Učí u nás čoraz viac dôchodcov. Ak odídu aj tí, najviac to pocítia stredoškoláci a škôlkari

vyuèovanie hodina študenti uèite¾ Žiaci a učiteľ počas vyučovania v triede Strednej priemyselnej školy (SPŠ) elektrotechnickej Karola Adlera. Foto: Michal Svítok/TASR

Slovenské školstvo čakajú v nasledujúcich rokoch výzvy s obsadením pracovných miest. Veľká časť vyučujúcich totiž dosiahne dôchodkový vek. Ohrozené sú najmä stredné a materské školy. Alarmujúci stav hlási Bratislavský kraj. Vyplýva to zo štúdie o starnutí učiteľskej populácie na Slovensku, ktorú realizoval Inštitút vzdelávacej politiky ministerstva školstva.

Odchody učiteľov do dôchodku zvyšujú ich nedostatok v školskom systéme. Ide o kľúčový problém, ktorý je každým rokom výraznejší. Riaditelia škôl potvrdzujú, že mladí absolventi katedier pedagogiky nevykazujú dostatočný záujem zamestnať sa v odbore a za odchádzajúcich zamestnancov neprichádzajú nové posily.

Najhlavnejšie dôvody sú dva: neatraktívnosť tohto povolania a slabé finančné ohodnotenie.

„Prvú tretinu môjho riaditeľovania sme si mohli učiteľov vyberať. Teraz sme radi, keď nejakí sú. Toto povolanie nie je atraktívne. V posledných rokoch je problém zohnať aj menej kvalitných,“ hovorí o svojich skúsenostiach za tridsaťštyri rokov praxe vo svojej funkcii riaditeľa Norbert Kyndl z Gymnázia Ladislava Novomeského v Bratislave.

Zárukou kvalifikovaných vyučujúcich sú podľa riaditeľa dôchodcovia alebo externisti. „Nie je to ideálny stav, ale musíme to mať pokryté, pretože sme povinní odučiť všetky vyučovacie hodiny odborne,“ vysvetľuje Kyndl.

Aj dôchodcovia raz nadobro odídu

Ako uvádza vyššie spomínaná štúdia, plátanie dier učiteľmi na dôchodku či nepedagogickými a nekvalifikovanými zamestnancami je len dočasné riešenie.

Do roku 2030 sa v školstve očakáva nárast počtu pracujúcich dôchodcov. Ak za nich riaditelia jednotlivých škôl nebudú schopní nájsť kvalifikovanú náhradu, starší vyučujúci budú „nútení“ ostávať v školstve aj po dosiahnutí postproduktívneho veku. To by znamenalo, že v školskom systéme opäť narastie počet dôchodcov.

Inštitút vzdelávacej politiky však zdôrazňuje, že starší pedagógovia sa postupne stávajú neaktívnymi, či už pre dôchodok, alebo zo zdravotných dôvodov.

Okrem toho s pribúdajúcim vekom klesajú pracovné schopnosti. „Pracovné nároky vyčerpávajú duševné a fyzické zdroje starších učiteľov, čo vedie k zníženiu energie, zdravotným problémom a zníženej pracovnej schopnosti,“ cituje inštitút výsledky českej štúdie.

Najväčší dopyt je po vyučujúcich technických predmetov

Treba zdôrazniť, že problém so starnutím, prípadne nedostatkom mladých učiteľov, nie je rovnako výrazný pri všetkých predmetoch.

Najviac ohrozené predmety sú tie odborné, ruský jazyk či fyzika, lebo ich vyučuje najviac dôchodcov (63 a viac rokov) a čoskoro dôchodcov (56 až 62 rokov). Komplikuje to aj fakt, že podiel mladých pedagógov sa pri týchto predmetoch nezvyšuje.

Rovnaký trend nízkeho podielu mladých zamestnancov možno pozorovať aj v predmetoch ako náboženstvo (5 percent), nemecký jazyk (6 percent), matematika, odborné zdravotnícke predmety či jazyky národnostnej menšiny (7 percent).

Nadpriemerný podiel mladých učiteľov majú iba predmety ako cudzie jazyky, biológia a odborné predmety v školách umeleckého priemyslu.

Foto: Reprofoto zo štúdie o starnutí učiteľskej populácie

Stredoškoláci a škôlkari sú nedostatkom pracovnej sily ohrození najviac

Štúdia ukazuje, že stredoškoláci s výnimkou gymnazistov a tiež škôlkari môžu v ďalších rokoch pocítiť trend starnutia ich vyučujúcich najviac zo všetkých školákov.

Stredoškolskí učitelia majú najvyšší priemerný vek, sú v priemere o 3,2 roka starší ako pedagógovia na druhom stupni základných škôl. S výnimkou gymnázií zároveň na stredných školách pracuje najviac dôchodcov.

Foto: Reprofoto zo štúdie o starnutí učiteľskej populácie

Podobná situácia je aj vo svete materských škôl, kde pracuje druhý najvyšší počet pedagógov v staršom veku. Tento trend môže predstavovať zreteľný signál, že nás v budúcnosti čaká nedostatok učiteľov predškolských zariadení.

Okrem starnutia vyučujúcich je dôležitým faktorom aj potreba kolektívu mladých a energických učiteľov pre deti, ktoré potrebujú aktívne spolupracovať na svojom rozvoji a príprave na vstup do prvých ročníkov základných škôl.

Z regionálneho hľadiska budú mať najväčší problém dva kraje

Banskobystrický a Trenčiansky kraj majú nadmerne veľa vyučujúcich blízko dôchodku a veľký nedostatok mladých, čo ich zaraďuje medzi kraje s najvýraznejším problémom starnutia učiteľskej populácie. Okrem toho má Banskobystrický kraj vysoký podiel zamestnancov po 63-ťom roku života, ktorí stále pracujú.

Naopak, najnižšie zastúpenie učiteľov v dôchodkovom veku má Prešovský kraj, v tomto regióne je vyšší záujem o danú profesiu.

Foto: Reprofoto zo štúdie o starnutí učiteľskej populácie

Inštitút vzdelávacej politiky v závere štúdie konštatuje, že starnutie učiteľskej populácie predstavuje významnú výzvu pre vzdelávací sektor.

Ako možné riešenie nedostatku pedagógov uvádza zvýšenie atraktivity učiteľského povolania, aby sa do školstva pritiahol a udržal dostatočný počet kvalifikovaných a motivovaných mladých ľudí, či väčšie zapojenie absolventov vysokých škôl iných než pedagogických smerov do vyučovacieho procesu.

So starnutím učiteľov sa navrhuje vysporiadať pomocou kontinuálneho vzdelávania a odbornej prípravy, aby vedeli rýchlejšie aplikovať nové metódy a využívať technológie vo vzdelávaní. Pomôcť by mohli aj flexibilnejšie pracovné podmienky, napríklad čiastočné úväzky.


Ďalšie články