Výzva desiatok osobností politikom: Neničte rodičovský dôchodok!

Mimoriadna 96. schôdza Národnej rady SR v Bratislave Národná rada SR. Ilustračné foto: Jaroslav Novák/TASR

Verejná výzva poslancom Národnej rady, aby nerušili rodičovský dôchodok. Na konci textu je možné nájsť link na stránku petície, kde možno pridať podpis k Výzve.

Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci,

dovoľte, aby sme Vás požiadali o Vašu intervenciu pre zachovanie rodičovského dôchodku. Nie sme proti trinástemu dôchodku, avšak sme proti tomu, aby sa zavádzal na úkor rodičovského dôchodku.

Predložená zmena dôchodkového systému má podľa vládnych predstaviteľov spočívať v zavedení trinásteho dôchodku vo výške 606 eur dorovnaním zo sumy súčasného trinásteho dôchodku do výšky 606 eur a v zrušení rodičovského dôchodku. Pre mnohých rodičov, ktorí vychovali viac detí, však výška tohto dorovnania bude nižšia ako výška ich rodičovského dôchodku, o ktorý prídu. Títo rodičia budú na tom horšie ako doteraz.

Rodičovský dôchodok, hoci len čiastočne, predsa len reflektuje skutočnú povahu priebežného piliera, v ktorom mladšia generácia prispieva na dôchodok staršej generácii. Bez detí tento pilier nemôže fungovať.

Riešenie, pri ktorom bude zničený rodičovský dôchodok, postihne opäť najmä ženy, ktoré vychovali deti. Práve tie deti, na daniach a odvodoch, ktorých stojí tento štát, zdravotníctvo, školstvo a sociálny systém. Práve tieto ženy majú nižší dôchodok oproti svojim rovesníčkam.

Diskrimináciu žien – matiek ukazuje aj štúdia Inštitútu finančnej politiky ministerstva financií. Až šesť rokov po pôrode sa príjmy matky vyrovnajú jej príjmom spred pôrodu. To sa prejaví na výške dôchodku tejto matky. Čím viac detí, tým nižší dôchodok. Matka s jedným dieťaťom je v priemere vo výške vymeraného dôchodku diskriminovaná oproti bezdetnej žene stratou približne 500 eur ročne, s dvomi deťmi cca 1000 eur ročne, s tromi deťmi cca 2000 eur ročne a so štyrmi deťmi až 3000 eur ročne.

Túto diskrimináciu rodičovský dôchodok aspoň čiastočne zmierňuje.

Diskriminácia matiek však nie je jediným argumentom v prospech rodičovského dôchodku. Podľa ekonomických prognóz bude pomer dôchodkov k priemerným platom v národnom hospodárstve na Slovensku kvôli nízkej pôrodnosti klesať. V takej situácii je správne a spravodlivé zohľadniť na výške dôchodku otcov a matky, ktorí sú ochotní vychovávať deti. Preto si rodičovský dôchodok zaslúžia otcovia i matky.  

Komu najviac pomôže zničenie rodičovského dôchodku? Najmä tým najbohatším a bezdetným dôchodcom. Slovami predsedu Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Jána Tótha, dôjde „k prerozdeleniu dôchodkov k vyššie príjmovým penzistom, čo sú zároveň dôchodcovia s menším počtom detí“.

Bezdetný dôchodca s dôchodkom 963 eur a vyšším si prilepší o 556 eur. Naproti tomu, podľa zverejnených prepočtov bývalého ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Jozefa Mihála, dôchodca s dôchodkom 500 eur, ktorého dve deti pracovali za mzdu 1200 eur, si pohorší o  43 eur. Dôchodca s dôchodkom 500 eur, ktorého tri deti pracovali za mzdu 1200 eur, si pohorší o 259 eur. Dôchodca s dôchodkom 500 eur, ktorého štyri deti pracovali za mzdu 1200 eur, si pohorší o 475 eur, atď.

Toto považujeme za čosi nevídané.

Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci,

dovoľte, aby sme Vás na základe uvedených argumentov požiadali o podporu pracujúcich rodín a o zachovanie rodičovského dôchodku.

Vladimír Palko, publicista

Ivan Eľko, generálny biskup ECAV

Jozef Haľko, biskup rímskokatolíckej cirkvi

Božidara Turzonovová, vysokoškolská učiteľka a divadelníčka

Milan Krajniak, bývalý minister práce, sociálnych vecí a rodiny

Katarína Šmigová, vysokoškolská pedagogička

Ján Duda, vysokoškolský pedagóg a rímskokatolícky kňaz

Juraj Šúst, Inštitút Ladislava Hanusa

Anton Chromík, advokát

Michal Hospodár, vysokoškolský pedagóg a gréckokatolícky kňaz

Boris Ažaltovič, bývalý štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny

Milan Bočkay, výtvarník

Štefan Bučko, vysokoškolský učiteľ a divadelník

Patrik Daniška, Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, o. z.

Marek Nikolov, Pastor Bonus, o. z.

Tomáš Kováčik, Asociácia za život a rodinu

Marek Novák, Inštitút Ladislava Hanusa

Dušan Škurla, Aliancia za život

Jozef Predáč, Liga pár páru v Slovenskej republike

Pavol Vilček, Spišská katolícka charita

Emília Chovancová Bezáková, Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar

Martina Bednáriková, ProLife Action

Renáta Ocilková, Slovenská spoločnosť pre rodinu

Miriam Kuzárová, CitizenGo

Eva Grey, vysokoškolská pedagogička

Magdaléna Gerová, gynekologička

Benedikt Trnovec, neurochirurg

Svorad Trnovec, neurochirurg

František Horn, detský chirurg

Verejnú výzvu signatárov z kultúrneho, akademického, občianskeho, cirkevného a politického života môžete podporiť svojím podpisom aj vy na portále podpisem.sk.


Ďalšie články