Katastrofálny nedostatok pediatrov by mohli pokryť lekári z Ukrajiny. Rezort zjednodušil uznanie ich diplomu

zrekonštruovaný centrálny príjem DFN v Košiciach Pediatrička Klára Töröková. Foto: Milan Kapusta/TASR

Keby zo systému odišli všetci pediatri v dôchodkovom veku, o vyše 600-tisíc detí by sa nemal kto postarať. Ministerstvo zdravotníctva preto zjednodušilo podmienky uznávania vzdelania pediatrov z Ukrajiny.

Po absolvovaní skúšky spôsobilosti budú môcť pediatri z Ukrajiny konečne pôsobiť na Slovensku. Hoci títo odborníci ušli z vlasti pred ruskou agresiou, na Slovensku sa doposiaľ nevedeli zamestnať ako detskí lekári. Ukrajina totiž nemá harmonizovaný systém vzdelávania lekárov ako štáty EÚ. Zvlášť u nášho východného suseda študujú všeobecní lekári aj pediatri. Diplom z pediatrickej fakulty však Slovensko neuznáva.

Po novom to bude možné. Ukrajinským pediatrom postačí absolvovať jednodňovú skúšku s okamžitým ohodnotením. Budú ju môcť absolvovať v ukrajinskom alebo ruskom jazyku. Test pozostáva zo 60 otázok, pričom každá bude mať päť možností. Uspeje ten, kto správne zakrúžkuje 75 percent otázok.

Prvé overovanie sa bude zrejme konať už v apríli. Po tejto skúške nastúpia na odbornú dočasnú stáž a budú pracovať v pediatrických ambulanciách alebo v nemocniciach.

Náklady v hodnote dvesto eur za skúšku spôsobilosti bude hradiť po dohode s ministerstvom zdravotníctva organizácia UNICEF.

„Keď sa začal tento proces, uvedomovali sme si, že existuje určitá skupina pediatrov, ktorí sa starali o deti vo vojnou postihnutej krajine a my ich nevieme využiť. Bol to dlhý a náročný proces, potrebovali sme, aby boli zachované všetky smernice,“ povedala hlavná odborníčka ministerstva zdravotníctva pre primárnu pediatriu Elena Prokopová.

Nový systém podľa nej umožní, že všetci zahraniční pediatri budú môcť vykonávať svoje povolanie v slovenských ambulanciách bez toho, aby niekto spochybňoval ich vzdelanie. „Dúfame, že kolegovia, ktorí takto vstúpia do systému, zostanú na Slovensku, doplnia naše rady a budú môcť pracovať tak, ako každý iný slovenský pediater,“ uzatvorila Prokopová.

„Program bude k dispozícii aj ďalším špecializáciám,“ ozrejmil štátny tajomník Michal Palkovič.

Šanca dostať ich do systému rýchlejšie

Okrem skúšky spôsobilosti majú zahraniční doktori aj možnosť ďalšieho vzdelania.

„Budú môcť ísť aj na doplňujúcu skúšku, výsledkom ktorej bude uznanie titulu všeobecného lekára platného v celej EÚ. Postup je potom úplne rovnaký ako u našich lekárov a môžu si robiť atestácie,“ informoval v stredu na tlačovej besede dočasne poverený premiér a súčasne dočasne poverený minister zdravotníctva Eduard Heger.

Doplnková skúška sa však už koná v slovenčine. Spraviť ju môže zahraničný lekár hneď alebo po 18 mesiacoch odbornej stáže. „Poplatok za doplňujúcu skúšku klesol na päťsto eur, aby bola dostupnejšia,“ doplnil Heger, podľa ktorého bol pôvodný poplatok v sume 1 200 eur.

Následne ide lekár do atestačného procesu, ktorý trvá štyri roky. Ak preukáže dlhšiu prax, môžu sa mu až dva roky započítať do atestácie a môže sa stať plnohodnotným pediatrom skôr než je obvyklé.

Prokopová poznamenala, že budú mať klasický plat na úrovni absolventa lekárskej fakulty na Slovensku.

https://standard.sk/326662/simovicova-chybajucich-pediatrov-uz-nevychovame-preventivne-prehliadky-zvladne-robit-aj-zdravotna-sestra/

O deti sa už dnes nemá kto postarať

Ministerstvo zdravotníctva v minuloročnej analýze zistilo, že zo 79 okresov nemá ani jeden dostatok pediatrov. Rizikových je 33 okresov, rizikovo nedostatkových 32 okresov a v kritickom stave je až 14 okresov. V súčasnosti nám chýba aspoň 250 detských lekárov a ich priemerný vek je na úrovni 59 rokov.

Najviac cítiť ich nedostatok na Orave, v hladových dolinách na juhu Slovenska, ale kritickú a rizikovú absenciu badať aj v hlavnom meste a okolitých okresoch – teda v častiach, ktoré sú na tom ekonomicky lepšie a kde sa sťahujú mladší ľudia a očakáva sa vyšší populačný prírastok.

Sieť primárnych pediatrov aktuálne tvorí podľa Prokopovej 1 100 pracujúcich odborníkov. „Polovica z nich je v dôchodkovom veku. Keby odišli zo systému, o vyše 600-tisíc detí by sa nemal kto postarať,“ skonštatovala Prokopová.

Práve vtedy sa očakávajú najväčšie problémy. Náhrada neexistuje, lebo záujem o pediatriu sa za posledných šesť rokov prepadol o 38 percent. Príčiny tohto poklesu v rozhovore pre Štandard zhrnula pediatrička Kristína Visolajská.

Deti musia mať svojho pediatra, preto ak nejaký lekár skončí, župa jednoducho prerozdelí jeho ulice lekárom, ktorí ostali v systéme. Problémom je ale preťaženosť detského lekára a tým jeho dostupnosť. Už dnes sa bežne stáva, že pediatri nezvládnu vyšetriť v daný deň všetky deti.

Ambulancií pediatrov je všade málo. Foto: MZ SR

Žiadajú znížiť byrokraciu

Lekári sa snažia rôznymi iniciatívami predísť úplnému vyčerpaniu starších doktorov. Koncom februára v otvorenom liste vyše sto z nich žiadalo odbremeniť ich od byrokracie.

„Vzhľadom na kritický nedostatok primárnych pediatrov a zlé vyhliadky na zvýšenie ich stavu v blízkej, ale aj ďalekej budúcnosti je absolútne nevyhnutné v záujme zachovania základnej zdravotnej starostlivosti o deti odbremeniť naše ambulancie o agendu, ktorá nám neprináleží a ostáva v našej kompetencii z historických dôvodov,“ píše sa v liste, ktorý poskytla lekárka Tatiana Speváková.

Lekári zdôraznili, že ich zapájanie do činností, ktoré by mali byť v kompetencii rodiča alebo sociálnych pracovníkov, je finančne neefektívne a pôsobí neatraktívne pre mladých lekárov. „Najviac však týmto mrhaním trpí pacient, pretože prichádzame do stavu, keď sa nemáme čas postarať o choré deti v dôsledky samoúčelného papierovania,“ vyhlásili.

Pediatri okrem iného navrhujú, aby neprítomnosť žiaka ospravedlňoval jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia. Chcú, aby škola mohla vyžadovať lekárske potvrdenie iba vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch. Žiadajú tiež, aby nemuseli vystatovať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti v prípade absolvovania športového výcviku.

Ministerstvo zdravotníctva tvrdí, že situáciou sa dlhodobo zaoberá. K zmene možno podľa neho pristúpiť až po dohode zainteresovaných strán. Komunikácii o znížení byrokracie v prípade lekárskych potvrdení je otvorený aj rezort školstva.

(tasr, sita, est)


Ďalšie články