V Rumunsku zabili medvede za päť rokov už 14 ľudí. Ovládli tým politickú diskusiu

561361837_1209ed66eb_o Medveď hnedý, ilustračná fotografia. Foto: Flickr

Slovensko nie je jediná krajina, ktorá sa potýka s nežiaducou aktivitou medveďov, ktorej príčinou je pravdepodobne premnoženie ich populácie. Zatiaľ čo u nás medveď usmrtil jedného človeka v Rumunsku je toto číslo oveľa vyššie. Rumunskí politici sa pred parlamentnými voľbami chytili práve tejto témy. Niektorí žiadajú zvýšenie kvóty pre odstrel šelmy, iní tvrdia, že na odhadovanú populáciu medveďa hnedého na ich území sa nedá spoľahnúť a potrebujú presnejšie údaje. Informoval o tom spravodajský portál Politico.

V Rumunsku, krajine rozlohou takmer päťkrát väčšej ako Slovensko, žije podľa tamojšieho ministerstva životného prostredia 7- až 8-tisíc medveďov hnedých. To je najväčší počet zo všetkých európskych krajín okrem Ruska. Podľa údajov rumunského ministerstva životného prostredia došlo v rokoch 2016 až 2021 k 154 útokom medveďov na ľudí, ktoré si vyžiadali 158 zranení a 14 úmrtí.

„Situácia je pre miestne komunity dosť dramatická, pretože hoci sme v minulých rokoch mali niekoľko nástrojov na zásah a odstránenie problematických (medveďov), nestalo sa tak,“ povedal Cristian-Remus Papp, národný manažér pre divokú prírodu a krajinu vo World Wide Fund for Nature (WWF) Rumunsko.

Podľa jeho slov medvede prichádzajú bližšie k ľudským obydliam práve v letných mesiacoch, pretože hľadajú potravu. Ku konfliktu s turistami tak dochádza oveľa častejšie.

Pomôcť môže vraj iba odstrel šelmy, na výške kvót sa však politici nevedia zhodnúť

Trofejový lov je v Rumunsku od roku 2016 nezákonný a medvede sú podľa právnych predpisov EÚ chráneným druhom, čo znamená, že ich zabíjanie je zakázané. Existujú však určité výnimky a pre ochranu ľudského života alebo hospodárskych zvierat je odstrel šelmy možný. Krajina pre udržanie populácie medveďa hnedého pod kontrolou povoľuje tiež vopred stanovené kvóty lovu.

O túto kvótu sa v posledných rokoch vedú ostré spory. Politici a odborníci sa nezhodujú na tom, či by sa mala zvýšiť alebo znížiť. Rôzne agentúry si totiž môžu z organizovania loveckých zájazdov v hodnote viac ako 10-tisíc eur urobiť výnosný biznis.

 Podľa poľovníka a bývalého ministra životného prostredia, Tánczosa Barnu, je početnosť medveďa „výrazne nad optimálnou hustotou“.

Barna, senátor a jeden z lídrov malej strany Demokratický zväz Maďarov v Rumunsku, presadzuje, aby sa povolil výraznejší lov medveďov zvýšením počtu odstrelov s cieľom regulovať populáciu a znížiť riziko pre ľudí. Na jeseň chce na tento účel predložiť novú legislatívu.

„Neexistuje iná reálna alternatíva ako vydanie preventívnych a intervenčných kvót pre medveďa hnedého, aby sa zabezpečila ochrana populácie a zároveň ochrana druhu,“ uviedol Barna pre spravodajský portál Politico.

Tánczos Barna. Zdroj: reprofoto/Facebook

Premnoženie medveďa sa stáva predvolebnou témou

Barnova strana maďarskej menšiny má podľa prieskumu verejnej mienky agentúry Politico  v súčasnosti preferencie na úrovni 5 percent. V roku 2021 bola súčasťou vládnej koalície so Sociálnodemokratickou stranou (31 percent) a Národnou liberálnou stranou (19 percent). Začiatkom tohto roka však strana Maďarov odišla z vlády pre nezhody v otázke postov v kabinete.

Liberálny rumunský poslanec Európskeho parlamentu Vlad Gheorghe, tvrdí, že Barna sa návrhmi na zvýšenie odstrelu medveďov usiluje o ľahké víťazstvo u vidieckych voličov. Barnova strana skutočne v roku 2020 zvíťazila v troch hornatých okresoch v srdci krajiny v posledných komunálnych voľbách a teraz sa zrejme snaží získať viac hlasov v budúcoročných voľbách.

„Politika sa snaží ovplyvniť riadenie (tejto problematiky), čo je vlastne zlý nápad vzhľadom na to, že sa spoliehame na obmedzený rozsah vedeckých podkladov,“ povedal Papp z WWF a zdôraznil, že „nemáme skutočné sčítanie medvedej populácie v Rumunsku,“ iba hrubé odhady. To znamená, že zabíjanie zvierat musí byť prísne regulované, aby sa zabezpečila dlhodobá životaschopnosť populácie.

Podľa odborníka rumunská vládna stratégia zlyháva

„Nezáleží na tom, či ide o komáre, medvede alebo zajace. Čohokoľvek je príliš veľa, toho je príliš veľa. Musíme konať tak, aby sme zachovali rovnováhu.“ povedal profesor manažmentu voľne žijúcich živočíchov na Transilvánskej univerzite v Brašove, Ovidiu Ionescu.

Podľa jeho slov súčasná vládna stratégia zlyháva a tlak mimovládnych organizácií a „emócie“ viedli k súčasnému údajnému premnoženiu, ktoré zvyšuje konflikty s ľuďmi a ohrozuje aj iné voľne žijúce zvieratá, ako napríklad jelene. K jednému z najnebezpečnejších dôsledkov premnoženia medveďov dochádza podľa Ionesca vtedy, keď sa ľudia snažia vziať veci do vlastných rúk.

Občania vo vidieckych oblastiach totiž začali nastražovať jedy a klásť pasce, aby pred útokmi medveďov ochránili svoju úrodu alebo zvieratá. Takéto konanie však môže byť pre ľudí, voľne žijúce zvieratá aj samotné životné prostredie mimoriadne nebezpečné.

Mircea Fechet, minister životného prostredia, vidí ako jediné správne riešenie súčasných problémov so šelmou vypracovanie dlhodobého plánu založeného na vedeckých štúdiách. Spolieha sa na to, že do konca tohto roka bude mať dostupné výsledky genetickej štúdie, ktorá určí, koľko medveďov v krajine existuje a koľko ich je pre biotop prospešných.

„Keď budeme presne poznať naše počty, môžeme hovoriť o dlhodobej stratégii. Nadbytočný počet medveďov budeme musieť tak či onak odstrániť,“ povedal Fechet.

Ani genetická štúdia nemusí situáciu vyriešiť, na Slovensku s tým máme skúsenosť

Na Slovensku výsledky genetickej štúdie máme. Zber vzoriek sa uskutočnil v rozmedzí rokov 2019 a 2021 v dvoch fázach, keď pracovníci Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR spolu s dobrovoľníkmi zozbierali celkom 2 172 vzoriek DNA, zväčša z medvedieho trusu a srsti. Náklady na vyhotovenie štúdie predstavujú približne 227-tisíc eur.

Na základe modelovania veľkosti populácie stanovila Karlova univerzita v Prahe celkový počet medveďov na Slovensku na 1 056 jedincov, v intervale spoľahlivosti medzi 1 012 až 1 275 kusov.

Oponentský posudok k štúdii o početnosti medveďa hnedého na Slovensku však v práci nachádza viacero nedostatkov. V závere dokonca odborníci zo Zvolena konštatujú, že nie je možné na základe spomínanej štúdie urobiť odhad početnosti medveďa pre celé Slovensko.

Národné lesnícke centrum pravidelne zbiera údaje o početnosti zveri od poľovníkov. Už pred rokom lesníci upozorňovali, že medveďov je podľa nich viac, ako tvrdia ochranári zo ŠOP. Aj tento rok sú ich odhady početnosti medveďa na Slovensku výrazne vyššie.

Centrum uvádza, že v rámci poľovníckej štatistiky sa za rok 2022 vykázalo 3 160 jedincov, k čomu sa po zhodnotení všetkých dostupných ukazovateľov (prirodzená mortalita a úhyn) prikláňa aj ich aktuálny odborný odhad – 2 500 až 3 200 kusov.

Podľa ochranárov i poľovníkov je situácia okolo medveďa politicky manipulovaná

S cieľom nadviazať spoluprácu medzi pracovníkmi Zásahového tímu medveďa hnedého a poľovníckymi subjektmi pri riešení problémových jedincov medveďa sa začiatkom augusta uskutočnilo rokovanie poľovníkov a štátnych ochranárov.

Ochranári zo ŠOP navrhli možnosť využitia dohôd o spolupráci medzi štátnou ochranou a poľovníckymi subjektmi, aby riešili problémové medvedie jedince.

„V rámci odbornej diskusie si účastníci stretnutia vymenili názory aj na návrh zástupcov poľovníckej samosprávy, týkajúci sa vyhodnotenia a aktualizácie opatrení Programu starostlivosti o medveďa hnedého,“ povedala hovorkyňa ŠOP SR. Dodala, že sa na stretnutí zhodli, že aktuálna situácia medzi poľovníkmi, lesníkmi, ochrancami prírody či obyvateľmi vidieka i miest je vyhrotená a politicky manipulovaná.


Ďalšie články