Štandard vstupuje do novej epochy

Meníme dizajn, svoju adresu, otvárame články a budeme ponúkať nové rubriky, aké u nás ešte neboli. Zároveň do Štandardu prichádzajú noví kolegovia, posilňujeme domáce aj zahraničné spravodajstvo, kultúru aj písanie o biznise.

IMG_6636-1536x1151 Kancelárske priestory Štandardu v bratislavskom Tower 115. Foto: redakcia

Vážení čitatelia,

Štandard existuje 20 mesiacov, za ten čas sa všeličo vyvinulo a ukázalo, máme svoje pevné miesto na mediálnom trhu a vieme, že existuje celý rad tém, o ktorých by bez Štandardu nemal kto písať, debatovať a vystavovať ich polemike. Tak ako v Amerike či v západnej Európe, aj u nás platí, že tieto témy patria do mainstreamu. Majú a musia zaujímať všetkých, pretože určujú osud nás všetkých. A tak ako inde, aj u nás platí, že hoci časť veľkých médií ich ignoruje, iná časť médií na nich rastie. Je to oslava plurality a najsilnejšia črta slobodnej spoločnosti.

Milí čitatelia,

žijeme v ťažkej dobe, vnútropoliticky aj medzinárodne, ale zlomové časy sú vždy aj príležitosť. V Štandarde ju vidíme úplne jasne a chceme sa jej chopiť. Cítime pri tom rozhodnú podporu našich majiteľov, preto sme sa odhodlali k veľkej zmene. K tej najväčšej od nášho vzniku.

Od dnešného dňa meníme náš dizajn a otvárame všetky články. Presnejšie, takmer všetky články.

Chceme, aby bol obsah dostupnejší, aby sa mohol viac a rýchlejšie šíriť, veríme, že to bude na prospech spoločnosti aj Štandardu. Zároveň meníme náš dizajn. Väčšina z vás nás číta na mobilných telefónoch, kde sa dizajn zmení menej, ale na obrazovkách počítačov alebo tabletov už od nedele vidíte väčšie a hlbšie zmeny.

Pred dvomi rokmi sme akceptovali trend, ktorý tu nastolili iní. Mali sme vlastnú a aj konkurenciou oceňovanú grafiku, vedome sme používali naše národné farby, aby sme vyjadrili, kto sme. Teraz nás už poznáte. A rozhodli sme sa, že voči domácim trendom sa postavíme. Nový dizajn má ukázať, že sme zrelší, že nemusíme súťažiť s počtom fotiek ani vejárom farieb. Budeme striedmejší a serióznejší.

Neobjavili sme koleso, chceme ale ukázať, že rozumieme nielen Slovensku, ale aj svetu. Hlásime sa týmito zmenami k médiám nášho západného civilizačného okruhu, k titulom, ako Wall Street Journal, Frankfurter Allgemeine Zeitung a ďalším médiám najmä z kontinentálnej Európy.

Nový dizajn je zmena a na zmenu vždy treba čas, verím však, že všetky tie zmeny spolu s nami rýchlo oceníte.

Okrem zmeny dizajnu a otvorenia webu meníme aj naše sídlo. Presúvame sa do moderného centra Bratislavy, do budovy Tower 115 neďaleko novej budovy SND. Máme nové kancelárie a aj novú adresu nášho webu. Odteraz bude stačiť napísať standard.sk, ak si váš počítač pamätá starú doménu, budete automaticky presmerovaní.

Nové kancelárske priestory Štandardu v bratislavskom Tower 115. Foto: Archív

To všetko sú zmeny najmä navonok, teraz prejdime k tým podstatnejším, dovnútra.

Ako som napísal vyššie, takmer všetky texty budú otvorené a voľne dostupné. Spolu s tým ale vytvárame novú spoplatnenú rubriku s označením PRO.

Otvorením obsahu chceme narásť a osloviť rádovo väčšie publikum. Chápeme to ako službu verejnosti. Popritom bude existovať profesionálna exkluzívna časť, ktorá bude naďalej spoplatnená. Nazvali sme ju PRO, čo odkazuje na vyšší profesionálny obsah. Nič podobné zatiaľ na našom trhu neexistuje, rozhodli sme sa to zmeniť.

Textom PRO budeme venovať zvýšenú pozornosť, budú mať mimoriadnu kvalitu a postupom času ich bude pribúdať. Aj u nás a v okolitých krajinách sú autori a analytici, ktorí rozumejú trendom, dokážu si pohotovo všimnúť zmeny a analyzovať ich. Ďalší autori dokážu napísať hĺbkové geopolitické texty alebo finančné analýzy, ktoré menia pohľad na udalosti bežných dní a pomáhajú lepšie sa orientovať a rozhodovať. Kritériá budú nastavené vysoko, rozhodujúca bude najmä informácia a obsah. Články Štandard PRO budú spoplatnené. Mesačne 19,90 eura alebo ročne 199 eur.

A teraz jedna mimoriadne dôležitá poznámka.

Za vyše roka, čo sme uzavreli a spoplatnili náš obsah, sme mnohým z vás – našim predplatiteľom – vďační za podporu a dôveru. Za ten rok je vás takmer 5 000 a toto číslo neustále rástlo. Dlho sme uvažovali, ako využiť vašu podporu, nesklamať vás a súčasne sa – vďaka vám – odraziť ďalej a vyššie. Verím, že sme našli riešenie.

Nasledujúcich 12 mesiacov sa pre vás nič nezmení. Či platíte predplatné mesačne alebo ročne, či ste si ho kúpili pred týždňom alebo pred rokom, stále si ho budete môcť nasledujúcich 12 mesiacov predĺžiť za rovnakú sumu 4,90 mesačne alebo 48 eur ročne. Ak ste zaplatili ročné predplatné, tak je jedno, či to bolo v novembri alebo v auguste, stále si ho môžete za starých podmienok predĺžiť. A získať za starú cenu nový kvalitnejší obsah.

Verím, že tak ako vždy, aj teraz sa môžeme spoľahnúť, že nám rozumiete zo všetkých najlepšie.

Práve odozvy od mnohých z vás sú dôvodom, prečo sme sa rozhodli ísť cestou, kde chceme otvoriť takmer celý obsah a súčasne priniesť niečo navyše. Niečo svetové a profesionálne.

Okrem Štandard PRO zavádzame aj novú rubriku, ktorou chceme nadviazať spoluprácu s významnými veľkými firmami, organizáciami a štátnou správou na našom trhu. Na Štandarde sa budú objavovať biznis články, otvorené a všetkým dostupné, kde tieto firmy a organizácie budú v spolupráci so Štandardom prezentovať svoje analýzy, odhady a trendy. Nebude to žiadne skryté PR, žiadna skrytá reklama, naopak, chceme otvorene a transparentne ukázať, ako veľké spoločnosti a organizácie uvažujú o svete, ako vidia svoj biznis a ekonomiku. Všetko bude označené a priznané. Tieto firmy, organizácie aj verejné spoločnosti tým ukážu svoje myslenie o stave a vývoji svojho biznisu a spoločnosti, Štandard tomu vytvorí priestor. Veríme, že k spoločenskej zodpovednosti patrí, keď za takýto priestor budú primerane platiť.

S tým všetkým sa usilujeme o novú kultúru vzťahov v slovenskom mediálnom priestore.

Nejdeme do toho len so snami a predstavami, čo treba zmeniť.

Súčasťou vydavateľstva sa stáva Terajšok, čo je najväčšia mediálna spoločnosť v Trenčianskom kraji, patrí k nej internetový portál a tlačený týždenník vychádzajúci v celom kraji v náklade 100 000 kusov zdarma. Tento projekt má rovnako veľké, aj keď lokálne ambície. Keďže naším poslaním je slúžiť čitateľovi, všetko do seba zapadá. Zakladáme tiež malú redakciu Štandardu v Prahe a v Budapešti, budeme chcieť ďalej expandovať, a to aj formou akvizícií na susedných trhoch. Celé to podčiarkuje naše pevné ukotvenie a identitu doma na Slovensku a súčasne v strednej Európe.

Všetky tieto zmeny by neboli možné bez výraznej podpory našich majiteľov a akcionárov. Spoločnosť Saidler & Co. opäť investovala do denníka Štandard, a to jednomiestnu miliónovú sumu. Nemenia sa tým základné majetkové vzťahy, Peter Núñez zostáva naďalej väčšinovým vlastníkom Štandardu, do akcionárskej štruktúry vydavateľstva prichádza pán Peter Peťovský, riaditeľ a zakladateľ mediálnej firmy Terajšok.  

Saidler & Co. dáva v blízkej budúcnosti k dispozícii ďalšiu investíciu vo výške dvojmiestneho miliónového čísla v prípade, ak to bude Denník Štandard potrebovať na ďalšiu expanziu a možné akvizície na trhoch susedných štátov.

Ceníme si tento prístup a vidíme v tom záruku našej nezávislosti aj zámer našich investorov a majiteľov priniesť vyššiu kultúru vzťahov. Potvrdzuje to aj zloženie Dozornej rady, kde bude mať redakcia svoje zastúpenie. S radosťou konštatujem, že všetky tieto zmeny sa dejú v prospech redakcii a Štandardu, pred ktorým sa otvára nová etapa.

A to všetko bude slúžiť najmä čitateľom.

Teším sa, že môžem povedať, že do Štandardu prichádzajú noví kolegovia, posilňujeme domáce aj zahraničné spravodajstvo, kultúru a náboženstvo. Konečne budeme mať svojho vládneho spravodajcu, chceme sa viac venovať témam podnikania, zamestnanosti aj médiám či filmu. Naše rady posilňuje Štefan Chrappa, Jozef Scheiner, Pavol Minárik a niekoľko mladších kolegov aj skúsenejší editori. Ďalších nových kolegov sme pripravení prijať v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch, o všetkom vás budeme ešte podrobnejšie informovať. O týchto zmenách sa dočítate v sekcii Firma na hlavnej stránke Štandardu. Ak vám počas prvých dní budú chýbať diskusie pod článkami, nemajte obavy, rýchlo ich vynovené vrátime späť. 

Vážení čitatelia,

na záver niečo, čo sa nemení a nezmení: je to pôvodná ambícia Štandardu, ktorej veríme od začiatku a považujeme ju za svoju DNA. Štandard chce byť naďalej emancipovaným, zrelým a odvážnym hlasom, ktorý hľadá pravdu a nebojí sa pri tom moci. Onedlho si pripomenieme 30 rokov od založenia štátu a je to práve povinnosť suverénne a rozhľadene myslieť a konať, ktorá dodáva každému štátnemu spoločenstvu rešpekt. Médiá sú toho súčasťou. Žiaľ, u nás pričasto podliehajú pokušeniam manipulácie a vytváraniu klímu, kde sa má iba prikyvovať, napodobňovať a prispôsobovať. Cítime záväzok a potrebu zmeniť to. Dospelosť si vyžaduje dospelé spôsoby.  

Ak sa to má podariť, musí to byť spoločné dielo, ku ktorému vás pozývame.

Jaroslav Daniška

šéfredaktor


Ďalšie články