Prihlásiť sa

Pred voľbami sa mobilizujú aj pro-liferi. V Bratislave bude opäť pochod za život

3. roèníkk Národného pochodu za život Účastníci 3. ročníka Národného pochodu za život. Bratislava, 22. septembra 2019. Foto: Michal Svítok/TASR

V Bratislave sa v nedeľu 24. septembra 2023 o 15:00 na Hlavnom námestí uskutoční tretí ročník akcie Bratislava za život. Cieľom pochodu je apelovať na ukončenie diskriminácie nenarodených detí, keďže na konci septembra budeme pri volebných urnách rozhodovať o charaktere krajiny.

Podujatie sa v našej metropole uskutoční po deviatich rokoch. Hlavným mottom tohto ročníka je heslo „VOLÍM (SI) ŽIVOT“. Nie je náhoda, že sa koná týždeň pred parlamentnými voľbami. Usporiadatelia apelujú na politických aktérov, aby medzi svoje politické priority zaradili zlepšenie právnej ochrany nenarodených detí, ako aj pomoc matkám a rodinám v núdzi.

Hlavnými organizátormi sú Inštitút Ladislava Hanusa, Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku a Asociácia za život a rodinu. Záštitu nad podujatím prebrala Bratislavská arcidiecéza.

Podujatie začne zhromaždením, na ktorom vystúpia osobnosti z radov lekárov, právnikov, akademickej sféry, cirkvi, verejných inštitúcií a občianskeho života, predstaviteľov médií i pro-life organizácií zo Slovenska i zo sveta. „Súčasťou programu budú aj vystúpenia umelcov, vrátane programu pre deti. A príde aj kúzelník,“ sľubujú organizátori.

Dôstojnosť človeka ohrozuje eutanázia, prenájom materníc či umelý potrat

Manifest podujatia deklaruje odhodlanie budovať kultúru života založenú na tom, že každý ľudský život má nesmiernu hodnotu v každej jeho fáze, od počatia až po prirodzenú smrť.

„Uvedomujeme si, že dnes ohrozujú život a dôstojnosť človeka mnohé ohrozenia, vrátane vojny, násilia, ale aj eutanázie, prenájmu materníc, umelého oplodnenia, umelého potratu, skladovania a usmrcovania embryí či sociálnej nespravodlivosti. Chceme bojovať proti všetkým takýmto ohrozeniam. Teraz však zdôrazňujeme potrebu odstrániť hlbokú nespravodlivosť v našej spoločnosti voči najmenším z nás, ktorou je umelý potrat,“ povedal Tomáš Kováčik z Asociácie za život a rodinu.

Život nenarodených detí treba chrániť rovnako, ako chránime život už narodených ľudí. Túto spravodlivú požiadavku chceme vniesť do spoločnosti práve v období, keď rozhodujeme o charaktere našej krajiny,“ povedal Juraj Šúst z Inštitútu Ladislava Hanusa.

Plagát pochodu za život v Bratislave. Reprofoto

Zmena komunistickej legislatívy a pomoc matkám a rodinám v núdzi

Organizátori si uvedomujú, že ochrana nenarodených detí musí stáť na dvoch pilieroch, ktoré idú ruka v ruke.

„Prvý pilier zabezpečujúci zlepšenie súčasného stavu je napravenie abnormálnej situácie zavedenej komunistickým režimom, keď je určitej skupine ľudí upierané najzákladnejšie ľudské právo na život. Druhým pilierom, ktorý ide ruka v ruke so zákonnou ochranou nenarodených, je pomoc tehotným matkám a rodinám v núdzi, keďže ekonomické dôvody patria medzi časté dôvody, pre ktoré matky zvažujú umelé ukončenie tehotenstva,“ dodal Patrik Daniška z Inštitútu pre ľudské práva a rodinnú politiku.

Organizátori zdôrazňujú, že na Slovensku fungujú dlhé roky organizácie, poskytujúce pomoc matkám v núdzi, ktoré sú rôznymi osobami či okolnosťami tlačené do potratu. Sú to napríklad: Nesúdime. Pomáhame, Alexis poradňa, Zachráňme životy, Áno pre život či Spišská katolícka charita. Je potrebné šíriť o nich povedomie a verejne vyzdvihnúť všetkých ľudí i organizácie, ktorí obetavo a nezištne pomáhajú matkám v núdzi.

Nástrojom na ochranu nenarodených detí je však aj úprava legislatívnej ochrany každého ľudského života. „Vždy existuje lepšie riešenie ako potrat. Potrebujeme o tých riešeniach ako celá spoločnosť vedieť a aktívne ich ponúkať, aby sa o nich matky v núdzi dozvedeli a aby im napriek zložitej situácii potrat ani neprišiel na um,“ dodal Tomáš Kováčik z Asociácie za život a rodinu.

„Všetci ľudia sú si rovní v dôstojnosti a v ľudských právach. Ústava SR hovorí, že život človeka je hodný ochrany už pred narodením. Zákony zavedené komunistickou diktatúrou v našej spoločnosti zanechali krutú nespravodlivosť, keď dovoľujú usmrtiť dieťa do 12. týždňa tehotenstva a ešte aj dlhšie, ak existuje podozrenie napríklad na genetické postihnutie. Vždy sa budeme zasadzovať za skončenie tejto nespravodlivosti. Cieľ, ktorý presadzujeme, je ochrana každého ľudského života už od počatia a bez akejkoľvek diskriminácie,“ dodal Juraj Šúst.

Práve podpora pro-life legislatívy je podľa organizátorov podporou skutočnej, autentickej demokracie, keďže je založená na objektívnom hodnotovom poriadku.

Pochod možno podporiť finančne na stránke Donio alebo sa prihlásiť ako dobrovoľník a pomáhať počas priebehu podujatia.