť na článok
Ukrajina tvrdí, že pri útoku na ruský prístav Kavkaz poškodila trajekt používaný na vojenské účely. Ukrajinská armáda tvrdí, že pri zásahu malého prístavu Kavkaz v ruskom Krasnodarskom kraji značne poškodila trajekt, ktorý sa údajne využíval na vojenské účely. Ruské úrady odtiaľ predtým hlásili najmenej jednu obeť. Prístav Kavkaz v Kerčskom…

Prejsť na článok
Dvojica najvyšších predstaviteľov demokratov v americkom Kongrese podporila Harrisovú. Líder demokratickej väčšiny v Senáte Chuck Schumer a líder Demokratickej strany v Snemovni reprezentantov Hakeem Jeffries po niekoľkých dňoch špekulácií podporili viceprezidentku Kamalu Harrisovú v kandidatúre za americkú prezidentku. Harrisová sa o post prezidenta Spojených…

Prejsť na článok
Parížom krátko pred olympiádou otriasol prípad znásilnenia. Australčánku napadlo päť mužov. Francúzska metropola sa len niekoľko dní pred začiatkom letných olympijských hier stala dejiskom násilného incidentu. V populárnej štvrti neďaleko známeho kabaretu Moulin Rouge malo Austrálčanku znásilniť päť mužov „afrického typu“. Žena sa pred násilníkmi snažila…

Prejsť na článok
Tretina Ukrajincov by prijala územné ústupky, pokiaľ by ukončili vojnu, ukazuje prieskum. Najnovší prieskum Kyjevského medzinárodného inštitútu sociológie ukázal, že takmer tretina ukrajinského obyvateľstva by prijala územné ústupky voči Ruskej federácii, pokiaľ by smerovali k rýchlemu ukončeniu vojenského konfliktu. Väčšina Ukrajincov sa však stále odmieta vzdať akéhokoľvek…

Prejsť na článok
Kuleba žiada zapojenie Číny v dialógu o ukončení vojny na Ukrajine. Ukrajinský minister zahraničných vecí po príchode do Číny uviedol, že Kyjev považuje za dôležité viesť priamu diskusiu s Pekingom o plánoch na vyriešenie vojny. Dmytro Kuleba prišiel do čínskej metropoly na základe pozvania svojho náprotivka…

Prejsť na článok
Košičanov dráždia premnožené bzdochy. Čo na to mesto a ako postupovať pri uštipnutí. KOŠICE – Košičania v posledných dňoch zaznamenali zvýšený výskyt bzdôch. Invázne druhy – sietnička platanová a sietnička dubová – sa od svojho prvého objavenia v Európe šíria veľmi rýchlo a spôsobujú nemalé problémy, keďže ich…

Prejsť na článok
V prípade únosu študentky v Bratislave navrhuje prokurátor obnovu konania. Žiada aj väzbu. Generálny prokurátor Maroš Žilinka informoval o plánovanej obnove konania v prípade zastaveného trestného stíhania obzvlášť závažného zločinu znásilnenia študentky, ku ktorému došlo vlani v Bratislave. Dodal, že prokurátor podal na Mestskom súde Bratislava I aj…

Prejsť na článok
Biden plánuje v príhovore z Bieleho domu vysvetliť svoje rozhodnutie a objasniť ďalšie kroky. Prezident Spojených štátov amerických mieni hovoriť o dôvodoch, pre ktoré sa rozhodol neobhájiť mandát v novembrových voľbách. Uviesť chce to, „čo nás čaká a ako dokončím prácu pre americký ľud“, ako napísal na sociálnej sieti.…

Prejsť na článok
Andrej Kiska mal nehodu na bicykli. Prosím, noste prilbu, apeluje na ľudí. Bývalý slovenský prezident Andrej Kiska mal nehodu na bicykli. Skončil doudieraný a na tvári mu bolo vidieť krv. O udalosti sa zmienil v príspevku na sociálnej sieti, kde podrobnejšie popísal priebeh pádu. Zároveň vyzdvihol úlohu…

Prejsť na článok
Nemecká vláda sa dohodla s opozíciou na reforme ústavného súdu, chcú zaistiť nezávislosť. Spolkový ústavný súd by tak mal byť podľa štyroch politických strán schopný odolávať politickým vplyvom vďaka právnej úprave zakotvenej priamo v ústave. Na zmene, ktorá do ústavy zakotví predpisy upravujúce činnosť spolkového ústavného súdu, sa…

Prejsť na článok
Kravy spôsobujú eróziu pôdy, tvrdí PS. Kuffa: Chov dobytka do Malej Fatry patrí. Poslankyňa Progresívneho Slovenska Tamara Stohlová obviňuje Filipa a Štefana Kuffovcov z napomáhania oligarchom. Štátny tajomník rezortu životného prostredia Filip Kuffa kritiku odmieta, progresívcov nazýva nepriateľmi ľudu na vidieku. Farma Vrátna dostala podľa Stohlovej výnimku na pasenie dobytka…

Prejsť na článok
Čínska sonda objavila na Mesiaci stopy vody. NASA jej prítomnosť potvrdila už v roku 2020. Rover Čchang-e-5 ukončil svoju misiu v roku 2020 a vrátil sa na Zem so vzorkami hornín a pôdy z Mesiaca. Vzorky „odhalili prítomnosť stopových množstiev vody“, napísala skupina vedcov z čínskych univerzít v článku v…

Prejsť na článok
Moskva láka nových bojovníkov na náborový príspevok vo výške takmer dva milióny rubľov. Obyvatelia ruskej metropoly ochotní bojovať na Ukrajine dostanú od magistrátu v prepočte viac ako 20-tisíc eur. Ročný plat sa rovnako zvyšuje na 5,2 milióna rubľov, teda takmer 55-tisíc eur. Vyplácanie takýchto príspevkov ohlásila kancelária moskovského…

Prejsť na článok
Kto je JD Vance, muž, ktorý stojí za Donaldom Trumpom?. Je rozhodnuté. Donald Trump vstúpi do boja o post prezidenta USA ako republikánsky kandidát. Zdá sa, že v Nemecku politické mediálne kruhy neuvažovali o tom, že by Trump mohol vyhrať. Ten si vybral za možného…

Prejsť na článok
Odstúpila šéfka Tajnej služby. Strecha, z ktorej sa strieľalo na Trumpa, nebola zabezpečená. Riaditeľka Tajnej služby (Secret Service) Kimberly Cheatleová odstúpila po vypočúvaní v Kongrese, ktoré nasledovalo po atentáte na republikánskeho exprezidenta Donalda Trumpa v meste Butler (štát Pensylvánia). Pred Výborom pre dohľad priznala, že úrad zlyhal pri plnení svojej úlohy zabrániť atentátu. Pred kongresmanmi Cheatleová povedala,…

Prejsť na článok
Slovenské elektrárne a francúzska Framatome sa dohodli na dodávkach jadrového paliva. Slovenské elektrárne (SE) a francúzska spoločnosť Framatome podpísali zmluvu o dodávkach jadrového paliva pre elektrárne Bohunice a Mochovce. Cieľom je posilnenie energetickej bezpečnosti Slovenska. Prvé dodávky sa očakávajú v roku 2027. Podpis zmluvy nadväzuje na…

Prejsť na článok
Pokojný spánok prerušil Košičanom silný výbuch a zápach. Zhorel mercedes. Auto, ktoré bolo zaparkované na sídlisku Dargovských hrdinov, zhorelo do tla. Odnieslo si to aj blízko stojace vozidlo Fiat Ducato. Celková škoda na vozidlách je vyše 4-tisíc eur. Polícia zatiaľ nepozná totožnosť osoby a na prípade intenzívne…

Prejsť na článok
Prichádza nová Barbie. Je nevidomá, má bielu paličku pre pocit spolupatričnosti. Od uvedenia prvej bábiky Barbie od spoločnosti Mattel po prvý raz prichádza do hračkárstiev „nevidomá Barbie“. Podľa americkej firmy ide o súčasť snahy o zvýšenie inkluzivity sortimentu. Bábiku vytvorili s cieľom „reprezentácie“ nevidiacich a slabozrakých detí, uviedol Mattel vo vyhlásení. „Uvedomujeme si, že Barbie je…

Prejsť na článok
Krvi je málo, obzvlášť v lete. Národná transfúzna služba vyzýva ľudí na jej darovanie. Zásoby krvných skupín A, AB a 0 s negatívnym Rh faktorom sú hraničné. Informovala o tom Národná transfúzna služba, pričom požiadala obyvateľov o darovanie. „Darcovia, ktorí aktuálne spĺňate podmienky na darovanie krvi, neodkladajte, prosím, svoj…

Prejsť na článok
Trenčanom potvrdili ďalšie milióny. V roku 2026 má byť hotová stanica aj nový Fiesta most. TRENČÍN – Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie podporí Trenčín ako Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) sumou vo výške 14,3 milióna eur. S čiastkou bude narábať výlučne mestská radnica. Na utorkovom tlačovom brífingu padli aj…

Prejsť na článok
Finančná správa onedlho spustí nový tranzitný colný systém. Predošlý načas odstaví. V rámci nasadenia modernizovaného systému NCTS P5 do produkčnej prevádzky odstaví Finančná správa počas víkendu systém, ktorý deklaranti používali doteraz. Obmedzenia potrvajú od soboty 27. júla 20.00 do nedele 28. júla 2.00. Nový tranzitný systém…

Prejsť na článok
Ruská armáda obracia svoju pozornosť na Západ, tvrdí veliteľ Bundeswehru. Najvyšší predstaviteľ nemeckých ozbrojených síl, generálny inšpektor Carsten Breuer, pre denník Sächsische Zeitung uviedol, že považuje posilňovanie ruských vojenských kapacít za čoraz väčšie nebezpečenstvo, ktorému treba čeliť. „Pozorujeme, že ruská armáda sa zameriava na Západ,“ povedal generál Breuer.…

Prejsť na článok
Ukrajinský parlament predĺžil stanné právo i mobilizáciu. Ukrajinská Verchovná rada opäť predĺžila platnosť stanného práva aj mobilizácie o ďalšie tri mesiace, a to do začiatku novembra. Miestne médiá o tom informovali poslanci. Za predĺženie oboch opatrení, ktorých platnosť by inak vypršala 12. augusta, sa vyslovila jednoznačná väčšina…

Prejsť na článok
Slovensko je v hľadáčiku ďalšej automobilky. Zrejme je to aj vďaka clám z Bruselu. Asi každý uzná, že vo svete automobilov je Čína skutočne ambiciózna. Postupom času si dokázala vybudovať svoje miesto a zo spoľahlivého dodávateľa komponentov je dnes výrobca prestížnych vozidiel. A noví „hráči“ na trhu rozhodne spotrebiteľov…

Prejsť na článok
V bojnickej zoo zachraňujú zraneného Aslana. Návštevníci leva berberského Aslana vo výbehu budú hľadať len márne, zviera pre jeho vážne zdravotné problémy ratujú veterinári.  „Aslana prišiel vyšetriť zmluvný veterinár bratislavskej zoo Andrej Barta a náš zmluvný veterinár Michal Belák. Keďže kríval a chôdza…

Prejsť na článok
Szijjártó varuje Kyjev: Kým nebude ropa, budeme blokovať vyplatenie pomoci EÚ. Maďarsko bude blokovať vyplatenie finančnej pomoci Ukrajine v rámci Európskeho mierového nástroja až dovtedy, kým Kyjev neobnoví tranzit ruskej ropy prostredníctvom ropovodu Družba. V rozhovore pre komerčnú televíziu ATV to v utorok uviedol šéf maďarskej…

Prejsť na článok
Prieskum: Smer by voľby vyhral. Tri strany sú na hrane. Parlamentné voľby by vyhrala strana Smer. Volilo by ju 23,5 percenta ľudí. Druhé Progresívne Slovensko by získalo 21,7 percenta a tretí Hlas 15,5 percenta. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre televíziu Joj24. Na štvrtom mieste v prieskume…

Prejsť na článok
Šéf firmy CrowdStrike stál za veľkým technologickým výpadkom už v roku 2010. Riaditeľ IT spoločnosti CrowdStrike George Kurtz, ktorá je vinníkom piatkového obrovského výpadku počítačových systémov naprieč celým svetom, sa už v minulosti podieľal na podobnom probléme. Cez víkend na to upozornil indický anglickojazyčný denník Hindustan Times.…

Prejsť na článok
Izrael sa nesprával ako civilizovaný národ, myslela si vláda Tonyho Blaira. Britská vláda pod vedením Tonyho Blaira v roku 2002 odkázala izraelskému kabinetu, že Obranné sily Izraela (IDF) sa nesprávajú spôsobom, ktorý by zodpovedal „civilizovanému národu“. Vyplýva to z odtajnených dokumentov z Downing Street, ktoré odhaľujú britskú reakciu na vtedajší vpád…

Prejsť na článok
Muž našiel poklad zo 17. storočia, doteraz sa odmeny z Pamiatkového úradu však nedočkal. Pamiatkový úrad na vyplatenie odmeny nálezcovi nemá financie, čaká ich totiž z ministerstva kultúry. Nález objavil muž pred tromi rokmi v obci Nové Hony v okrese Lučenec. Išlo o zbierku mincí zo 17. storočia, ktoré majú  hodnotu podľa znaleckého…

Prejsť na článok
Trojnásobný granslamový víťaz po olympiáde odchádza do tenisového dôchodku. Pre britského tenistu Andyho Murrayho budú Letné olympijské hry 2024 v Paríži posledným turnajom v kariére. Škót je dvojnásobný olympijský šampión vo dvojhre, zlato získal na OH 2012 v Londýne i OH 2016 v Riu de Janeiro. „V parížskom areáli Roland Garros absolvujem posledný…

Prejsť na článok
Násilia na ženách v Británii rapídne pribúda. Vidíme len špičku ľadovca, hovorí policajtka. Množstvo násilia páchaného na ženách a dievčatách v Anglicku a Walese už dosiahlo úroveň mimoriadnej situácie. Denne tam zaznamenávajú takmer tritisíc takýchto trestných činov, informuje tamojšia polícia v najnovšej správe. Zo správy, ktorú zverejnila britská Národná rada policajných veliteľov (NPCC) vyplýva,…

Prejsť na článok
Bojujú s jednou živelnou pohromou za druhou. Dotknuté rodiny v Ubli sú už zúfalé . Humanitárna pomoc ich zachraňuje už druhýkrát. Najprv prišiel požiar, neskôr povodne, niektoré rodiny v obci Ubľa na východnom Slovensku sú už na pokraji síl. Napríklad, jeden z rodinných domov zasiahol najprv požiar, všetky zachránené veci preto…

Prejsť na článok
Kaliňák priblížil, kedy na Slovensko doletia ďalšie stíhačky. Prvé dve F-16 stíhačky pristáli na letisku v Kuchyni v pondelok večer. „Postupne budeme zavádzať stroje do ochrany nášho vzdušného priestoru, najmä po príchode tretieho v októbri tohto roka. Chcem sa ešte raz poďakovať za…

Prejsť na článok
Nad Libanonom zaznamenali sonický tresk. Vyvolali ho izraelské stíhačky. Izraelské bojové lietadlá nad libanonským hlavným mestom Bejrút a ďalšími oblasťami krajiny prekonali rýchlosť zvuku a vyvolali efekt takzvaného sonického (aerodynamického) tresku. Libanonská štátna tlačová agentúra uviedla, že obyvatelia hlavného mesta počuli sonický tresk. Tento fyzikálny jav sa…

Prejsť na článok
Nebezpeční morskí predátori sú nadrogovaní. Potvrdili to testy. Neuveriteľné výsledky predstavila štúdia zverejnená vo vedeckom žurnále Science of the Total Environment. Žraloky v pobrežných vodách Brazílie majú v tele dokonca až 100-násobne viac kokaínu ako v minulosti. Podľa vedeckej hypotézy môžu drogy vyhadzované…

Prejsť na článok
Karvašová z PS sa stala podpredsedníčkou jedného z výborov europarlamentu. V utorok si poslankyňu Ľubicu Karvašovú za Progresívne Slovensko v Bruseli zvolili za podpredsedníčku Výboru pre regionálny rozvoj v Európskom parlamente. (tasr)

Prejsť na článok
Poľsku sa obrnená hranica s Bieloruskom oplatila. Varšava už dlhšie Bielorusko obviňuje, že sa snaží destabilizovať EÚ vytváraním migračného tlaku na poľské východné hranice. Na poľsko-bieloruských hraniciach v dôsledku toho uviazlo v podmienkach nevhodných pre život množstvo ľudí. Okrem toho sa tam…

Prejsť na článok
Zachránili vzácneho dravca. Zranený pricupital k ľuďom. Orla skalného našli okoloidúci pod pohorím Vtáčnik, prežil len vďaka ich všímavosti. Zúbožený vták mal dvojnásobnú zlomeninu, bol vysilený a celý doráňaný.  „Pricupital k ľudom, ktorí ho našli a tam počkal na odchyt. Má tam jedno…

Prejsť na článok
Video: Rusi tvrdia, že pri útoku blízko Charkova zabili päťdesiat západných vojakov. Ruská armáda v Charkovskej oblasti na Ukrajine zasiahla výcvikové centrum s desiatkami žoldnierov a inštruktorov zo západných krajín. Informovalo o tom ruské ministerstvo obrany, podľa ktorého prišlo o život 50 osôb. Podľa oficiálneho vyjadrenia viedli…

Prejsť na článok
Vlastná záhradka v meste. Je to možné. Prečo však pôvodní nájomcovia vypovedali zmluvy? . BRATISLAVA – Paradajky už nemusíte pestovať len na balkóne, môžete si ich vypestovať v prenajatej záhrade. Jedna z mestských častí Bratislavy ponúka deväť záhrad, ktorým vypršal pôvodný nájom. Predchádzajúci nájomcovia v týchto záhradách nezostali. Karlova…

Prejsť na článok
Tesco v Dunajskej Strede dostalo stopku od hygieny. Od pondelka je potravinový reťazec zatvorený údajne z technických príčin, no podľa všetkého sú za tým práve hygienici.  „Robíme všetko pre to, aby sme tento hypermarket otvorili čo najskôr už zajtra – v utorok 23. júla…

Prejsť na článok
Pri páde vetroňa sa zranili žiačka aj inštruktor, obaja majú zlomenú chrbticu. Nešťastný incident sa stal na letisku v Boleráze v trnavskom okrese. Príčinu pádu lietadla zatiaľ nezistili. Pri páde z asi siedmich metrov okolo jedenástej hodiny dopoludnia sa zranili dvaja ľudia. Na miesto boli vyslané dve…

Prejsť na článok
Rozšíril sa zoznam krajín, kde zakázali býčie zápasy. Ich podporovatelia sa však búria. Kolumbijský prezident Gustavo Petro podpísal v pondelok zákon zakazujúci býčie zápasy. Podpísal ho naživo pred davom ľudí, v ktorom sa nachádzali aj stovky ochrancov zvierat. Ceremónia sa konala v Bogote v aréne na býčie zápasy. „Nemôžeme svetu tvrdiť, že zabíjanie vnímajúcich…

Prejsť na článok
V Kanade sa šíri požiar. Ohrozený je národný park i obec. Kanadské úrady vydali v noci na utorok miestneho času príkaz na evakuáciu obce Jasper a rovnomenného Národného parku v provincii Alberta na západe krajiny pre šíriaci sa lesný požiar. Miestne úrady vo vyhlásení uviedli, že podľa prvotných odhadov mal požiar zasiahnuť obec do piatich hodín.…

Prejsť na článok
Trebišovský súd čakajú zmeny. Zaplatiť ich majú z plánu obnovy. Budovu na Námestí mieru uviedli do užívania ešte v roku 1968. Hlavný objekt má celkovo štyri podlažia, východné krídlo dve. V najbližšom období však okresný trebišovský súd čaká modernizácia. Je tomu pár dní, čo bolo…

Prejsť na článok
Naftogaz: Sankcie proti Lukoilu neovplyvnili objem tranzitu ropy cez Ukrajinu. Sprísnenie sankcií voči najväčšej ruskej súkromnej ropnej spoločnosti Lukoil neovplyvnilo množstvo prepravovanej ropy do Maďarska či na Slovensko, povedal generálny riaditeľ ukrajinského štátneho podniku Naftogaz Olexij Černyšov na stretnutí s investormi 22. júla. „Celkový tranzit ropy v júli je štandardný, ak…

Prejsť na článok
Ľudia opäť raz podcenili hory. Záchranári v noci aj ráno ratovali viac turistov. Počas niekoľkých hodín pomáhala Horská záchranná služba vo Vysokých Tatrách belgickým aj českým návštevníkom. V pondelok neskoro večer prijali žiadosť o pomoc z Chaty pod Rysmi. Dvaja 21-roční Belgičania boli dehydrovaní a pociťovali celkovú nevoľnosť.…

Prejsť na článok
Netanjahu je presvedčený, že čoskoro dosiahnu dohodu o rukojemníkoch. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu rodinám rukojemníkov zadržiavaných v Pásme Gaze povedal, že dohoda, ktorá by zabezpečila ich prepustenie, už čoskoro dosiahnu. O rozhovore informoval úrad premiéra. Snahy o dosiahnutie dohody o prímerí v Gaze, ktorú už v máji načrtol americký prezident…

Prejsť na článok
Progresívci Ódor, Karvašová a Yar sú podpredsedami výborov v europarlamente. Slovenským progresívnym europoslancom Ľudovítovi Ódorovi a Lucii Yar sa podarilo získať podpredsednícke stoličky v dôležitých europarlamentných výboroch. Správa prichádza krátko po tom, ako sa trojica „mainstreamových“ parlamentných skupín dohodla, že bude blokovať členov konzervatívnych frakcií…

Prejsť na článok
Predavačka na pumpe prežila hrôzu ako zo zlého filmu. So zbraňou v ruke prepadol pracovníčku pumpy cudzinec. Zo strachu o svoj život mu odovzdala všetky peniaze.  „Páchateľ namieril na ženu čiernu krátku strelnú zbraň nezisteného typu a značky, ktorú držal v pravej ruke a opakoval, aby mu…

Prejsť na článok
Rusko chce prísnejšie trestať vojakov za používanie smartfónov na fronte. Štátna duma rokuje o návrhu zákona, ktorý umožní prísnejšie disciplinárne tresty pre vojakov používajúcich smartfóny a iné elektronické zariadenia v bojových zónach. Návrh zákona už schválil výbor pre obranu, podľa ktorého bude používanie elektronických zariadení určených na „domáce účely“ v bojovej zóne klasifikované…

Prejsť na článok
Na slovenskom trhu sa objavil ďalší podvodný e-shop. Tentokrát sa vydávajú za značku SuperFit. Objednaný tovar z neho nikdy neuvidíte.  „Bohužiaľ mojej manželke sa podarilo nakúpiť tovar za takmer 93 eur, ktorý nikdy nepríde,“ napísal nachytaný kupujúci, ktorý upozornil na podvodný portál superfitsk.sk Na prvý…

Prejsť na článok
V Rusku sa koná jadrové cvičenie. Jeho súčasťou sú aj rakety s dosahom 11-tisíc kilometrov. Ruská armáda usporadúva vojenské cvičenia, ktorých súčasťou sú aj mobilné odpaľovacie systémy s jadrovými raketami Jars. Ide pritom už o druhé takéto manévre za menej ako mesiac, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters, ktorá sa…

Prejsť na článok
Novou riaditeľkou Medzinárodného domu umenia pre deti Bibiana sa stala Petra Flach. Fach bola od marca dočasne poverená vedením Bibiany. Ako ozrejmila hovorkyňa rezortu kultúry Petra Bačinská, výberové konanie sa konalo v piatok 19. júla. „Prihlásili sa do neho dve kandidátky, obe splnili všetky kritériá. Na samotné…

Prejsť na článok
Archeológovia v Jánovciach skúmali život v podhradí. Našli predmety z obdobia pred Kristom. JÁNOVCE – Už štvrtú sezónu pokračuje v obci Jánovce v časti Machalovce systematický sondážny archeologický výskum v lokalite zaniknutého hradiska z obdobia prvého storočia pred Kristom. Mnohé vykopané predmety archeológov prekvapili. „Tohto roku sme sa…

Prejsť na článok
Palestínske frakcie podpísali v Číne dohodu, ktorá má ukončiť ich rozdelenie. Zástupcovia 14 palestínskych frakcií sa na svojich rokovaniach v Číne dohodli na vytvorení „dočasnej vlády národného zmierenia“, ktorá bude po vojne s Izraelom spravovať Pásmo Gazy. Čínsky minister zahraničných vecí Wang I v utorok na…

Prejsť na článok