Spor o Maracanu sa rozhýbal

Maracana dnes každým dňom viac a viac chátra.. Foto: RV

TRENČIANSKE TEPLICE – Maracana. Svojho času to bola pýcha kúpeľného mesta, dnes však športový areál chátra. Mesto nevie nájsť spoločnú reč s nájomcom areálu, dlhotrvajúce súdne konanie však konečne spoznalo prvý verdikt.

Športový areál na sídlisku SNP, pomenovaný po slávnom futbalovom stánku v brazílskom Rio de Janeiro, postavili v Trenčianskych Tepliciach pred takmer 40 rokmi. Jeho srdcom je trávnaté futbalové ihrisko, ale nájdete tu aj ďalšie športoviská, ako pomocné futbalové ihrisko, dva tenisové kurty či budovu bývalej kolkárne a krytú telocvičňu.

Za bývalého vedenia mesta prenajali celý areál v roku 2009 súkromnej spoločnosti Nomar. Na sklonku roka 2018 však došlo v Trenčianskych Tepliciach k zmene na primátorskej stoličke – Štefana Škultétyho vystriedala Zuzana Frajková Ďurmeková. Tá krátko po svojom nástupe do funkcie spochybnila nájomnú zmluvu a tvrdila, že poslanci schválili rozdielne znenie zmluvy, akú mesto nakoniec podpísalo. „Poslanci schválili nájomný vzťah, upravili viacero bodov, presne určili, čo má byť v zmluve zakotvené, ale nestalo sa tak. Poslanci boli zavedení a som presvedčená, že ani nevedeli, čo schvaľujú. Schválili, že nie je možné postúpiť práva a povinnosti zo strany nájomcu na inú právnickú osobu bez súhlasu mesta a zároveň je v zmluve bod, ktorý toto nájomcovi umožňuje,“ uviedla pred tromi rokmi pre regionálne médiá primátorka Zuzana Frajková Ďurmeková.

Tvrdenia svojej primátorskej nástupníčky Štefan Škultéty okamžite odmietol s tým, že je to nezmysel. Upozornil, že zmluva bola desať rokov zverejnená na webovej stránke mesta a poslanci tak dobre poznali všetky jej náležitosti. Podľa jeho slov bola pre mesto výhodná a v prospech celého športového areálu. „Športový areál bol v absolútne zúfalom stave, zachránili sme ho. Inak by tam bola schátraná budova bez ničoho, bez športu aj bez futbalu,“ poznamenal Škultéty.

Práve on bol zároveň šéfom miestneho futbalového klubu Slovan Trenčianske Teplice, ktorý areál najviac využíval. Po tom, čo sa klub v roku 2019 nedočkal pravidelnej dotácie na činnosť zo strany radnice, bol nútený jednotlivé oddiely odhlásiť z futbalových súťaží.

Nájomcom športového areálu nie je spoločnosť Nomar, ktorá bola medzičasom vymazaná z obchodného registra, ale firma BianKA plus, ktorá však tiež patrí Norbertovi Tanóczkemu. Mesto ale s nájomcom nenašli spoločnú reč a radnica nájomnú zmluvu vypovedala. Zároveň podala žalobu na súd o vypratanie nehnuteľnosti. Mesto poukazovalo v žalobe na rozpor medzi nájomnou zmluvou a uznesením mestského zastupiteľstva týkajúci sa postúpenia práv a povinností z nájomnej zmluvy bez súhlasu mesta.

Žalovaná spoločnosť reagovala protižalobou, v ktorej si nárokovala vyplatenie sumy viac ako 871-tisíc eur, čo malo predstavovať výšku jej investície do rozvoja športového areálu.

Už vlani v auguste sudkyňa Okresného súdu v Trenčíne predostrela svoje predbežné právne posúdenie veci. „Vychádzajúc z predložených listinných dôkazov, nájomnej zmluvy, jej dodatkov a tiež VZN o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta sa predbežne javí , že nájomná zmluva z roku 2009 je absolútne neplatným právnym úkonom, z čoho následne vyplýva absolútna neplatnosť jej dodatkov. Z uvedených záverov sa predbežne javí, že žalovaný užíva predmetné nehnuteľnosti bez právneho dôvodu,“skonštatovala sudkyňa.

Po sérii odročených pojednávaní sa v pondelok 19. septembra konečne pojednávalo a sudkyňa vyniesla ortieľ. „V spore sa nám podarilo preukázať, že nájomná zmluva je absolútne neplatná. Súd sa teda ďalej ani nezaoberal platnosťou podanej výpovede, pretože už iba to, že nájomná zmluva je neplatná pre rozpor so zákonom, spôsobovalo, že nájomca užíval tieto nehnuteľnosti bez právneho dôvodu a teda súd v prvom stupni uložil nájomcovi povinnosť tieto nehnuteľnosti vypratať,“ priblížila rozhodnutie súdu Lucia Alakšová z advokátskej kancelárie zastupujúcej Mesto Trenčianske Teplice.

Rozsudok nie je právoplatný a protistrana avizuje, že sa voči nemu odvolá na krajský súd.


Ďalšie články
Únia ponúkla sieti X tajnú dohodu o cenzúre, tvrdí Musk. Iné spoločnosti ju vraj prijali

Únia ponúkla sieti X tajnú dohodu o cenzúre, tvrdí Musk. Iné spoločnosti ju vraj prijali

Na pozadí vyšetrovania, ktoré Európska komisia vedie proti sociálnej sieti X (predtým Twitter) v zmysle zákona o digitálnych službách, mal eurokomisár Thierry Breton ponúknuť tajnú dohodu majiteľovi Elonovi Muskovi. Dohoda mala spočívať v tichom obnovení opatrení, ktoré by sa dali jednoslovne nazvať cenzúra. O tejto údajnej dohode informoval sám Musk na svojom...