V Bánovciach nad Bebravou opäť funguje miestna občianska poriadková služba

web-110

Vďaka úspešnému projektu mesto Bánovce nad Bebravou opäť obnovilo miestnu občiansku poriadkovú službu.

Občianske hliadky fungovali s dobrými výsledkami v nedávnej minulosti. Radnica si ich prácu pochvaľovala. Kontrolovali obytné domy, verejný poriadok či rušenie nočného pokoja.

„V minulosti sme sa zapojili do tohto projektu a tým, že sa nám osvedčil, tak sme sa do neho zapojili opäť,“ uviedol náčelník mestskej polície Rastislav Fodor.

Podľa slov náčelníka prispievali k zlepšovaniu sociálnych vzťahov na lokálnej úrovni, veľmi pozitívne bolo, že členovia rómskych občianskych hliadok mali prirodzenú autoritu, dobrú miestnu a osobnú znalosť komunity, čo napomáhalo identifikáciu problémov.

Podľa informácie zverejnenej na webovej stránke mesta získala radnica na jej fungovanie financie z operačného programu ľudské zdroje.

„Vybrali sme štyroch členov, ktorí vykonávajú dohľad nad dodržiavaním verejného poriadku, čistoty okolitých priestorov bytoviek, dávajú pozor na bezpečný presun detí do škôl a monitorujú vznik konfliktov,“ dodal náčelník.

„Poriadková služba dohliada aj na bezpečný presun rómskych detí do komunitného centra na sídlisku Dubnička, kde trávia svoj voľný čas na pestovanie rôznych záujmových aktivít,“ dodal šéf mestskej polície.


Ďalšie články