Na Námestí svätého Petra sa objavila krava. V Európe rastie podpora protestujúcich farmárov zo strany cirkvi

Vatikán, krava Krava na Námestí svätého Petra vo Vatikáne. Foto: TASR

Protestujúci farmári si začínajú získavať podporu cirkevných predstaviteľov naprieč Európou. Naposledy im ju prostredníctvom stanoviska vyjadril predseda poľskej biskupskej konferencie. Ešte pred ním protesty odobrili biskupi Francúzska či Španielska. Pápež zase pozval talianskych poľnohospodárov na Svätopeterské námestie.

Po celej Európe v súčasnosti farmári organizujú protesty, ktorými bojujú proti nevhodne nastavenej poľnohospodárskej politike Európskej únie. Na ich stranu sa začínajú pridávať aj zástupcovia cirkvi z rôznych krajín.

Poľsko

Predseda biskupskej konferencie a súčasne poznanský arcibiskup Stanisław Gądecki v stanovisku z 23. februára uviedol, že „dramatická situácia“ poľnohospodárov, ktorí protestujú po celom Poľsku, si „zaslúži našu pozornosť a solidaritu“.

Občania by podľa arcibiskupa mali byť informovaní o dôvodoch protestov poľnohospodárov, ktoré sa konajú v celej Európskej únii v súvislosti s klesajúcimi príjmami z poľnohospodárstva a rastúcimi výrobnými nákladmi.

„Vo všeobecnosti hovoríme o nekontrolovanom príleve potravín zo zahraničia, ktorým poľskí poľnohospodári nedokážu cenovo konkurovať,“ napísal poznanský arcibiskup. Poukázal však aj na zelenú politiku Európskej únie, „ktorej cieľom je podľa poľnohospodárov znížiť poľnohospodársku výrobu v EÚ alebo ju takmer úplne zlikvidovať“.

„Poľnohospodári sa preto cítia ohrození – aj pre úvery, ktoré si vzali – perspektívou bankrotu a straty svojich fariem, ktoré sú výdobytkom práce celých generácií,“ opísal arcibiskup.

Gądecki povedal, že poľnohospodári by nemali byť vnímaní len ako jedna z mnohých profesijných skupín. „Výroba potravín je niečo iné ako napríklad produkcia automobilov… Chlieb sa istým spôsobom podieľa na posvätnosti ľudského života, a preto ho nemožno považovať len za tovar,“ argumentoval arcibiskup.

Odvolal sa aj na príhovor pápeža Františka k talianskym poľnohospodárom z roku 2015, v ktorom povedal: „Práca tých, ktorí obrábajú pôdu a veľkoryso jej venujú čas a energiu, sa javí ako skutočné povolanie. Zaslúži si uznanie a primerané ocenenie, a to aj v konkrétnych hospodárskych politikách.“

Poľský arcibiskup apeloval aj na primeraný a zdravý spôsob výroby potravín. „Hoci obilie pochádza z Ukrajiny, vo veľkej miere to nie je obilie vyrobené ukrajinskými individuálnymi poľnohospodármi, ale patrí západným konzorciám, ktoré pri priemyselnej výrobe používajú chemikálie, ktoré nie sú v Európskej únii povolené,“ dotkol sa Gądecki témy ukrajinského obilia.

V závere listu arcibiskup zdôraznil, že ľudia nesmú byť „ľahostajní k dráme poľnohospodárov, ktorým tak veľa dlhujeme“. Zároveň vyzval veriacich na modlitby za „poľnohospodárov a ich rodiny a na úmysel našej vlasti“.

Arcibiskup vydal stanovisko krátko po tom, ako poľnohospodárske vozidlá nedávno zablokovali dopravu takmer na dvesto miestach v Poľsku vrátane hraníc s Ukrajinou, píše BBC. Pripojil sa ním k rastúcemu počtu európskych biskupov, ktorí vyjadrili solidaritu s protestujúcimi farmármi.

Francúzsko

Viacerí francúzski biskupi vyjadrili podporu poľnohospodárom, ktorí koncom januára obkľúčili Paríž na protest proti nízkym príjmom, intenzívnej regulácii a podľa nich nespravodlivej konkurencii z iných krajín.

Biskup Jean-Marc Micas sa 23. januára stretol s protestujúcimi, ktorí blokovali cesty. V posolstve vydanom o deň neskôr zdôraznil svoju „plnú podporu poľnohospodárom diecézy“ na juhozápade Francúzska.

Vyzval katolíkov, aby prejavovali svoju solidaritu „úprimným a rozhodným spôsobom, snažili sa pochopiť, čo vedie poľnohospodárov k tomu, aby sa vyjadrovali tak, ako sa vyjadrujú, aby poznali realitu ich každodenného života, aby podporovali ich prácu tým, že im umožnia, aby boli spravodlivo odmeňovaní“.

Päť biskupov cirkevnej provincie Montpellier, ktorá sa takisto nachádza na juhozápade Francúzska, v posolstve z 25. januára farmárom odkázalo, že zdieľajú ich obavy.

„Tvárou v tvár rastúcim nákladom, ktoré vás drvia, čoraz prísnejším normám, ktoré sú na vás uvalené, neustálym kontrolám, nadmerným administratívnym postupom, trpíte až do zúfalstva,“ napísali biskupi.

Štyria biskupi z Bretónska na severozápade Francúzska zase uviedli, že chápu „stres a roztrpčenie poľnohospodárov z neustále sa zvyšujúceho počtu kontrol, ktoré sú na vás uvalené, a z administratívnej zložitosti, ktorá vás odvádza od vašej skutočnej práce“.

Španielsko

Začiatkom februára španielski biskupi ponúkli podporu poľnohospodárom, ktorí po celej krajine organizovali protesty proti národnej poľnohospodárskej politike aj poľnohospodárskej politike EÚ a neskôr sa v Madride dostali do konfliktu s políciou.

Arcibiskup Jesús Sanz Montes z Ovieda v severnom Španielsku v príspevku na sociálnej sieti zo 6. februára opísal poľnohospodárov ako čestných a pracovitých ľudí, „ktorí vyjadrujú porušenie svojich práv v celej Európe“.

„Dúfame, že pre nich bude menej márnej ideológie a viac užitočnej solidarity,“ napísal.

V ten istý deň biskup Fernando Valera Sánchez zo Zamory v západnom Španielsku uviedol, že cirkev chce „pozdvihnúť svoj hlas v prospech tých, ktorí neúnavne pracujú, aby uživili naše komunity“.

„Verejné orgány by mali umožniť mužom a ženám na vidieku, aby mohli naďalej rozvíjať svoju činnosť v prospech celého spoločenstva a zabezpečiť ich generačnú následnosť,“ napísal.

Biskup José Luis Retana Gozalo zo Salamanky na severozápade Španielska v pastierskom liste z 12. februára uviedol, že „nemôžeme byť necitliví voči ich spravodlivým požiadavkám vyjadreným občianskym spôsobom“.

Talianski farmári sa zúčastnili na pápežovom príhovore. S kravou

Talianski poľnohospodári sa 18. februára zúčastnili na tradičnej nedeľnej modlitbe Anjel Pána, na ktorú ich pozval pápež František. Ako symbol protestu so sebou na vatikánske Námestie svätého Petra priniesli aj kravu.

„Bolo pre nás veľkým prekvapením, keď sme dostali e-mail a zatelefonoval nám pápežov sekretár,“ povedal Roberto Rosati, hovorca talianskeho protestného hnutia farmárov. Pre poľnohospodárov to bolo „pozvanie, ktoré sa stane raz za život. S týmto požehnaním môžeme nájsť silu na víťazstvo,“ povedal Rosati.

Farmári v liste pápežovi prisľúbili, že ich „hlas sa nezastaví, pôjdeme cestou dialógu a vytrvalosti, s dôstojnosťou a presvedčením dosiahnuť konkrétne ciele“.


Ďalšie články