Názor Prezidentka žije v paralelnom vesmíre a riaditelia nemocníc patria za mreže