Kresťanským organizáciám chýbajú financie, zmeniť to chce nadácia Fides et Ratio

Zľava člen Nadácie Fides et Ratio Dmitrij Olšovský, predseda Spoločenstva Ladislava Hanusa Juraj Šúst, biskup František Rábek a členovia Fides et Ratio Tomáš Kováčik a Jozef Filko. Zdroj: Fides et Ratio Zástupcovia Nadácie Fides et Ratio Dmitrij Olšovský, Juraj Šúst, Tomáš Kováčik, Jozef Filko a biskup František Rábek. Zdroj: Fides et Ratio

Činnosti, ktorými kresťania ohlasujú radostnú zvesť evanjelia alebo reagujú na negatívne trendy v spoločnosti, realizujú po nociach, na úkor svojich rodín, voľného času či práce. Tvrdí to správca nadácie Fides et Ratio Jozef Filko. Jej cieľom je pomáhať riešiť nedostatok financií u angažovaných kresťanov.

Veriaci, ktorí sa aktívne realizujú v službe, už dlhodobo vnímajú absenciu finančných zdrojov. Pre správne fungovanie aktivít a činností je to jeden z dôležitých pilierov ich pôsobenia vo verejnom a kultúrnom živote. Napriek presvedčeniu, že dobrovoľníctvo a obeta sú dôležité, nepovažujú tento spôsob za úplne správny. ,,Sme presvedčení, že kvalita našej práce bude so zvyšovaním profesionalizácie výrazne vyššia,“ hovorí Jozef Filko.

Nadácia Fides et Ratio sa totiž zameriava na poskytovanie podpory kresťanským organizáciám a jednotlivcom, ktorí sa zasadzujú o prinášanie hodnôt evanjelia v slovenskom kultúrnom a verejnom živote. ,,Dôsledkom je, že činnosti, ktorými kresťania ohlasujú radostnú zvesť evanjelia alebo reagujú na negatívne trendy v spoločnosti, realizujú ‚po nociach’, na úkor svojich rodín, voľného času či práce,“ vysvetľuje Jozef Filko, správca nadácie.

Juraj Šúst, člen správnej rady nadácie a predseda Spoločenstva Ladislava Hanusa, tvrdí, že kultúru nevnímajú iba ako umenie, ale ako celkové nastavenie spoločnosti a jej hodnôt. ,,Vnímame, že je pre dobro ľudí aj budúcich generácií veľmi dôležité, aby kultúra nebola voči kresťanom a ich hodnotám negatívne naladená, ale aby bola minimálne férová, aby sa priznávala k svojim kresťanským koreňom a na nich stavala,“ vysvetľuje.

Za kresťanskými hodnotami v kultúre a médiách

V záujme členov nadácie je čeliť trendu, ktorý do spoločnosti priniesli mainstreamové médiá či vplyvy miestnych a medzinárodných organizácií voči kresťanským hodnotám a aktérom na Slovensku. ,,Myslíme si, že mnohí ľudia dnes túžia práve po takýchto „obyčajných“, tradičných hodnotách, ale nemajú zodpovedajúci priestor a zastúpenie v kultúre, v médiách,“ objasňuje Juraj Šúst.

Práve z tohto dôvodu túžia podporovať organizácie, ktoré budú univerzálne a kresťanské hodnoty ako manželstvo, lásku k rodine, k vlasti, úctu k ľudskému životu, normálnu výchovu v školách prinášať do škôl, médií i do spoločnosti.

„Cieľom je prepájaním viery a rozumu podporovať obhajobu a šírenie kresťanských hodnôt. Aby sa nielen zachoval kresťanský ráz Slovenska pre ďalšie generácie, ale aby sa aj ďalej rozvíjal,“ povedal Boris Bartho, predseda správnej rady nadácie.

Inšpirácia v encyklike sv. Jána Pavla II.

Nadácia Fides et Ratio našla inšpiráciu v encyklike svätého Jána Pavla II., ktorý je zároveň jej patrónom. Počas svojho pontifikátu sa usiloval o novú evanjelizáciu európskej kultúry, ktorá sa vzdialila od svojich kresťanských koreňov. Jeho snahou bolo vniesť kresťanské hodnoty do kultúry, umenia, univerzít a verejného života.

Práve Ján Pavol II. mal veľmi vrúcny vzťah k Slovensku a zdôrazňoval dôležitosť vzťahu k vlasti a vlastnej krajine. Často veriacim opakoval, aby sa nebáli. Našu krajinu povzbudil aj týmito slovami: „Slovensko má veľkú úlohu pri budovaní Európy tretieho tisícročia. Dobre si to uvedomte! Je povolané ponúknuť svoj veľmi významný príspevok k pravému pokroku európskeho kontinentu svojimi tradíciami, kultúrou, svojimi mučeníkmi a vyznávačmi, ako aj živými silami svojich nových generácií.“

Podľa slov šéfa nadácie sa v nej chcú zasadzovať za to, aby bol verejný život systémovo nastavený spravodlivo, solidárne a morálne. ,,Aby korupcia nemala viac priestoru ako spravodlivosť, nemorálna ideológia viac ako kultúra zodpovedných trvalých vzťahov a rodinného života, konzum viac miesta ako úcta k Bohu a človeku,“ dodáva Filko.

Aj preto chce Nadácia Fides et Ratio systémovo riešiť vážny problém nedostatku finančných zdrojov u angažovaných kresťanov. Do rozvíjania jej cieľov je pozvaný každý, komu záleží na budúcich generáciách, na kresťanských hodnotách, každý, kto sa chce pridať k spoločnej snahe meniť Slovensko k lepšiemu.


Ďalšie články