Banka v kauze hotela Carlton konala v prospech eseťákov. Zastavila platby konateľa spoločnosti

04_hotel_MZ Bratislavský hotel Carlton. Foto: Matúš Zajac

Súdny spor o hotel Carlton, v ktorom obchodný register nezákonne prepísal konateľov spoločnosti v prospech spolumajiteľov firmy Eset a v ktorom sa angažovali aj vplyvní sudcovia a Marian Kočner, má aj ďalšie pozoruhodné pozadie. A to v konaní Všeobecnej úverovej banky, v ktorej má hotel svoje účty. Tá zastavila finančnú operáciu vtedajšieho konateľa Erika Mikurčíka, čo zákon umožňuje len v prípade zločinu alebo terorizmu. Peňažný ústav dodnes nevie vysvetliť, či konal v prospech Rudolfa Hrubého a Maroša Grunda úmyselne.

Spolumajiteľ hotela Carlton Erik Mikurčík, ktorý sa s bývalými obchodnými partnermi Rudolfom Hrubým a Marošom Grundom z Esetu sporí o hotel Carlton, previedol ešte 19. júla 2017 z účtu hotela dva milióny eur na svoj osobný účet. Urobil tak po škandálnom prepise konateľov spoločnosti v obchodnom registri. Peniaze previedol za účelom notárskej úschovy. Malo ísť o prostriedky, ktoré by boli uchránené na prevádzku hotela.  

Ako vraví Mikurčík, išlo o vynútený krok, ktorým chcel ochrániť hotel pred konkurzom, v ktorom sa mohol ocitnúť po machináciách svojich partnerov Hrubého a Grunda. No hoci v tom čase mal právo konať za spoločnosť, VÚB banka túto transakciu vyhodnotila ako neoprávnenú a peniaze prepísala na svoj vlastný účet.

Banka tento krok najprv obhajovala tým, že išlo údajne o storno chybnej transakcie a bránila sa, že nekonala pod vplyvom Rudolfa Hrubého a Maroša Grunda, spolumajiteľov spoločnosti Eset, ktorí boli pôvodne majiteľmi dvoch tretín hotela. Išlo o zvláštne zdôvodnenie, keďže k chybnej transakcii zjavne nedošlo. Banka sa však takýmto spôsobom zapojila do obchodného sporu medzi bývalými partnermi a de facto rozhodla namiesto súdu.

Na koho podnet banka konala?

Banka vo svojom stanovisku zo 14. septembra 2017 prevod peňazí z Mikurčíkovho účtu obhajovala tvrdením, že konala „bez akéhokoľvek externého podnetu“. Svoj krok pôvodne vysvetlila ako takzvané „opravné zúčtovanie“ chybnej platby. To sa robí, keď banka pošle peniaze na účet omylom, napríklad z dôvodu preklepu pri zadávaní čísla účtu. Mikurčíka ako majiteľa účtu pritom nekontaktovala ani neinformovala. 

Tento krok teda banka označila za svoju vlastnú chybu, ktorú opravila stornovaním platby. V takom prípade by ale musela prostriedky vrátiť spätne na účet platiteľa. Finančná inštitúcia však peniaze preposlala na svoj vlastný interný účet. Lenže o chybu zjavne ísť nemohlo, transakciu vykonal konateľ spoločnosti s dispozičným právom k účtom a banka nemala dôvod domnievať sa, že ide o omyl.

Keď sa potvrdilo, že toto vysvetlenie neobstojí, peňažný ústav zmenil postoj. Po Mikurčíkovej žalobe najnovšie už banka nepopiera, že za jej krokom bola snaha eseťákov transakcie zastaviť.

Pôvodné vysvetlenie VÚB banky o tom, že vzatie peňazí späť neinicioval Hrubý s Grundom ani ich advokáti, malo svoje racio. Ak by totiž banka konala na ich podnet, znamenalo by to, že namiesto súdu svojvoľne rozhodla o určení sporného konateľstva, a chýbal by jej teda zákonný dôvod na zadržanie platby.

Manévre s účtami

Táto pozícia banky sa však onedlho ukázala ako neudržateľná. Hrubý totiž podal trestné oznámenie na Mikurčíka pre pokus o krádež a na policajnom výsluchu z 26. júla 2017 tvrdil, že v inkriminovaný deň prevodu transakcie – teda týždeň predtým – prišiel o 13:00 hodine do pobočky banky na Dunajskej ulici v Bratislave zrušiť Mikurčíkovi dispozičné práva na nakladanie s účtom.

Hrubý s Grundom sa totiž odvolávali na nimi zrežírované a vzhľadom na predbežné opatrenie súdu aj pochybné valné zhromaždenie spoločnosti, na ktorom bol Mikurčík odvolaný ako konateľ Carlton Property. 

Zároveň, presne v ten istý deň, ako došlo k prevodu a ešte predtým, ako došlo k „stornu“ zmienených transakcií, bola na bratislavskej krajskej kriminálke vypočutá koncipientka advokátskej kancelárie SKLegal, ktorá vtedy zastupovala Grunda s Hrubým, keď podávala trestné oznámenie na Mikurčíka. Na výsluchu uviedla, že po prevodoch kontaktovali banku, ktorej nahlásili neobvyklú finančnú operáciu za účelom zaistenia peňažných prostriedkov na účte, a až vtedy dali pokyn na zrušenie dispozičných práv k bankovým účtom.  

Právnici Rudolfa Hrubého a Maroša Grunda teda nahlásili banke neobvyklú finančnú operáciu a požiadali VÚB o zdržanie neobvyklej platby podľa zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu. Prostriedky pritom preukázateľne pochádzali z prevádzky hotelového komplexu.

Mikurčík sa dokonca domnieva, že aj tvrdenie Hrubého o tom, že banka konala na základe ich zmeny disponenta účtov, je len spätný pokus zakryť chybu, ktorú banka urobila pri prevode peňazí. Finančná inštitúcia totiž ako jediný doklad predostrela žiadanku o zmenu podpisového vzoru v papierovej podobe bez elektronického zápisu.

Hotel Carlton.

„Predstava, že by Hrubý s Grundom, ktorí majú svojich privátnych bankárov ,na telefóne‘ a spoločnosť mala korporátneho bankára na centrále, išli na bežnú pobočku banky vybavovať zrušenie disponenta účtu, je ako sci-fi,“ hnevá sa Mikurčík. Aj počas výsluchu Hrubý konštatoval, že v danej veci kontaktoval svojho privátneho bankára, ktorý sa vraj o jeho požiadavky postaral.

Kto konal v prospech eseťákov

O pozoruhodnom pokuse eseťákov vyšachovať Mikurčíka z hotela, keď obchodný register na Okresnom súde Bratislava I. bleskurýchlo a mimo zvyklostí prepísal konateľov, sme písali dávnejšie. Najvyšší súd konštatoval porušenie základných práv Mikurčíka na súdnu ochranu a spravodlivý proces. Mikurčík totiž na valné zhromaždenie, ktorým sa ho partneri snažili odvolať, priniesol neodkladné opatrenie súdu, ktoré vzhľadom na prebiehajúce spory spolumajiteľov dočasne zakázalo meniť konateľov. Ku zmene konateľov podľa rozhodnutia súdu nemalo dôjsť, kým súdy meritórne nerozlúsknu obchodný spor.

Ničmenej, v tomto prípade to boli nielen štátne inštitúcie, ktoré konali v prospech eseťákov bleskovou rýchlosťou, ale aj súkromná banka. Podľa výsluchu Hrubého na polícii on sám spolu s Grundom krátko nato prišiel do Carltonu, kde sa o 15. hodine od riaditeľa hotela dozvedel o Mikurčíkových transakciách. Dvojica následne splnomocnila svojich právnikov, aby vo veci konali: „Dňa 20. júla 2017 som sa vo večerných hodinách dozvedel, že prevody sa podarilo zastaviť a v tejto veci konali aj právni zástupcovia SKLegal, podaním trestného oznámenia,“ vypovedal Hrubý. Hrubý s Grundom na výsluchoch teda tvrdili, že konanie banky malo prebehnúť na ich podnet.

Finančná inštitúcia sa po tejto výpovedi zjavne ocitla v dvojakej pasci. Už ďalej nemohla trvať na svojom stanovisku, že išlo o opravu „chybnej transakcie“ a svojvoľné späťvzatie prostriedkov oprávneného disponenta účtu nemalo nič spoločné s Hrubým a Grundom. Vzhľadom na bankové pravidlá však ide o vážny prešľap. Banka zrealizovala aktívny prevod z účtu klienta bez jeho súhlasu, a to podľa všetkého na pokyn tretej osoby.

Banka totiž smie urobiť spätný prevod peňazí legitímneho disponenta účtu len v prípade vážneho podozrenia, že prostriedky pochádzajú z výnosov z trestnej činnosti alebo slúžia pre účely terorizmu.

VÚB banka sa k prípadu nechce vyjadrovať. „Vzhľadom na povinnosť dodržiavať bankové tajomstvo a fakt, že spomínaný prípad je predmetom konania pred súdom, nemôžeme sa k veci, žiaľ, bližšie vyjadrovať,“ reagoval PR manažér banky Dominik Miša.

Náhla zmena konateľov

Na vysvetlenie čudných krokov, ktoré sa odohrali popri vzájomne zničujúcich ťahaniciach o hotel medzi eseťákmi a Mikurčíkom, treba doplniť časové súvislosti a kontext.

Dňa 19. júla 2017 ráno dostal Erik Mikurčík e-mail z Denníka N so žiadosťou o reakciu, z ktorého sa dozvedel, že podľa elektronického obchodného registra už nie je konateľom spoločnosti. „Bolo pre mňa zarážajúce, že novinári denníka z portfólia Esetu vedia o tom ešte skôr ako ja,“ konštatuje Mikurčík. „Bol som väčšinovým spoločníkom spoločnosti zapísaným v obchodnom registri, zákonným spôsobom nemohla prebehnúť žiadna zmena konateľov bez môjho vedomia. Neodkladné opatrenie súdu zakazujúce meniť konateľov bolo známe nielen Hrubému a Grundovi, ale aj obchodnému registru. Preto som šokovaný, ako mohol obchodný register zapísať zmenu konateľov,“ vysvetľuje Mikurčík svoje rozpoloženie, v ktorom okamžite reagoval prevodom dvoch miliónov eur na svoj osobný účet.

„Musel som zabezpečiť prostriedky na chod spoločnosti, čo som zo zahraničia nedokázal urobiť jednoducho. Peniaze som poslal na svoj účet, aby boli prostriedky následne vložené do notárskej úschovy s prísnymi pravidlami používania.“

O tom, že Mikurčík nekonal s cieľom peniaze spreneveriť, paradoxne svedčí aj Hrubého výsluch. O transakcii sa totiž od riaditeľa hotela dozvedeli preto, že ich o tomto kroku bezprostredne informovala spolukonateľka hotela a Mikurčíkova manželka Zuzana Kalmanová, čo potvrdil riaditeľ aj účtovníčka hotela.

Preposlanie peňazí na svoj osobný účet Mikurčík tiež zdôvodňuje nutnosťou okamžitého konania a obmedzenými možnosťami, ktoré mal z dovolenky. „Išlo o ochranu majetku hotela v krízovej situácii,“ tvrdí. „Po náhlej a nezákonnej zmene konateľov sme museli okamžite reagovať, keďže vtedy vám môžu celý majetok za pár hodín prepísať na schránkové firmy. Je to ako kedysi s bytovou mafiou, akoby vám zrazu zavolal sused, že do vášho bytu sa sťahujú iní ľudia a vy ani netušíte, že vám niekto na katastri prepísal nehnuteľnosť.“

Peniaze podľa svojich slov neplánoval spreneveriť, ako to tvrdí protistrana. Pri troch prevodoch v súhrnnej hodnote dva milióny eur je v poznámke pre príjemcu uvedený text „úschova na prevádzku CP. CP je skratka Carlton Property. Mikurčík Štandardu sprístupnil aj notársku zápisnicu, podľa ktorej sa mali peniaze následne presunúť do notárskej úschovy ako prostriedky na bezprostredné prevádzkové náklady hotela.

Budova Všeobecnej úverovej banky v Bratislave.

Ak by totiž hotel nemal peniaze na realizovanie dohodnutých prevádzkových platieb, majitelia pohľadávok by ho mohli uvrhnúť do konkurzu. Pohľadávky voči hotelu majú práve Grund s Hrubým, ktorí materskej spoločnosti Carlton Property požičali 27 miliónov eur na kúpu hotela.

V rovnaký deň, ako došlo k čudesnému prepisu konateľov a následnej Mikurčíkovej transakcii, zároveň Hrubý s Grundom prepísali svoju 27-miliónovú pohľadávku na finančného riaditeľa Esetu Milana Masaryka. Hoci pôvodne mala byť pôžička splatná až o desať rokov, Mikurčík sa domnieva, že tento ťah by novému majiteľovi pohľadávky s novými úverovými podmienkami umožnil žiadať o splatenie pôžičky okamžite, a keďže hotel nemal na účtoch 27 miliónov eur, Hrubý s Grundom spolu s VÚB bankou, ktorá na kúpu hotela tiež požičala 32 miliónov eur, mohli ako vlastníci najväčších pohľadávok vyhlásiť na spoločnosť konkurz. Tým by sa Mikurčík ocitol mimo hry.  

Tomu, že práve takáto verzia konkurzu s cieľom vyšachovať Mikurčíka a pripraviť ho o podiel v hoteli bola v hre, nasvedčujú nielen logické súvislosti, ale aj komunikácia Mariana Kočnera s podpredsedom bratislavského obchodného súdu Vladimírom Sklenkom z Threemy. „A prosím, nabudúce mi vysvetlíš, kúpu akcií – Konkurz = Hrubého, sme na to zabudli,“ napísal Sklenka Kočnerovi 28. septembra 2017 v rámci konverzácie, počas ktorej podľa ich slov „urobili plán“, ako si rozdeliť sudkyne, ktoré zjavne dokázali ovplyvňovať. „Mirku ok, Cigánku zvládneš, Denisu my a Ondrišku Ty,“ píše Kočner Sklenkovi o týždeň neskôr.

Nevedno, či bol Marian Kočner autorom tohto podozrivého konkurzného plánu, každopádne mohol byť o plánoch Hrubého dobre informovaný. V lete 2017 sa totiž Hrubý s Kočnerom stretli v golfovom areáli v Báči. Toto stretnutie Hrubého s odsúdeným mafiánom manipulujúcim súdy, kde sa mali rozprávať o kauze Carlton, odhalila až konverzácia v Threeme. Hrubého právnici ho pôvodne zapierali, pod tlakom však musel Hrubý neskôr priznať, že sa s Kočnerom naozaj stretol.

Hrubý toto stretnutie pre Aktuality.sk obhajoval tvrdením, že sa snažil porozumieť spletitej situácii, v ktorej mohol mať Kočner informácie o Mikurčíkovom pozadí. Mikurčík totiž predtým ako reakciu na vzájomné spory zvýšil základné imanie v spoločnosti Carlton Property a odstúpil od zmluvy, ktorou im predtým predával podiely v spoločnosti. Zároveň im ponúkal vyplatenie ich pôžičiek, čím by, naopak, vyradil z projektu ich.

Sudca Sklenka sa podľa Threemy tiež angažoval v prípade a práve na jeho súde došlo k čarovaniu s prepismi na obchodnom registri, keď bez príslušnej dokumentácie došlo v horizonte desiatok sekúnd k prepisu vlastníctva spoločnosti v hodnote približne 60 miliónov eur.

A práve tento krok predchádzal tomu, keď Mikurčík z dovolenky v Španielsku 19. júla 2017 popoludní previedol z Carlton Property dva milióny eur na prevádzku hotela.

O vysvetlenie prevodu pohľadávky na finančného riaditeľa Esetu a o tom, či takýmto krokom plánovali konkurz, sme požiadali Rudolfa Hrubého aj Maroša Grunda cez ich advokátov aj cez hovorcu spoločnosti Eset. Tí však nereagovali, rovnako neodpovedali ani na otázku, či koordinovali prípadný plán konkurzu s Marianom Kočnerom alebo Zoroslavom Kollárom.

Bystrík Palovič opäť na scéne

Hoci banke chýbal zákonný dôvod na zadržanie prostriedkov, ten im onedlho poskytla Okresná prokuratúra Bratislava I. Bizarné je, že rozhodnutie prokurátora z 28. júla prišlo vlastne neskoro – banka už v tomto čase zadržanými financiami nedisponovala. Poslala ich medzičasom naspäť na účet Carlton Property, ktorú v tom čase už ovládali len Hrubý s Grundom.

Ešte zvláštnejšie je konanie okresného prokurátora Bystríka Paloviča, ktorý neskôr zamietol Mikurčíkovu žiadosť o odblokovanie prostriedkov na účte. Palovič svoje rozhodnutie zdôvodnil podozrením, že „peniaze pochádzajú z trestnej činnosti“. Pripomeňme, že išlo o prevod peňazí disponenta účtu s cieľom notárskej úschovy, aby prevádzka hotela nebola ohrozená sporom spolumajiteľov.

Palovič svoje vážne podozrenie „z trestného činu“ pritom nedokázal logicky zdôvodniť. Obmedzil sa len na konštatovanie, že „zistil, že doposiaľ vykonaným vyšetrovaním boli zistené skutočnosti, ktoré odôvodňujú podozrenie, že peňažné prostriedky sú výnosom z trestnej činnosti“. Napísal to pri zamietnutí návrhu na zrušenie zaistenia.

Bystrík Palovič je aktuálne obvinený pre podozrenie z úplatku 100-tisíc eur, ktorý si mal vypýtať práve od Mikurčíka. Súčasťou obvinenia je aj nahrávka, kde si Palovič úplatok vypýtal na návšteve u Mikurčíka. Bolo to krátko nato, ako Palovič voči Mikurčíkovi vzniesol obvinenie za údajnú krádež. Na nahrávke sa Palovič Mikurčíkovi vyznáva, že ho obviniť nechcel, ale „boli na neho ohromné tlaky od ľudí zhora“. Palovič mal spomenúť vtedajšieho špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika, svojho bývalého spolužiaka a ďalšieho človeka označeného ako „Šuflík“. Ak by však Mikurčík s úplatkom súhlasil, Palovič mu prisľúbil zastavenie oboch trestných konaní, ktoré sa viedli proti nemu. Ak nie, obvinenie bude potvrdené. Mikurčík odmietol a obvinenie voči nemu bolo krajskou prokuratúrou zakrátko naozaj potvrdené. „NAKA ide naplno,“ píše zároveň Kočner Sklenkovi v narážke na stíhanie Mikurčíka špecializovaným útvarom polície.

Podobne to bolo aj s druhým obvineným, s ktorým Palovič podľa nahrávky obchodoval. Dušan Kováčik vzniesol voči Mikurčíkovi svoju jedinú obžalobu. Ako sme informovali, po direktívnom a prokuratúrou dodnes nevysvetlenom zásahu, Kováčik prípad odňal podriadeným prokurátorom a obžalobu na 26 stranách napísal a podal v priebehu niekoľkých hodín.

Majster konkurzov

Spor medzi bývalými partnermi sa uskutočňuje agresívne na oboch stranách. Kým jedna strana obviňuje Mikurčíka z toho, že sa pokúsil ovládnuť hotel metódami z 90. rokov (zvýšením základného imania), kroky pripomínajúce konkurznú mafiu však pripomínajú najmä šachy na opačnej strane.

Ovládnutie firmy skrz konkurz a čachrovanie s pohľadávkami je špecialitou práve Hrubého obchodného partnera Zoroslava Kollára, ktorý je aktuálne obvinený z viacerých závažných trestných činov vrátane ovplyvňovania súdov. Svoje kontakty na Kollára sa Hrubý tiež snažil zakrývať, Transparency International však zistila, že Hrubý od Kollára cez schránkové firmy odkúpil podiel v Slovakia Ringu. O Zoroslavovi Kollárovi sa hovorí práve v súvislosti s konkurznou mafiou.

O zapojení Zoroslava Kollára do tohto prípadu hovorí aj zjavne dobre zorientovaný Marian Kočner. „K Mikurčíkovi mám nové info,“ píše v októbri 2017 Kočner Sklenkovi. „A ty spomaľ svoju aktivitu, lebo za tie dve whiskey si toho už urobil dosť,“ radí mu v súvislosti s konaním obchodného registra na Sklenkovom súde. „Zoro sa postavil na stranu eseťákov, tak nech ťa vyplatia.“  

Výčitky si v tomto prípade zrejme robí aj samotná banka. Nasvedčuje tomu aj interná komunikácia pracovníkov banky, ktorú zrejme omylom preposlali Mikurčíkovej manželke Zuzane Kalmanovej. Vedúca oddelenia financovania nehnuteľností VÚB preposlala správu svojmu kolegovi a zrejme omylom v kópii uviedla aj Kalmanovú. V správe píše svojmu kolegovi: „Vladko..co s tymto…porad.. Jozef mi nechal v budgete na 2018 Carlton…akoze to fakt si mu povedal ze to ustojime?“ Banka sa k tejto správe nevyjadrila.

Foto – Matúš Zajac


Ďalšie články