Nadmerná úmrtnosť v štátoch EÚ v postpandemickom období

POBEDIM Ilustračné foto: Profimedia.sk

V tomto texte na číslach ukážeme, že je prinajmenšom zvláštne, akú vysokú mieru nadúmrtnosti pozorujeme vo vyspelých európskych krajinách a zápornú nadúmrtnosť v menej rozvinutých štátoch.

Od roku 2020 publikuje Eurostat pravidelne ukazovateľ nadúmrtnosti. Ide o percentuálne vyjadrenie rozdielu počtu úmrtí v danej krajine za daný mesiac oproti priemeru za päť predpandemických rokov. Z podstaty tohto ukazovateľa je zrejmé, že jeho hodnota by mala oscilovať okolo nuly, teda v konkrétnej krajine by mal byť počet zomrelých v danom mesiaci podobný ako v tom istom mesiaci v predošlých rokoch.

Hodnoty nadúmrtnosti v období pandémie boli výrazne nad nulou, čo je, samozrejme, logické, keďže zomieralo aj mnoho takých ľudí, ktorí by za iných okolností zomreli neskôr. Práve tento posun úmrtí v čase mal znamenať, že po odznení pandémie sa mali hodnoty nadúmrtnosti dostať pod nulu. V realite však pozorujeme niečo iné.

Vývoj nadúmrtnosti (%)

Zdroj dát: Eurostat (dataset: Excess mortality by month; dáta z marca 2024); vlastné spracovanie

V decembri 2023 – teda pomerne dlho po odznení pandémie – zomrelo v EÚ o 9,5 percenta viac ľudí ako v priemernom predpandemickom decembri. Aby sme nehovorili len o abstraktných percentách, tak pre kontext uvediem, že v decembri zomieralo podľa štatistiky Eurostatu (priemer za roky 2015 – 2019) v EÚ okolo 409 tisíc ľudí. Ak teda hovoríme o nadúmrtnosti 9,5 percenta, znamená to okolo 39-tisíc stratených ľudských životov navyše – za jeden mesiac. A mesiace s nadúmrtnosťou v EÚ sú s výnimkou februára 2023 všetky.

Jedným z vysvetlení nadúmrtnosti je, samozrejme, dlhodobejší negatívny vplyv pandémie a protipandemických opatrení, pre ktoré bolo napríklad obmedzené poskytovanie zdravotnej starostlivosti či zanedbaná prevencia. Nechajme teraz bokom otázku, nakoľko boli tieto opatrenia správne, keďže aj pre ich dosah ešte stále zomierajú ľudia, no pozrime sa na iný zaujímavý moment. Ak by bola hlavným faktorom nadúmrtnosti spomínaná odložená zdravotná starostlivosť, dalo by sa čakať, že zdravotníctvo vyspelejších krajín sa s týmto problémom vyrovná lepšie. Opäť však musíme konštatovať, že v realite pozorujeme niečo iné.

Nadúmrtnosť v decembri 2023 (%)

Priemerná mesačná nadúmrtnosť január – december 2023 (%)

Je prinajmenšom zvláštne, že vysokú mieru nadúmrtnosti pozorujeme vo vyspelých európskych krajinách a zápornú nadúmrtnosť v menej rozvinutých štátoch. Je vari zdravotníctvo Rumunska či Bulharska schopné lepšie zvládať následky odloženej zdravotnej starostlivosti – alebo hoci aj „dlhého covidu“ – ako zdravotníctvo Fínska či Nemecka? Vo vzduchu visí otázka, ktorú je akoby zakázané vo verejnom priestore vysloviť: môže nadúmrtnosť súvisieť s očkovaním proti Covid-19?

V nasledujúcom článku sa pokúsim na túto otázku pozrieť prostredníctvom dostupných štatistík a na dátach európskych krajín ukážem graf znázorňujúci rozdelenie krajín podľa dvoch premenných – zaočkovanosti a nadúmrtnosti danej krajiny.

Čo myslíte, ukáže sa tam nejaký súvis?

Hydepark je priestor na slobodnú diskusiu pre politikov, úradníkov či verejne činné osoby. Do textov redakcia nezasahuje a nemusia byť v redakčnej línii Štandardu.


Ďalšie články