Martin Janus z Otcovej stodoly: Našou víziou je veľká premena mužov na Slovensku

Foto: Archív FB stránky Otcovej stodoly Foto: Archív FB stránky Otcovej stodoly

Pod Tatrami, v obci Važec, sa nachádza kresťanské tréningovo-vzdelávacie centrum, ktoré nesie názov Otcova stodola. Jej vznik pramení z túžby a zároveň potreby vzniku systematického zamerania sa na službu mužom na Slovensku. Toto miesto, kde mužské srdce ožíva, nám v rozhovore priblížil Martin Janus, jeden z jej zakladateľov.

Ako vzniklo občianske združenie Vinica, ktoré Otcovu stodolu zastrešuje?

Občianske združenie Vinica založila v roku 2000 Ľudka Hagovská a my sme ho prijali ako jej „dedičstvo“. Ľudka sa počas svojho života intenzívne venovala službe mladým a práve Vinica tieto aktivity zastrešovala. Zrodila sa v nej napríklad vzdelávacia aktivita Animátorská škola, cez ktorú prešli stovky mladých ľudí z celého Slovenska. S Ľudkou sme úzko spolupracovali, no v roku 2021 vo veku 44 rokov nečakane zomrela na následky akútnej leukémie.

Čo viedlo k tomu, že Otcova stodola je centrom služby určenej špeciálne mužom?

V rokoch 2013 – 2015 sme organizovali 3 ročníky mužskej konferencie Band of Brothers. Na konferenciách sme mali aj chlapov, ktorí prichádzali každý rok, no zistili sme, že stretnutie raz za rok nestačí. Uvedomovali sme si, že je potrebné venovať sa mužom intenzívnejšie a systematicky, preto sme sa rozhodli vytvoriť miesto, ktoré by bolo na to určené.

Práve tak vznikla Otcova stodola, ktorá je súčasťou vízie práce s mužmi na Slovensku. Vízie, v ktorej chceme mužom pomáhať v ich osobnostnom rozvoji a duchovnom raste, aby boli dobrými manželmi a otcami, aby žili svoje životy naplno a boli schopní prevziať zodpovednosť za im zverené oblasti. Túžime, aby sme boli mužmi zrelými, bojujúcimi za dobro a spravodlivosť v spoločnosti.

Informácie o aktivitách a podujatiach, ktoré sa v nej dejú, sú zhromaždené na webovej adrese jedenmuz.sk, prečo ste zvolili toto meno?

Stránku sme pomenovali podľa našej vízie, vyzývajúcej k jednote. V Biblii sa na mnohých miestach v knihách Starého zákona píše, že Izraeliti išli do boja proti nepriateľovi a zápasili ako „jeden muž“. Podobne ako oni, aj my túžime, aby sme vytvárali a žili medzi sebou jednotu na hlbšej úrovni, nielen vtedy, keď nám to vyhovuje. Spoločne tvoríme telo Kristovo, ktoré je tým najlepším spojovateľom.

Foto: Archív FB stránky Otcovej stodoly

Ako sa priestor, v ktorom Otcova stodola sídli, pretváral do dnešnej podoby?

Otcovu stodolu sme ako starý dom dostali do podnájmu vďaka jednému dobrodincovi a v roku 2016 sme ju začali pomaly rekonštruovať. Počiatočná rekonštrukcia trvala dva roky a v januári 2018 sme ukončili jej prvú fázu tak, aby sme mohli začať s aktivitami. Odvtedy sme v Otcovej stodole zorganizovali mnohé stretnutia, semináre ale i neformálne vzdelávanie ročného formátu. Aktuálne pokračujeme v oprave ďalších priestorov domu a sme pred ukončením rekonštrukcie podzemného podlažia, ktoré rozšíri priestorovú kapacitu o skoro 100 m2.

Akou sa formou vaša služba uskutočňuje?

Aktivity organizujeme prevažne počas víkendu, aby boli prístupné študentom i pracujúcim, ktorí majú čas týždňa iné povinnosti. Pripravujeme jednorazové tematické víkendovky, stretnutia, seminára a tiež na seba nadväzujúce aktivity, v ktorých sa dá s účastníkmi pracovať systematickejšie a s väčším dopadom.

Foto: Archív FB stránky Otcovej stodoly

Kto sa mužom venuje? Tvorí Otcovu stodolu stály tím alebo ide o rôznych dobrovoľníkov?

Najdôležitejším „členom tímu“ je Otec (Nebeský), ktorý je podstatou a tvorcom Stodoly. My ostatní v tíme sme si to jednoducho pomenovali, že sme v Stodole, aby sme vytvárali priestor a príležitosť na to, aby On mohol konať v srdciach chlapov. Pri rekonštrukcii sme zo základov domu vytiahli kameň v tvare srdca a bolo to pre nás potvrdením, že On chce meniť chlapov od základu, zobrať im kamenné srdcia a dať im srdcia živé, milujúce.

Dá sa povedať, že zámer a vízia Otcovej stodoly sa postupne napĺňa?

Našou hlavnou víziou je veľká premena mužov na Slovensku – veľká kvantitatívne, že zasiahne čo najviac chlapov, ale veľká aj kvalitatívne, že premena každého jedného z nás bude čo najhlbšia, zasiahne všetky oblasti života a bude trvalá. Je pre nás povzbudením, že mnohí muži sa do Stodoly radi vracajú na ďalšie aktivity. Je to pre nás určitým spôsobom spätná väzba a zároveň aj my môžeme práve na nich vidieť „ovocie“ Stodoly. Ovocie, ktoré nie je len o tých mužoch samotných, ale ovocie, ktoré oni následne prinášajú do svojich rodín, k blízkym, kolegom v práci…

Vaša služba postupne rastie a rozvíja sa, je možné ju podporiť a prečo by sa tak ľudia mali urobiť?

Záleží nám na našich rodinách, deťoch, na našich susedoch, na ľuďoch okolo nás, na našej a ich budúcnosti, na našom národe a jeho smerovaní. Uvedomujeme si, že v našej spoločnosti potrebujeme novú nádej na zmenu. Zmenu prinášajúcu stabilitu postavenú na pravých hodnotách a živej viere. Zmenu, ktorá začína práve premenou nás, mužov.

Veríme, že práve Otcova stodola má jedinečné miesto v ponuke aktivít pre mužov na Slovensku. Aktivít, ktoré vytvárajú priestor pre neformálne a hodnotové vzdelávanie zamerané na rast a premenu mužov, podporu ich jedinečnosti a autentickosti.

A práve toto môžu ľudia podporiť, či už jednorazovým príspevkom napríklad na dokončenie rekonštrukcie, na ktorej aktuálne pracujeme, alebo formou pravidelnej, mesačnej podpory zameranej na celkovú prácu a aktivity v Otcovej stodole.

Na stránke https://vinica.darujme.sk/otcova-stodola/ sa tak dá urobiť jednoduchým a transparentným spôsobom.

Foto: Archív FB stránky Otcovej stodoly

Ďalšie články